Jasmina Mazgalieva – predavanje u MC Pavarotti

tačno.net
Autor 2.3.2016. u 16:02

Jasmina Mazgalieva – predavanje u MC Pavarotti

Muzički centar Pavarotti će upriličiti predavanje Jasmine Mazgalieve, konsultantice za kulturni menadžment iz Makedonije, pod nazivom “Kulturno nasljeđe: uloga mladih u zaštiti i promociji”.

Ovom prilikom Jasmina Mazgalieva će govoriti o destinaciji kao brendu odnosno menadžmentu turističke destinacije, brendovima i reputaciji, izgradnji identiteta mjesta (kreiranje imidža), marketingu i brendiranju mjesta, mapiranju ključnih aktera i uključivanju građana u izgradnju turističke destinacije. Cilj predavanja je da se podigne svijest o značaju kulturnog nasljeđa sa posebnim naglaskom na ulogu mladih koju mogu imati u zaštiti i promociji.

Izlaganje je otvoreno za javnost, a održat će se u petak, 4.marta sa početkom u 13:00 sati.

Kratka biografija Jasmine Mazgalieve:

Jasmina Mazgalieva je rođena 1981. godine u Strumici, u Makedoniji.

2005. godine diplomirala je na odsjeku za etnologiju i antropologiju na Univerzitetu u Skoplju.

2010. godine je završila Evropski studij za kulturni menadžment od strane Asocijacije Hicter u Briselu, od kada se usavršava na području kreiranja poitika i menadžmenta u oblasti kulture. 2014. godine je upisala Interdisciplinarne Master studije, UNESCO Chair: Kulturna politika i menadžment na Univerzitetu umjetnosti u Beogradu.

Skoro 10 godina aktivno je angažovana u nevladinom sektoru, a posebno na socijalnoj inkluziji ranjivih grupa. 2014. godine postala je osnivač i predsjednik Asocijacije za kulturu KULT TRANZEN u Strumici gdje već niz godina radi aktivno na implementaciji nekoliko projekata.

tačno.net
Autor 2.3.2016. u 16:02