Kriminal i smeće: Mostarci plaćaju deset miliona maraka da se guše u otpadu

Elmedina Šabanović
Autor 1.9.2020. u 13:40

Kriminal i smeće: Mostarci plaćaju deset miliona maraka da se guše u otpadu

Foto: abrasmedia.info

Grad Mostar se već godinama guši u svom otpadu. Uzročnik ovakvog stanja jeste politička podijeljenost ovog grada. Na godišnjem nivou izdvaja se oko 10 miliona KM za komunalne poslove. Istočni dio grada Mostara održava J.P „Komos“, a zapadni J.P „Parkovi“, te djeluju kao podugovarači J.P Komunalno, koji je trebao da predstavlja krovnu kompaniju za komunalne poslove Mostara.

5000 KM za košenje trave

Komunalne dnevnike J.P Komunalno popunjavaju poslovođe koje rade na određenim poslovima, a nadzorni organ iz Gradske uprave to provjerava i ovjerava.

Komunalni dnevnici na osnovu kojih se vrši isplata se obračunavaju na osnovu katastarskih čestica koje, po riječima aktiviste iz mreže „Naše društvo“ Huseina Oručevića nisu relevantne.

“Te katastarske čestice ne postoje. Zašto? Zato što, recimo, vi imate prostore koji je 320 metara kvadratnih, kao što je prostor na Musali, a vodi se kao prostor od hiljadu i pol – dvije hiljade metara kvadratnih. Vi po starom dobrom običaju, pokazujete da to radite na 2000 m², a radite na 300 m² i samim time povisujete cijenu svog rada, ako radite na većoj površini. I tako mi nemamo osnovni spisak katastarskih čestica, koliko u suštini m² ili km² mi imamo zelenih površina u gradu Mostaru, zato jer nemate operativni i dinamički plan i nemate uređene katastarske čestice u odnosu na zelene površine. Neke od zelenih površina, a to je isto veliki problem, danas više nisu zelene površine. Neke od njih su parkinzi ili neki drugi prostori koji su dati u okviru zgrada, pa su izgubile funkcije zelenih površina, ali se i dalje tako vode. Nema uređenih dječijih parkova, igrališta. To je sve u totalnom rasulu. Ili su divlja odlagališta smeća s jedne strane ili su parkinzi za ljude koji žive u tim okolnim zgradama”, dodao je Oručević.

Direktor J.P Komunalno Esad Pobrić dugi niz godina je na ovoj funkciji, a 2018. godine kandidovao se za Skupštinu HNK. Te iste godine bio je uključen i u slučaj gdje je IC štamparija, firma u vlasništvu Medžlisa Islamske zajednice Mostar, kontinuirano dobijala tendere javnih preduzeća na čijem čelu se nalaze istaknuti kadrovi SDA i Islamske zajednice. Esad Pobrić je također koristio usluge ove štamparije gdje je kroz dva direktna sporazuma isplaćeno 11.928 KM. Više o ovom tekstu možete pročitati ovdje.

Foto: Facebook/SDA Mostar

U izjavi za Tacno.net Pobrić je negirao ovu tvrdnju. „Vi imate neke poluinformacije. Tačno se znaju zelene površine, kvadratura koja je, šta se radi na njima, cijene, itd. Sve se zna“, dodao je.

Dokumenti u posjedu portala Tacno.net pokazuju iznose koji se izdvajaju za uređenje zelenih površina u Mostaru. Tako je J.P Komunalno, prema podacima iz komunalnih dnevnika, usluge mašinskog košenja zelenih površina i korova sa sakupljanjem i odvozom pokošenog materijala, na površini od 4000 m² u zoni Stari grad naplatio čak 5000 KM. Također, košenje i čišćenje groblja kao i prilaza, uklanjanje samonikle vegetacije, rusovine, drače, korova sa i oko spomenika, na 3750 m², na četiri operatera iznosi 4500 KM. Ovo su samo neke od cijene obavljenog posla koje se nalaze u komunalnim dnevnicima J.P Komunalno.

Oručević je naglasio da je ovdje riječ o paušalnim cijenama i da je problem građana Mostara to što komunalna preduzeća nemaju nikakve operativne i dinamičke vrijednosti.

„Dakle, radi se o paušalnim cijenama, o paušalnom odnosu, neurađenom poslu, a uzimanju para. Ne radi se o napuhanim cijenama. Radi se o cijenama za koje vi ne možete provjeriti da li su oni odradili taj posao, kada su ga odradili, što vam pokazuju ovi komunalni dnevnici. Sve dok ne budemo imali operativni i dinamički plan po kojem možemo provjeravati kada će se pojedine ulice ili zelene površine oko objekata u gradu Mostaru te parkovi čistiti, da građani mogu kontrolirati što rade komunalna preduzeća, do tada nećemo moći biti sigurni da oni obavljaju svoj posao i da uzimaju pare za neurađen posao“, dodao je.

Međutim, kako tvrdi Pobrić o cijenama obavljenog posla nema šta da se komentariše te da je cijene poslova iz ZKP-a usvojilo Gradsko vijeće grada Mostara.

Esad Pobrić: To je bezveze izjava

Pored cijena obavljenog posla sporno je to što J.P Komunalno kao svoje podugovarače ima J.P „Parkovi“ i J.P „Komos“, za koje je, prema tvrdnjama Mreže „Naše društvo“, gradonačelnik Mostara u svom Izvješću o radu 2016. godine tvrdio da „Usvojena sredstva za održavanje čistoće javnih površina u Gradu Mostaru za 2016. godinu su 34% umanjena, odnosno, nisu realizirana kroz aktivnosti redovnog čišćenja javnih prometnih površina, zbog nedovoljnog broja radnika i neispravnih strojeva koju su potrebni za realizaciju Programa ZKP-a“.

„Grad Mostar vidi J.P Komunalno, a J.P Komunalno dogovara i daje poslove podugovaračima J.P ‘Parkovi’ i J.P ‘Komos’. Grad Mostar nema nikakve veze sa J.P ‘Parkovi’ i J.P ‘Komos’. Ima veze sa J.P Komunalno, njima daje novac, a oni dalje proslijeđuju. Dakle, moje je pitanje, da li to moraju biti Parkovi i Komos, za koje je gradonačelnik već u svom izvještaju rekao da nemaju niti infrastrukture niti mašina koje bi odgovarala za čistoću grada Mostara, da provode komunalne usluge u našem gradu? Zašto se i dalje tim istima, koji nemaju takve mogućnosti, daje godinama da rade te poslove?“ dodaje Oručević.

Pobrić je i za ovu izjavu također kazao da nije tačna te dodao „To je bezveze izjava. Naravno da imaju. Oni su prije rata i poslije rata imali infrastrukturu i bave se odvozom otpada, održavanjem zelenih površina, itd.“

Podsjetimo se da je Izvještajem o finansijskoj reviziji Javnog poduzeća ‘Parkovi’ Mostar za 2016. godinu Ureda za reviziju institucija u FBiH otkriveno da je neto satnica zaposlenika iznosila 1,62 KM, a plaća ravnatelja 2.374 KM te da su u 2016. nezakonito provedene javne nabavke u iznosu od skoro pola milijuna maraka.

Foto: Zurnal.info

Aktivisti iz Mreže „Naš grad“ su prije par godina pokrenuli i krivičnu prijavu protiv odgovornih za nered u Mostaru. Tako je krivična prijava upućena na adresu Tužilaštva HNK-a protiv gradonačelnika Mostara, Ljube Bešlića, načelnika Odjela za finansije, Izeta Šahovića, načelnika Odjela za privredu, komunalne i inspekcijske poslove, Omera Pajića, šefa Službe za komunalne poslove i okoliš, Stjepana Šaravanje te direktora Javnog preduzeća Komunalno, Esada Pobrića.

Na naš upit Tužilaštvu HNK o tome u kojoj je fazi krivična prijava koju je podnijela Mreža „Naše društvo“ protiv gore navedenih osoba, do objave ovog teksta nismo dobili odgovor.

Usporedbe radi, kontaktirali smo KJKP „Park“ koje djeluje na prostoru Kantona Sarajevo te upitali za njihove cijene, po kojima bi obavljali gore ranije pomenute poslove. Preduzeće Park na području KS održava javne zelene površine shodno Programu održavanja, kao najvećem godišnjem projektu, odobrenom od strane Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture KS. Tim programom jasno su definisane površine koje se održavaju, količina u smislu kvadrature, faze rada, broj njihovih ponavljanja i slično.

„Mašinska košnja trave sa iskašanjem na zelenim površinama, prema ovogodišnjem Programu, po kvadratnom metru iznosi 0,17 KM. Izgrabljivanje pokošene trave po kvadratnom metru košta 0,05 KM. Utovar, odvoz i zbrinjavanje otpada po kubnom metru košta 40,00 KM“, stoji u odgovoru.

Razlike u cijenama između KJKP „Park“ i komunalnih firmi u Mostaru su drastične prema formiranim cijenama.  Za mašinsko košenje trave po cijenama koje nudi KJKP „Park“ platili biste, na 4000m², 680 KM, a za izgrabljivanje pokošene trave 200 KM.

Bez ikakve kontrole fakture stižu, uzimaju se pare, a građani Mostara ispaštaju. Unatoč činjenici da se za komunalne poslove iz budžeta izdvaja čak 10 miliona KM, Mostar je jedan od najneuređenijih gradova u BiH.

Elmedina Šabanović
Autor 1.9.2020. u 13:40