Premijeru Novaliću i ministre Bajroviću budite dostojanstveni, uz Vas smo!

tačno.net
Autor 15.5.2015. u 12:36

Premijeru Novaliću i ministre Bajroviću budite dostojanstveni, uz Vas smo!

Piše: Mr Milan Jovičić, dipl.ing.el / bivši radnik Aluminija /

Gospodo, premijeru Fadile Novaliću i ministre Reufe Bajroviću, ne podliježite pritiscima „ugroženih„ koji su pod tim plaštom lažno obmanjivali i sveukupnu javnost, kako bi svojom nacionalističkom ideologijom i retorikom, diskrimanicijom radnika nehrvata na nacionalnoj osnovi ignorisali nas godinama, opljačkali nam državnu i našu radničku imovinu, činili veliki kriminal u firmi Aluminij u interesu sopstvenih interesa i strateških interesa Hrvatske. Upravo ta drska i dokazana na ovim prostorima osvajačka i pljačkaška politika nacionalista iz HDZ-a i njihovom vrhuškom, po scenariju i preporukama i svoga Poglavnika Tuđmana i njegovih doglavnika i kriminalnih elemenata u liku i djelu Mije Brajkovića, Ive Bradvice, Dragana Čovića i inih njihovih čimbenika i bojovnika u ovom okupiranom miljeu i dalje u kontinuitetu pronalaze i održavaju svoje prljave nakane i nečasne radnje. Zar vam i trenutna kriza i nakana HDZ-a ne ukazuje na njihove pritiske, ucjene u nastavku njihove osvajačke politike i konačnoga poklapanja i firme Aluminij i famozne ilegalno stečene i formirane EPHB i njihovoga Eronet-a, kako bi i konačno udarili čvrste temelje svome „stolnom gradu Mostaru„ u cilju vaskrsnuća agresorske Herceg Bosne.

Gospodo iz Vlade, ne idite stopama vaših prethodnika; Bičakčića, Brankovića, Hasdžipašića, Nikšića, Heće i Trhulja, tih poltronskih i podaničkih elemenata u vlasti, koji su tako blagonaklono posmatrali i djelimično učestvovali u pljački državne imovine u Aluminiju i diskriminaciji radnika nehrvata. Sama činjenica da kao vlast u Federaciji i sa svojim zvaničnim državnim institucijama od Dejtona na ovamo  niste uspjeli ući mimo kapija ove firme, zar  ne govori dovoljno i slikovito i o vašem odnosu i ponašanju prema ovim uzurpatorima i kriminalcima. Kada ste se zalagali ili zahtjevali zvaničnu reviziju stanja i zvaničnog meritornog početnoga bilansa materijalnih vrijednosti ove firme, koja je od svojih milijardu i pet stotina miliona jednostavnom pljačkom i njihovom računicom ozvaničena u iznosu stotinjak miliona, nikada i nigdje u zvaničnim institucijama vlasti.. Gdje je to bilo i gdje to postoji, dakle samo u ratnoj tvorevini Herceg Bosni i po njenim kriminalnim zakonima.

Konačno je i vrijeme, gospodo Novaliću i Bajroviću da na putu već viđenoga kriminala stanete istima na put i da uz pomoć zvaničnih institucija države, sudova, tužilaštva  i sigurnosno- finansijskih organizacija priđete i pristupite reviziji i kažnjavanju mnogih dokazanih kriminalaca, a nikako da se samo vrtite oko fotelja i izbora Nadzornih odbora i direktora, na zahtjev i po receptu diobe svih dosadašnjih „žderača„ i budžeta i materijalnih državnih dobara i diskriminatora svih radničkih prava. Zato se nemojte i u svome startu mnogo osvrtati na HDZ i njene zahtjeve, bez njih možete i trebate voditi razumnu politiku, jer imate i drugih poštenih i razumnih hrvatskih predstavnika sa kojima možete ostvarivati željene i potrebne ciljeve za naš cjeloviti napredak na putu ekonomskih reformi.

Lažni „Hercegovački div„ i veliki gubitaš, koji se održava uz iskrivljene i kaumflirane poteze, razne slavopojke i naručene plaćene reklame, pohvale i priznanja koje kakvim diplomama, treba konačno i spustiti na zemlju kako se ne bi urušile njegove klimave i staklene nožice na kojima jedva opstaje. On je trebao već davnih dana da se proda i privatizira, ali ne po kriminalnoj metodologiji i pljačkaškim nakanama njegovoga glavnoga kriminalca Mije Brajkovića, koji je u dosluhu i kriminalu sa određenim stranim kompanijama imao istu namjeru i „tal„ već dogovoren. Zašto to nije realizovano svakako možemo zahvaliti i poštenim ljudima, nama poznatim, a kojih još uvijek ima u našoj zajednici i koji i pod ucjenama i velikim ponudama mita na isto nisu pristajali, jer su istinski ponikli iz poštenoga roditeljskoga doma. U svemu ovome svoju nečasnu i prljavu ulogu su igrali i odredjeni ali nama znani strani faktori, pod plaštom „međunarodnoga„ razumjevanja i pomoći nama osiromašenim i u mnogome opljačkanim Bosanskohercegovačkim firmama i njegovim radnicima i njenim građanima.

Gospodo iz Vlade, da znate da je našim građanima umnim, razumnim i praznijih stomaka zaista i dosta ili previše „dodikovaca„ u RS-u i „čovićevaca„ u Federaciji ili još bliže u Mostaru i u firmama poput Aluminija, EPHB, Eronetu i dr.

Svjesni smo činjenica i situacije  u firmama dijela Federacije, kao što je Elektroprivreda ili Telekom i dr. da isto tako nije zavidna i zahvalna pozicija, u odnosu na veliki nepotizam i opštu pljačku u monopolističkom  stanju prema građanstvu kao korisnicima njihovih usluga, a sa druge strane veliki odliv finansijskih sredtava putem stranačkih kasa i njihovih potreba. Svakako da bi prilaz i odluka institucija vlasti ka pristupanju realne, transparentne i poštene privatizacije i ovih firmi bilo pravično i pouzdano rješenje, ali je to sve na nekom dugom štapu, što bi rekao naš narod.

Ne dajte se gospodo, premijeru Novaliću i ministre Bajroviću i sačuvajte još uvijek vaš neukaljani obraz, jer će vas samo takve cijeniti i prepoznati naš narod i građani koji su vam i dali svoj glas i povjerenje, a kriminalci, lopovi, hohštapleri raznih nacija i boja, te mnogi deklarisani foteljaši uskoro će otići tamo gdje im je i mjesto i u zaborav naših neprijatnih prisjećanja.

tačno.net
Autor 15.5.2015. u 12:36