Poglavnike, doglavnike i druge „senaderčiće„ u zatvore!

tačno.net
Autor 6.5.2015. u 10:52

Poglavnike, doglavnike i druge „senaderčiće„ u zatvore!

 Piše Mr Milan Jovičić, dipl.ing.el

Prije svega sa istinom na vidjelo!

Poštovani premijeru Novaliću i ministre Bajroviću istinski je došlo krajnje vrijeme da se u firmu Aluminij u Mostaru uvede i SIPA i Finansijska policija i da se konačno započnu  zatvarati i kriminalci odbjegli poput Brajkovića i Bradvice i inih njihovih saradnika. Nemojte više dozvoljavati lažne slavopojke o „Hercegovačkom divu„ koji je već u dugovima preko 240 miliona maraka. Zašto raspravljati o trenutnome stanju u firmi i njihovim pozicijama, a apriore zaboraviti sva prethodna dešavanja i velike pljačke državne imovine i očitu diskriminaciju svih radnika nehrvata,  svih Srba i djelimičnog broja Bošnjaka.

Sada su očite tenzije i nastojanja HDZ-a i njihovih čimbenika u vlasti i ostalih struktura da se nametnu kao vlasnici ove firme i da je poklope kao svoj ratni plijen, kako bi ostvarili i sulude zamisli njihovoga Poglavara o; „Aluminiju kao strateškom interesu Hrvatske„.

Zauzmite konačne pravedne stavove i poduzmite sve zakonske radnje, kako bi se spasilo što se spasiti može, od svega onoga što su i vaši prethodnici iz ranijih Vlada tako podanički, poltronski , korumpirano, kriminalno i neznalački činili i doprinosili sveukupnoj lažnoj afirmaciji ovoga okupiranoga i prisvojenoga, nekadašnjega giganta.

Poštovani premijeru i ministre, budite svoji na svome, eleminišite sve uticaje i stavove i Marinka Čavare i Dragana Čovića i Vjekoslava Bevande, dakle svih HDZ-ovaca u bilo kakvim raspravama i riješenjima za ovu firmu Aluminja iz Mostara. Dosta nam je bilo njihovih lažnih i demagoških stavova i jadikovki o njihovoj bilo kakvoj ugroženosti u ovome gradu i na ovim prostorima, gdje su postali i većinski narod samo zahvaljujući svojim agresorskim i okupacionim ideološkim smjernicama HDZ-a i njihovoga „oca nacije„. Nametnuli su svoju torturu nad  ostala dva naroda, a radnike Bošnjake i Srbe su eleminisali iz njihovih radničkih prava, Srbe totalno a Bošnjake djelimično.

Trebate znati da je jedino pravedno rješenje da se izvrši totalna revizija sveukupnoga stanja, početnoga bilansa materijalne vrijednosti firme i sistem i način poslovanja, ukoliko je pristupačno i moguće doći do validne dokumentacije, jer su lopovi godinama zatirali tragove svojih prljavih rabota a godinama, što je i poznato nisu dozvoljavali predstavnicima vlasti Federacije da ulaze na kapije ove firme.

Bili su neprikosnoveni gospodari, plaćali i kupovali raznorazne nagrade, priznanja i slavopojke uz kontinuirane povike da se drže lopovi dok su i sami krali i pljačkali državnu imovinu. Dakle, sve su radili samo u interesu jednoga naroda i to Hrvata, obilato potpomagani sa našim domaćim podaničkim elementima u vlasti i njihovim sopstvenim ličnim interesima.

Nije li i trenutna kontraverzna Odluka o izboru rukovodstva i Nadzornoga odbora ovih firmi, u domenu nadležnoga resora energetike i industrije, sada kamen spoticanja HDZ-u i da konačno postavi svoje šape, iako je i u proteklom periodu vršio sopstveni izbor i činio sve radnje oko raspodjele dionica i elimenicije Srba iz istoga, samo po svojim sopstvenim aršinima.Ako je isto sve rađeno i po zakonu, potrebno je naglasiti po zakonima Herceg Bosne, kao što je i formirana njihova Elektroprivreda HB, pa zašto onda i zvanično ne priznati i taj treći entitet, njihov televizijski kanal i uspostavu njihovoga „stolnoga grada“  Mostara, veoma jasno i transparentno i sve po istim zakonima Herceg Bosne. Možda bi u tome slučaju oni i amnestirali svoje kriminalce i brojne „sanaderčiće„ a ostalima u dijelu preostale Federacije omogućili i pošteniji odnos i življenje dostojno čovjeka.

Poštovani premijeru Novaliću i ministre Bajroviću da li će te i koliko uspjeti u vašim poštenim nakanama, jer sagledavamo i nastojanja da se i konačno na dnevni red postave i zvanično  pitanja  opljačkanih i kriminalnih firmi, koje su nekada i bile 100 % kapital države Bosne i Hercegovine, a njihovi kriminalci su godinama nesmetano i pompezno potkradali ovu istu državu uz pomoć i državnih korumpiranih vlastodržaca.

Očekujemo ishode vaših dogovora i pozitivnih ali pravednih rješenja, tako da se i mi radnici srpske nacionalnosti, kojima su oduzeta sva njihova radnička prava iz minuloga rada i u sopstvenoj firmi Aluminij, da li će imati razloga da se ponovo „rode na ovaj Đurđevdan„ jer je vaše zasjedanje zakazano sutradan i da konačno rastjerate i razbijete i svu ovu „hajdučiju„ koja se pretvorila u prave „senadrčine„, kojima eto i SIPA ili Finsijska policija trebaju stati nogom za vrat.

Budite odlučni i dostojanstveni, nemojte saginjati svoje kičme kao mnogi vaši prethodnici, iskoristite povjerenje vaših birača i dokažite vaše ljudske kvalitete, a nikako za „državu i čovjeka„ kako su to uradili „crveni„ sa Nekom i Zlajom i sa ministrom Erdalom Trhuljem.

Pratimo i očekujemo sve rezultate vaših ispravnih poteza i prihvatljivih rješenja. Zato vas i podržavamo i želimo vam puno uspjeha, posebno mi diskriminirani radnici  iz Aluminija, srpske nacionalnosti.

tačno.net
Autor 6.5.2015. u 10:52