Irma Baralija: Naša stranka će podnijeti niz amandmana na Nacrt zakona o zaštiti porodice s djecom

tačno.net
Autor 3.3.2017. u 20:57

Irma Baralija: Naša stranka će podnijeti niz amandmana na Nacrt zakona o zaštiti porodice s djecom

Danas su predstavnici Naše stranke Mostar prisustvovali Javnoj raspravi o Nacrtu zakona o zaštiti porodice s djecom koja se održala u prostorijama Skupštine HNK.

“Naša stranka podržala je sve komentare vezane za diskriminaciju žena, a u svojim istupima fokusirali smo se i na prava djece, kao i na apsurdne odredbe kao što je ona da se dodatak na djecu ne može ostvariti ukoliko je jedan od članova porodice zajedničkog domaćinstva vlasnik  automobila. Ako je potrebno napraviti distinkciju među socijalnim kategorijama, ona se ne može raditi na ovaj način“, rekla je Irma Baralija, predsjednica Naše stranke u Mostaru.

Također, osvrnuli su se i na član 14. u Nacrtu zakona kojim se obezbjeđuje prehrana u ustanovama predškolskog odgoja, te jedan obrok u osnovnim školama.

„Ako je već Vlada u ovom zakonu navela ova prava, mi smo pitali da li su napisani pravilnici o sigurnosti i kvalitetu ishrane. Nedopustivo je da se nastavi praksa korištenja paštete i salame, kao ključnih namirnica, u ishrani djece u razvoju. Uzimajući u obzir alarmirajuće statističke parametre o pretilosti i dijabetesu kod djece, zahtijevamo od Vlade da hitno pristupi izradi pravilnika kojima će se nalagati korištenje zdrave hrane, voća i povrća prije svega, u obrazovnim institucijama, ali i da uspostavi kriterije za odabir najadekvatnijih dobavljača namirnica“, dodala je Baralija.

Naša stranka će u svakom slučaju dostaviti predlagaču niz amandmana na ovaj Nacrt zakona u pisanoj formi, a pozvali su i građanke i građane da učine isto u periodu do 16. 03. – što je zakonski predviđen rok za to.

tačno.net
Autor 3.3.2017. u 20:57