Prava svih penzionera pod jednakim uslovima

tačno.net
Autor 24.5.2016. u 14:16

Prava svih penzionera pod jednakim uslovima

Aktuelni penzioneri ne smiju biti kolateralna šteta reforme PIO, te se Zakonom moraju osigurati  prava i dostojanstvo života po osnovu uplaćenih doprinosa pod jednakim uslovima i na principima slobode, jednakosti, pravde i solidarnosti i za buduće i aktuelne penzionere, poruka je Javne tribine, sinoć održane u organizaciji Foruma seniora SDP BiH, u prepunoj  sali  Hotela „Bristol“ u Mostaru, kojoj su pored predsjednika Gradskog i Kantonalnog odbora SDP BiH, prisustvovali zastupnici u Skupštini HNK i Domu naroda Parlamenta Federacije BiH.

Naime, nakon što je predsjednica Foruma seniora/ki SDP BiH  Suada Hadžović, prisutnim prezentirala sadržinu Nacrta zakona sa posebnim osvrtom na odredbe koje se tiču provođenja smjernica iz Strategije refome PIO i neke socijaldemokratske poglede na predloženu penzionu politiku predsjednika Savjeta za ekonomski razvoj SDP BiH prof.dr. Ante Domazeta, uslijedila su brojna pitanja i komentari učesnika Javne tribine, te izražen jasan stav da se penzionim i invalidskim sistemom moraju eliminisati razlike u pravima i uskladiti ineresi sadašnjih i budućih penzionera na principima slobode, jednakosti, pravde i solidarnosti te iznaći adekvatna rješenja za ostvarivanje prava srazmjerno uplaćenim doprinosima.

Aktuelni penzioneri sa punim penzijskim stažom su  s pravom očekivali da će njihov doprinos novim-reformskim zakonom, biti adekvatno valoriziran i da će se prema njima ispraviti dugogodišnja nepravda koja im je nanesena parametrijskom reformom 1999. i 2000.godine, te da će implementirati opredjeljenje Strategije u pogledu osiguranja adekvatnosti penzija i  bolje socijalne i materijalne sigurnosti aktuelnih i budućih penzionera.

Zakon se prvenstveno odnosi na promjenu  načina obračuna penzijskog osnova u budućnosti kroz bodovni sistem, dok se aktuelnim penzionerima prava  obezbjeđuju i dalje u dostignutom iznosu posljednje isplaćene penzije i neće se ponovo određivati, čime se kreira nejednak položaj penzionera u sistemu PIO.

Nadalje, ekonomski osnov sistema PIO nije zasnovan na jasno preciziranim izvorima finansiranja svih penzija (penzije pod povoljnim uslovima i tzv. “socijalne“ penzije), niti je osigurana veća participacija budžeta Federacije u finansiranju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, te se sve penzije dominantno finansiraju iz doprinosa za penziono i invalidsko osiguranje, odnosno na teret aktuelnih penzionera.

Aktuelni penzioneri ne smiju biti kolateralna šteta reforme PIO, te se Zakonom moraju  osigurati  prava i dostojanstvo života po osnovu uplaćenih doprinosa pod jednakim uslovima i za buduće i aktuelne penzionere, poruka je Javne tribine u Mostaru.

tačno.net
Autor 24.5.2016. u 14:16

Tacno.net Aplikacija

Aplikacija