PANDUROV SVIJET BOJENIH BARELJEFA

Gradimir Gojer
Autor 14.1.2019. u 08:16

PANDUROV SVIJET BOJENIH BARELJEFA

foto: vijesti.ba

Mostarski stvaralac Ramiz Pandur opsjednut je osobnim likovnim izričajem temeljenim na vizualnim isijanjima, koja su posljedica specijalizirane tehnike u obradi metalnih ploha. To su bareljefi sa aktivnim prisustvom boje u konačnom likovnom ugođaju.

Ramiz Pandur linijama svoga bareljefnog kaligrafiranja stvara svijetove po mjeri osobne imaginacije i nadahnuća. Njegovi svjetovi ne robuju realnosti. Ćuteći bílo materijala na kojem pozicionira vlastitu tvoračku energiju, Pandur je zaigrani i raspjevani likovni histrion, kojem ni u jednom trenutku ne nedostaje motiva i želje da se pređe rubikon podražavalačke proste angažiranosti. Njegov angažman je stalno i iznova okrenut traganju, kako u materijalu, tako i u bojanim valerima.

Umjetnik koji se i inspiracijom, ali i mjestom tvoraštva uvijek vraćao rodnom Mostaru kao trajnoj inspiraciji, izložbama je obogaćivao i oduhovljavao i galerijske prostore Frankfurta, Hanovera, Firence, Milana, Beča, Prata, a daleki Šangaj, kao i Barcelona i Toledo su mu dodjeljivali priznanja za raspjevane bareljefe, sa bojama vrlo primjerenog, ali krajnje specifičnog kolora…

Pandurovskog!!!

Gradimir Gojer
Autor 14.1.2019. u 08:16

Tacno.net Aplikacija

Aplikacija