Hercegovački div sa licem aždaje

tačno.net
Autor 6.2.2014. u 14:15

Hercegovački div sa licem aždaje

Dakle, Aluminij iz Mostara nastavlja tabati starim stazama kriminalnih diskriminatorskih poteza, kada je u pitanju ljudski faktor i obespravljeni njegovi radnici, ali ovoga puta sa novim direktorom i sa privremenim članovima Nadzornoga vijeća. Po onoj narodnoj „vuk dlaku mijenja, ali ćud nikada„ teško se i odati utisku da je i moguće bilo očekivati napuštanja nacionalističko diskriminatorskih staza, kojima su vladali neprikosloveni podanički elementi poglavnikove ideologije, poput Brajkovića i Bradvice i njihovih bližih saradnika.

U pomoć im sada priskaču „borci za dobro čovjeka„ koji su prije svega rasparčali državnu imovinu firme, kao sopstvenu babovinu, nepravedno je raspodjelili, ali sada sa potpuno jasnim ciljem, da se za sva buduća vremena i konačno oslobode srpske komponente i da radnike srpske nacionalnosti, ne samo izbace sa spiskova zaposlenika i da su i fizički postojali u ovoj firmi, koja je isto tako i njihova kao i ostalih Bošnjaka i Hrvata, već da ih totalno ignorišu po pitanju dodjele određenoga broja dionica.

Novi direktor i Nadzorno vijeće zasjedaju i razmišljaju o nekoj razvojnoj strategiji firme do 2020. godine, ne osvrćući se ni sa jednom rečenicom na temeljno i višegodišnje  gaženje  osnovnih ljudskih i radničkih prava. Razmišljaju o novoj Skupštini dioničara i novim članovima Nadzornoga vijeća, razmišljaju o električnoj energiji i mnogim drugim ekonomskim, tehnološkim i tehničkim  pitanjima, ali još uvijek niti jedne riječi o svojim zajedničkim prljavim rabotama, o gaženju ljudskoga dostojanstva i ljudskoga faktora i načinima i metodama saniranja istoga.

Njihov novi saučesnik u ovome kriminalu radnji, svakako je Vlada sa premijerom Nikšićem i ministrom Trhuljem, koji su ličnim potezima diletantskih moćnika iz vlasti i omogućile ovim diskriminatorskim elementima iz forme, da konačno i odstrane sve radnike srpske nacionalnosti, da im ospore i sva njihova prava kojima slijede iz dugogodišnjega  radnoga odnosa, u periodu prije agresije, da im čak i ospore njihovo fizičko postojanje.

Ovi isti saučesnici, što je i očito nastoje što bi naš narod rekao „sve posušiti„ ispod „crne crte„ Brajkovića i Bradvice i krenuti nekim novim zamagljenim stazama, kako bi zavarali i obespravljene radnike i javnost, a izgleda i sami sebe. Nema nikakvih zvaničnih informacija o radu finansijske policije u ovoj firmi, da li je ona pro forme usmjerena u ovome silnom postperiodu već učinjene pljačke, ili će njeni izvještaji biti frizirani, prema volji i želji i njenih naredbodavaca, odnosno Vlade i njenih moćnika, kako se ne bi dalje talasalo u cilju prikrivanja svega kriminalnoga u proteklom periodu djelovanja postojećega rukovodstva.

Nisu li i novi, privremeni članovi Nadzornoga vijeća izabrani i upućeni u firmu sa istim ciljem, kako bi se mnoštvo prljavoga veša na lakši i brži način nekako sapralo i posušilo, ali po onoj narodnoj „zaklela se zemlja raju, da se tajne brzo i saznaju„. Ništa i neobično, možda i moguće ovo bar do oktobra, kada bi ovi deklarisani „borci za dobro čovjeka„ otišli svojom stazom u ambis i tamo nastavili svoje druženje sa đavolima, jer ništa bolje i ne zaslužuju.

Nacionalisti i kriminalni elementi, sa Brajkovićem i Bradvicom, koji su ujedno i glavni izvršioci neprimjerenih diskriminatorskih poteza sa našim obespravljenim radnicima, posebno, srpske nacionalnosti, dobro su se zbrinuli, nafatirali sa opljačkanim novcem i bez trunke odgovornosti, nastavljaju šetnju drumovina  „lijepe njihove„  umjesto da su pravili društvo razno raznim „sanaderčićima„ benderačima i inim njihovim lopovsko mafijaškim klanom.

Na trulim temeljima uz gaženje ljudskoga dostojanstva, na diskriminatorskim pozicijama i neriješenih radničkih prava, ne može se i moralno i ljudski pozitivno razmišljati o nekoj perspektivnoj budućnosti i strateškom razvoju firme, ma koliko ona bila lažno predstavljana i veličana u javnosti, jer je to surogat „Hercegovačkoga diva„ sa licem aždaje, u našoj surovoj i mračnoj stvarnosti  tavorenja. Svaka idila i iluzije nadanja u strateškom pristupu razvoja i ove Hercegovačke regije, sa nacionalističkim elementima i konceptu diskriminacije, nebuloze su i promašena razmišljanja i sadašnjih moćnika Vlade, ujedno i saučesnika cjelokupne nakaradne kreacije postojanja i značaja firme Aluminij. Kancerozno tkivo, može samo da metastazira, jer nije na vrijeme liječeno.

S poštovanjem, Mr. Milan Jovičić, dipl.ing.el / bivši radnik Aluminija /.

Mostar, februar 2014. god.

tačno.net
Autor 6.2.2014. u 14:15