Otvoreno pismo Predsjedniku Nadzornoga vijeća Aluminija- Mostar

tačno.net
Autor 2.12.2013. u 08:42

Otvoreno pismo Predsjedniku Nadzornoga vijeća Aluminija- Mostar

Poštovani Profesore Mirko Puljiću,

Obraćam Vam se kao predsjedniku Nadzornoga vijeća Aluminija, a u ime brojnih / preko 700 / radnika srpske nacionalnosti,manjeg broja nepodobnih Hrvata i Bošnjaka,  sa molbom da se izjasnite i javno zašto su ovi radnici diskriminisani i zašto ih nema na spiskovima dioničara.

Poznato nam  je da ste nedavno izabrani na tu veoma vruću i odgovornu funkciju, ali nama radnicima apsolutno nije jasno da se mogu i dalje voditi bilo kakvi razgovori o Aluminiju, posebno sa strancima, a da se unutar naših dugogodišnjih problema sve aktivnosti i sva neriješena pitanja ne riješavaju kako je to nužno i potrebno, već se tim diskriminatorskim elementima u firmi dozvoljavaju iste greške u kontinuitetu, ali ovom prilikom i neprofesionalnim odnosom i ministra Trhulja i premijera Nikšića.

Poštovani Predsjedniče NV, da li smatrate da je to normalno i da li to i Vi lično tolerišete, ili ste možda već odgovornim, ako ih i ima, izdali i neki nalog da se to sve provjeri i da se jasno i glasno  javno očitujete prema problemima, koje ste Vi i ostali Vaši saradnici u NV jednostavno naslijedili i dokle istinski možete nositi te recidive diskriminatorske politike.

Istina je da smo se mi u našoj 18-to godišnjoj borbi za naša radnička prava, već dovoljno upoznali i navikli na te kriminalne nacionalističke elemente, ali nismo očekivali da će im se na ovakav diletantski način priključiti i podanički elementi iz naše vlasti. Da li oni namjeravaju da sada imaju u Vašoj ličnosti i Vašim dokazanim stručnim i profesionalnim kvalitetima, kao priznatoga profesora Univerziteta i dokazanoga stručnjaka za ekonomiju i finansije, prosto jedan paravan ili ikebanu koju mogu postavljati gdje žele i koristiti je u susretima sa strancima. Zato Vam u prilogu i dostavljam moj članak, kao reakciju sa predstavnicima Glencorea iz Švicarske, u namjeri da iste upoznamo sa vidom diskriminacije u firmi Aluminij.

Poštovani Predsjedniče Vi trebate znati da i među nama radnicima ima i te kako školovanih  i obrazovanih ljudi, stručnjaka u svome pozivu, koji su se za predmetnu tehnologiju aluminija školovali i kod firme Pechiney u Francuskoj, kao i u drugim  firmama svjetskoga glasa, koji odlično znaju i proizvodnju i potrošnju električne energije, kao i sve druge ekonomske pokazatelje, kada je u pitanju i proizvodnja aluminija, njegov izvoz i cjelokupno poslovanje firme Aluminij. Isto tako, odlično smo upoznati ,i sa svim kriminalnim radnjama i bivšega menadžmenta sa Mijom Brajkovićem, kao i rad komisije na tenderskoj dokumentaciji u procesu propale privatizacije, u kojoj je svakako učestvovao i Glencore iz Švicarske. Na našu sreću, još uvijek se moglo naći poštenih ljudi i patriota ove zemlje, koji ni za kakve pare ili lukave ponude i lakomislene podvale nisu  se mogli kupiti. Mnogo toga nam je znano i poznato, što još uvijek nije ugledalo svjetlo dana, a Vama je ponajmanje poznato.

Da li istinski i novo Nadzorno vijeće, sa Vama na čelu želi nastaviti takvu lošu i kriminalnu politiku, prije svega ignorišući nas mnoge obespravljene radnike, preko 700 Srba, jedan broj manji Bošnjaka i jedan broj nepodobnih Hrvata, te nas kao takve i dalje gurate na kolosjek sudskih procesa, pa ako treba dogurati i do Strazbura u cilju dokazivanja naše pravde i razotkrivanja sveukupnoga kriminala.

Poštovani Predsjedniče, na takvim temeljima nije moguće i dalje sve stavljati pod tepih, ignorisati ove radnike i sa strancima razgovarati o nekoj svjetlijoj budućnosti ove firme Aluminij, kakvu i sami želite i najavljujete. Zato trenutno od Vas u trenutnoj funkciji, makar bila i privremenoga karaktera, jednostavno očekujemo i Vaše javno izjašnjavanje u vezi naše sudbine po pitanju diskriminacije, ako ništa drugo da javno iznesete da li je postojeći spisak svih radnika konačan, meritoran i krajnje važeći.

U očekivanju Vašeg javnoga istupa i Vaše reakcije u najskorije vrijeme, iskreno se zahvaljujem u ime svih radnika srpske nacionalnosti i drugih, koji nisu na spiskovima, uz srdačan pozdrav.

S poštovanjem, Mr Milan Jovičić, dipl.ing.el./ bivši radnik Aluminija /

tačno.net
Autor 2.12.2013. u 08:42

Tacno.net Aplikacija

Aplikacija