Kongres mladih inžinjera “Mostar gRMi”, 19. Oktobar – 22. Oktobar

tačno.net
Autor 16.10.2017. u 12:43

Kongres mladih inžinjera “Mostar gRMi”, 19. Oktobar – 22. Oktobar

Tehnički klub Univerziteta „Džemal Bijedić”- BEST Mostar organizira međunarodni Kongres mladih inžinjera “Mostar gRMi” koji će se održati u Mostaru od 19. Do 22. Oktobra 2017.godine.

Kongres mladih inžinjera je događaj koji se organizuje dva puta godišnje, a cilj mu je da skuplja studente tehničkih nauka širom Evrope u svrhu razgovaranja o aktuelnim temama unutar organizacije, pripremanja studenata za nadolazeće događaje, te zbližavanje studenata unutar regije.

Također, studenti će imati priliku da slušaju razne treninge o soft-skills od strane stručnih trenera iz organizacije. Na ovom četverodnevnom događaju prisustvovat će studenti iz Mostara, Podgorice, Novog Sada, Zagreba, Ljubljane, Graza i Temišvara.

Ovaj događaj, pored navedenih prilika o sticanju komplementarnog znanja, predstavlja priliku za upoznavanje raznih kultura i radnih metoda korištenih na raznim univerzitetima. Kroz kulturno-socijalni aspekt samog događaja učesnici će imati priliku da upoznaju Mostar u najboljem svjetlu.

BEST Mostar ima čast da treći put u svom postojanju organizira Kongres mladih inžinjera u 6 godina postojanja. Na ovaj način BEST Mostar želi da doprinese komplementarnom obrazovanju studenata i nauči studente Evropskom načinu razmišljanja. BEST Mostar je prva i jedina organizacija iz Bosne i Hercegovine koja je postala član Evropske organizacije studenata tehnike – BEST (Board of European Students of Technology), koja djeluje na 94 univerziteta u 32 države Evrope.

To je volonterska, neprofitna i apolitička studentska organizacija koja studentima Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru pruža mogućnost dodatnog stručnog obrazovanja, kontakta sa budućim poslodavcima, rada u međunarodnim timovima, usavršavanja organizacijskih vještina, upoznavanja različitih kultura, te njihovo razumijevanje i razvijanje tolerancije.

Tagovi:
tačno.net
Autor 16.10.2017. u 12:43