Konkurs za Nagradu “Grozdanin kikot”

tačno.net
Autor 3.10.2017. u 11:00

Konkurs za Nagradu “Grozdanin kikot”

Centar za dramski odgoj raspisao je konkurs za predlaganje kandidata za Međunarodnu nagradu za doprinos razvoju dramskog odgoja “Grozdanin kikot” koja se dodjeljuje od februara 1997. godine i postala je vrlo respektabilna nagrada u svijetu.

Počelo je tako što je Umjetnički savjet Mostarskog teatra mladih, na sjednici održanoj dana 15. 12. 1996. godine u Mostaru, donio odluku o ustanovljenju nagrade ”GROZDANIN KIKOT”, kao međunarodnog priznanja pojedincima za doprinos razvoju dramskog odgoja.

Formiranjem Centra za dramski odgoj, 27. marta 1997. godine, postignut je dogovor između Umjetničkog savjeta Mostarskog teatra madih i Predsjedništva Centra za dramski odgoj o prenošenju ovih aktivnosti sa eMTeeM – a na CDO.

Nagradu ”Grozdanin kikot” dodjeljuje Centar za dramski odgoj na osnovu odluke peteročlanog međunarodnog žirija koji imenuje Upravni odbor Centra za dramski odgoj;

Žiri se imenuje svake godine do 25. decembra tekuće godine;

Žiri svoju odluku objavljuje na konferenciji za štampu najkasnije 10. februara;

Nagrada se, u pravilu, uručuje na svečanosti 24. februara, na godišnjicu osnivanja Mostarskog teatra mladih;

Svake godine mogu se dodijeliti do 4 (četiri) pojedinačne nagrade ”Grozdanin kikot”, o čemu odlučuje žiri. Svake godine može se dodijeliti i jedna specijalna Nagrada pojedincima ili institucijama koji su stvaranjem uslova pomogli razvoj i unapređenje dramskog odgoja, o čemu odlučuje žiri;

Nagrada se dodjeljuje pojedincima koji su dali značajan doprinos razvoju dramskog odgoja u Mostaru, Bosni i Hercegovini, ali i u svijetu;

Nagrada se sastoji od plakete čiji je autor akademski slikar Jusuf Nikšić;

Specijalna nagrada može se dodijeliti i organizacijama, institucijama, festivalima, organima vlasti..

tačno.net
Autor 3.10.2017. u 11:00