Rezultati rada na osnaživanju žena za uključivanje u političke procese na području HNK

tačno.net
Autor 9.7.2014. u 12:00

Rezultati rada na osnaživanju žena za uključivanje u političke procese na području HNK

Nevladina organizacija Inicijativa građanki/na Mostar je od 15.07. do 10.08.2013. godine u sedam općina Hercegovačko-Neretvanskog kantona: Mostar, Konjic, Jablanica, Stolac, Čapljina, Prozor/Rama, Neum i Čitluk uradila istraživanje o uključenost mladih žena u političke procese na području HNK.

Pored toga u okviru projekta održano je sedam radionica, osam panel diskusija i jedan okrugli stol u svim navedenim općinama.

Učesnice u projektu su bile članice političkih stranaka, akademske zajednice, nevladinog sektora i zastupnice u Parlamentu BiH.

Nije istina da žene ne žele da se bave politikom, nego društvo još uvijek nije spremno da zaista podrži žene u politici i javnom životu.“ istakla je Ifeta Ćesir-Škoro izvršna direktorica Inicijative građanki/na Mostar.

Poražavajuća je činjenica da ima samo 20% žena u vrhovima stranaka, ali je ohrabrujuća činjenica da se sve više mladih žena žele aktivno baviti politikom.“ konstatirala je Lana Prlić, jedna od učesnica u projektu.

Gotovo sve političke stranke uvele su određene mehanizme (kvote i ženske forume) za osiguranje prisutnosti žena u politici, ali nisu promjenile interne procedure. Iako je kandidiranje žena na listama zakonska obaveza svih političkih stranaka, žene ne dobijaju stvarnu podršku kao kandidatkinje.

Ohrabruje podatak da najviše želje za učešće u političkim procesima imaju mlade žene dobne skupine od 22 – 25 godina, koje predstavljaju buduću snagu žena u političkom i javnom životu BiH.

One smatraju da na političkoj sceni Bosne i Hercegovine ima prostora za političko djelovanje žena i da one same mogu biti nositeljice aktivnosti kako u svojoj političkoj partiji tako i u bosanskohercegovačkom društvu.

Učešćem u ovom projektu upoznala sam veliki broj mladih ambicioznih žena i ohrabrila se da prihvatim kandidaturu na listi za opće izbore u oktobru 2014.“ izjavila je Emina Ćorić, jedna od polaznica edukacije.

Inicijativa građanki/na Mostar će i dalje raditi na edukaciji i osnaživanju žena za uključivanje u političke procese u HNK.

Inicijativa građanki/na Mostar (IGM) je NVO nastala 2006 god. okupljanjem žena iz političkih partija i NVO na inicijativu NDI. Pokrenule su inicijativu za donošenje Zakona o zaštiti porodica sa djecom koristeći sve demokratske metode. Prateći rad ove skupine žena snimljen je film „Podizanje mostova“. Za postignute rezultate Inicijativa građanki/na Mostara dobila je nagradu „Fondacije Madeleine K. Albright“ u Washingtonu. Inicijativa građanki/na Mostar je organizacija koja se bavi promocijom i afirmacijom građanskog aktivizma u svim segmentima života.

tačno.net
Autor 9.7.2014. u 12:00

Tacno.net Aplikacija

Aplikacija