Građani Mostara taoci dvije vladajuće partije – SDA i HDZ

tačno.net
Autor 24.1.2017. u 13:08

Građani Mostara taoci dvije vladajuće partije – SDA i HDZ

Povodom današnje javne rasprave o Budžetu Grada Mostara za 2017. godinu želimo iskazati svoje zadovoljstvo da su po prvi put građani imali priliku iznijeti primjedbe na ovaj najvažniji dokument grada.

Ipak, jasno se vide posljedice neodržavanja izbora u Gradu Mostaru, a samim tim i nepostojanja Gradskog vijeća Grada Mostara, obzirom da je budžet „vegetirajući“ jer ne donosi nove projekte za poboljšanje uslova života građana i rješavanje njihovih problema, nego se bazirao isključivo na izmirenje obaveza i realizaciju već započetih projekata u ranijim godinama.

Pitamo se da li će nakon završetka ovih projekata prestati bilo kakva aktivnost gradske administracije na poboljšanju života građana? Iz tog razloga još jednom naglašavamo kako je i na ponuđenom budžetu jasno vidljivo da su građani Mostara taoci dvije vladajuće partije SDA i HDZ i da ovakav budžet koristi samo tim grupacijama i ljudima usko vezanim za te dvije stranke.

Budžet u svakom slučaju može biti razvojni i kroz njega se mogu realizovati i stavke koje donose bolji život svima, ali preduslov za bilo šta su izbori u Mostaru i izbor novog Gradskog vijeća Grada Mostara. Današnja javna rasprava, iako pozitivna stvar, je svakako jedna lasta koja ne čini proljeće, jer sa ovakvim načinom usvajanja budžeta niko ne može biti zadovoljan, ni građani, a ni sami korisnici budžeta.

tačno.net
Autor 24.1.2017. u 13:08