JP KOMOS SINDIKAT: OBMANJUJU JAVNOST KAO ŠTO SU OBMANJIVALI NAS OD 2006.

tačno.net
Autor 27.1.2014. u 16:15

JP KOMOS SINDIKAT: OBMANJUJU JAVNOST KAO ŠTO SU OBMANJIVALI NAS OD 2006.

Zabrinuti izjavama Gradonačelnika Grada Mostara, gosp. Ljube Bešlića, u kojima navodi neistinite razloge za nemogućnost funkcionisanja jedinstvenog komunalnog preduzeća u Gradu Mostaru  i primjene Odluke Gradskog vijeća iz 2006.god. i Odluke Ustavnog suda F BiH iz 2013.god., Sindikat radnika J.P.“Komos“d.d. Mostar javno se oglašava sa niže navedenim, a u cilju istinitog informisanja javnosti.

  1. Provođenjem Odluke o osnivanju javnog preduzeća za obavljanje komunalnih poslova od 20.12.2006.god., koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Mostara i člana 29. iste, radnici Komos-a bi riješili svoj status, a šteta se ni jednoj strani u ovom postupku ne bi nanijela, niti bi je iko trpio.
  2. Novoformirano preduzeće J.P.“KOMUNALNO“d.o.o., po ovoj Odluci, treba da po svom Pravilniku o organizaciji poslova PREUZME SVE RADNIKE J.P. ”PARKOVI” p.o. I DIO RADNIKA J.P.”KOMOS”D.D. KOJI NISU VIŠAK i da u punom kapacitetu nastavi obavljati sve komunalne djelatnosti za koje je i formirano.
  3. U NOVU FIRMU J.P.”KOMUNALNO” SE NE UNOSE NIKAKVI DUGOVI, NITI SE VRŠI UJEDINJAVANJE FIRMI ”KOMOS” I ”PARKOVI” NEGO SE FORMIRA NOVO PREDUZEĆE BEZ DUGOVA I OBAVEZA.
  4. EVENTUALNI DUGOVI JAVNOG PREDUZEĆA ”KOMOS” I VIŠAK ZAPOSLENIKA ĆE SE RJEŠAVATI U POSTUPKU LIKVIDACIJE ”KOMOS”-a. 
  5. U Komos-u su nastali finansijski problemi onog trenutka kada je od Komos-a, na prijedlog Grada, oduzeta deponija za odlaganje otpada a kao višak ostavljeni radnici i kada su sredstva u budžetu grada Mostara drastično umanjena za komunalnu djelatnost.
  6. Istina je da u „Komos“-u postoji višak radnika i da je uprava od 2007.g. pokušavala da ga riješi pa je Nadzorni odbor i njegov predsjednik, pok.Ljubo Golemac, dopisom upućenim Gradonačelniku Lj. Bešliću, od Grada tražio samo da bude garant za podizanje kredita iz čijih bi se sredstava zbrinuo višak zaposlenika. Gradonačelnik se nikada o tome, niti o bilo čemu što je „Komos“ kroz godine tražio nije izjasnio. (Co. dopisa prilažemo redakciji).
  7. RADNIKE „KOMOS“-a JAKO ŽALOSTI ŠTO GRADONAČELNIKU GRADA MOSTARA NIMALO NE SMETA ŠTO SU ONI GLADNI, ALI MU SMETA ŠTO GOVORE DA SU GLADNI PA IM PRIJETI INSTITUCIJAMA I NA NJIH ŠALJE POLICIJU.
  8. JOŠ VIŠE NAS ŽALOSTI što naš Gradonačelnik nije zabrinut za zdravlje građana dijela Grada Mostara u kome mi pružamo usluge odvoza smeća i što ne reaguje kada se smeće skuplja zbog našeg opravdanog štrajka.Možda je razlog što u ovom dijelu grada žive Bošnjaci.Kada se uskrati odlaganje smeća iz tzv. zapadnog dijela Mostara i Albi koja smeće dovozi iz Gruda, Širokog  Brijega, Ljubuškog, tada se reaguje preko policije i to žurno!  

 

Mostar, 22.01.2014.god.                                                         Sindikalni odbor JP KOMOS d.d.

tačno.net
Autor 27.1.2014. u 16:15