“Plima punog sunca“ na Mostarskom ljetu

tačno.net
Autor 19.7.2016. u 11:29

“Plima punog sunca“ na Mostarskom ljetu

Na Kamernoj teatarskoj sceni mostarskog Centra za kulturu, u okviru Mostarskog ljeta, u utorak 19. VII 2016. godine sa početkom u 20:30 sati, održat će se premijera poetsko-scenske izvedbe „Plima punog sunca“ na poeziju Fatime Sibile Huseinbegović-Gorenčevski. Projekat je za scenu priredio Salko Šarić uz sudjelovanje glumaca Diane Ondelj-Maksumić i Nedžada Maksumića.

Fatima Sibila Huseinbegović-Gorenčevski rođena je u Mostaru 4. VII 1943. godine. U rodnom gradu je završila osnovnu i srednju školu, a u Beogradu Pravni fakultet. Kao srednjoškolka bila je članica mostarskog Debatnog kluba mladih pisaca. Objavljivala je poeziju u književnim novinama i časopisima: „Mlada Hercegovina“ i „Most“, Mostar; „Naši dani“, Sarajevo; „Dunav teče“ – Zbornik književnih radova, „Student“, „Književne novine“ i „Književnost“, Beograd; „Zbornik Sjenice“, Sjenica. Zastupljena je i u knjizi „A Balkan Anthology: Voices from the faultline“ („Balkanska antologija: Glasovi iza pune linije“), koju su priredili na engleskom jeziku A. Johnson i Ana Žaklin Nežić (Hampton, Virginia – USA, 2002). Pjesme su joj prevođene na engleski i ruski jezik. Objavila je dvije zbirke poezije „Plima punog sunca“ (Beograd, 2003) i „Pucanje tišine“ (Beograd, 2013).

U MOM MOSTARU

U mom Mostaru

Behar u suzi

Proljeće rudi

U mom Mostaru

Ljeto u rijeci

Tugu ispira

U mom Mostaru

Mladi grobovi

Rano se bude

U mom Mostaru

Stari most čeka

Da se porodi

U mom Mostaru

Svjetlost ne mogu

Da raspodjele

Mostar u meni

Pjesmu ko lijek priziva

Srce se nada

tačno.net
Autor 19.7.2016. u 11:29

Tacno.net Aplikacija

Aplikacija