IZLOŽBA DAROVANA ŽENAMA

tačno.net
Autor 7.3.2015. u 19:08

IZLOŽBA  DAROVANA ŽENAMA

Likovna umjetnica Esma Šabić Čevra u relativno kratkom roku svojim neobičnim slikama stekla je reputaciju  ne samo u Mostaru nego i na širim prostorima. Želeći da za 8. mart Dan žena široj kulturnoj javnosti iz korpusa nježnijeg pola učini taj dan što ljepšim i bogatijim priredila je samostalnu izložbu u galeriji Centra za kulturu Grada Mostara a u organizaciji Udruženja umjetnika Mostara. Izuzetno bogat koloristički fluks na gotovo svim njenim radovima govori da je riječ o umjetnici naglašenog temperamenta  osebujne senzibilnosti. O radovima su govorili književnik  Dragan Marijanović i novinar i publicista Zlatko Serdarević. Zanimljivo je da su u svojim opservacijama  o izloženim radovima imali dosta dodirnih tačaka što znači das u bili na tragu razotkrivanja suštine materijalizacije njenih osjećaja.

O svojim impresijama je govorio književnik i novinar Dragan Marijanović koji je između ostalog kazao:

– Sve je živo i sve pulsira na njezinim slikama. Bilo da je slikala kao da svoju stvarnost doživljava posmatrajući je iz neobične perspektive vodene dubine ili pak neke visoke i daleke  sinoptičke ili satelitske pozicije, bilo dakle otkud se može sagledati ljepota i raznolikost širokih koloritnih reljefa “Čarobnog juga” kojemu pripadamo, ali ga ne stižemo zamjećivati i uživati u njegovim darovima. Esma Šabić Čevra, baš kao i njezino slikartsvo je neobična i draga pojava u bogomdanoj vedrini našega “Mediteranskog brevijara”, kako ga je nazvao Matvejević; I ona se sa svojim slikarskim promišljajima i koloritnim rješenjima izvanredno uklapa u bolju stranu naše stvarnosti koju, pritisnuti težinama vlastitih života sve manje zamjećujemo.

Ciklus Mediteran je njena opsesivna inspiracija odakle crpi sve svoje parcijalne kreacije u okviru šire teme. Već duže vremena ona ovu temu ne napušta nastojeći je nadograđivati i potpuno istraživati.

Iako je riječ o apstrakcijama one svojim autentičnim rješenjima magično privlače pažnju posjetilaca. U obraćanju na otvaranju izložbe novinar i publicista Zlatko Serdarević je kazao da je njena slika potpuno pročišćena od figuracije, ali bez obzira na taj privid možda je ipak najviše oslikava.

– Moja projekcija i vizija Esminog slikarstva u cjelini je ovapločena u irealnom svijetu. Može se barem naslutiti, ako se ne smije strogo potvrditi, da je Esma imala posebnu moć upiti džemru iznad užarenog hercegovačkog kamenjara za ljetnih žega, kroz koju je dječijim očima posmatrala okolni, materijalni i figurativni svijet ali sad potpuno deformisan jer su oblici izgubili svoje forme i oblike, a sav kolorit mediteranskog krajolika se čudesno isprepleo  čineći potpuno nov irealni svijet u cikličnom nastajanju i nestajanju, ali uvijek u novim fluidno rastočenom plazmama, akcentirao je Serdarević.

Do sada je učestovala ne nekoliko likovnih kolonija u Počitelju, Požarevcu i Leposaviću na Kosovu. Iza sebe ima nekoliko samostalnih izložbi i učešća na kolektivnim postavkama. Ove godine će kao jedina umjetnica iz BiH učestvovati na likovnoj koloniji u Turskoj.

esma 5esma 4

tačno.net
Autor 7.3.2015. u 19:08