Nagrada za najinovativniji edukativni program u svijetu

tačno.net
Autor 20.11.2017. u 09:51

Nagrada za najinovativniji edukativni program u svijetu

Inicijativa mladića (Young Men Initiative – YMI), program koji nevladina organizacija Youth Power provodi u regionu Hercegovine uz podršku CARE International, te zajedno s 8 partnerskih organizacija na Balkanu, dobila je prestižnu nagradu na polju inovacija u obrazovanju. Nagrada je dodijeljena od strane GENE – Global Education Network Europe.

Dodjela nagrada je održana na Cipru, u glavnom gradu Nicosia, 6.listopada 2017.godine. Ovim projektom organizacije direktno rade na  sprječavanju rodnog i vršnjačkog nasilja među mladima, radikalizaciji koja dovodi do ekstremizma, kao i promicanju ravnopravnosti spolova i zdravijih životnih stilova među mladima.

Na takmičenje je pristiglo više od 80 prijava, različitih organizacija, iz 26 zemalja od kojih je projekt YMI bio jedan od 12 dobitnika nagrada na dodjeli.

Organizacija Youth Power / Snaga Mladih ovaj program implementira na području grada Mostara od 2013. godine. Kroz program je dosad educirano preko 1000 djevojaka i mladića iz srednjih škola, 200 mladih je imalo priliku da putuju u druge gradove BiH i u zemlje EU te je održano preko 50 edukativnih kampanja i uličnih akcija. U sljedećoj fazi projekta Snaga Mladih će raditi na povećnju provedbe programa u više škola i angažiranju više nastavnika i studenata. U novoj fazi se planira uvesti online tečaj za učitelje i distribuirati program Y (Y predstavlja mlade) u svim srednjim školama. Također se planira uvesti program Y u sveučilišta.

tačno.net
Autor 20.11.2017. u 09:51

Tacno.net Aplikacija

Aplikacija