Irma Baralija: Amandmanima tražimo veća i jasnija prava za roditelje i djecu u HNK

tačno.net
Autor 17.3.2017. u 20:43

Irma Baralija: Amandmanima tražimo veća i jasnija prava za roditelje i djecu u HNK

Naša stranka Mostar uputila je, u sklopu javne rasprave, pet amandmana na Nacrt zakona o zaštiti porodice s djecom.

„Riječ je o jednom od najvažnijih kantonalnih zakona, zato što definišući prava i obaveze koje se odnose na roditelje/staratelje i djecu, proizvodi direktne šire društvene posljedice. Amandmanima koje smo uputili tražimo proširenje prava porodica, koje žele imati dijete, jer je Nacrtu taj dio u potpunosti nedostajao“, kaže Irma Baralija, predsjednica Gradskog odbora Naše stranke.

Amandmanima NS-a se, konkretno zahtijeva, pravo na slobodan dan za prenatalni pregled, porodiljski dopust, roditeljski dopust, pravo na pauzu za dojenje, opciju za rad na polovinu radnog vremena, kao i mirovanje radnog odnosa.

„Uvodimo opciju o mogućnosti produženja porodiljnog dopusta, ako postoje medicinski razlozi za to produženje. Zatim tražimo i pravo na psihosocijalni i medicinski tretman trudnica i bračnih drugova koji žele djecu, kao i finansijska podrška ili naknada za pomoć prilikom začeća djeteta“, kaže Irma Baralija.

Predsjednica NS Mostar dodaje da su „jednim od amandmana tražili brisanje neozbiljne odredbe da porodice koje imaju vlastiti automobil ili privatni biznis nemaju pravo na dječiji dohodak. Naime, Predlagač je već bio postavio imovinski cenzus preko ograničenja ukupnih primanja porodice, tako da su ove ‘slikovite’ odrebe nepotrebne“.

„Važno nam je i  kakva je ishrana djece u sklopu zakonom predviđenog obroka u obrazovnoj instituciji. Istraživanja govore da su naši školarci pretili i zdravstveno opterećeni ponajviše zbog loše ishrane, a obrazovne institucije i tu moraju pokazati svoju edukativnu narav. Razmišljali smo i o produženom boravku, te ga definirali i zakonski odredili kao besplatan u okviru obrazovnih institucija“, zaključuje Baralija.

tačno.net
Autor 17.3.2017. u 20:43