U Mostaru će biti predstavljen Bosanski atlas ratnih zločina ’92 – ’95

tačno.net
Autor 28.11.2019. u 15:53

U Mostaru će biti predstavljen Bosanski atlas ratnih zločina ’92 – ’95

Istraživačko-dokumentacioni centar (IDC) iz Sarajeva, Mreža za izgradnju mira, Centar za kritičko mišljenje iz Mostara i forumZFD BiH, organizuju prezentaciju Bosanskog atlasa ratnih zločina 1992-1995.

Prezentacija će biti održana u četvrtak, 28. novembra u 18 časova u hotelu Bristol u Mostaru.

Prezentaciju će voditi Mirsad Tokača, direktor Istraživačko-dokumentacionog centra, a nakon toga će se obratiti Amer Bahtijar, Centar za kritičko mišljenje, Goran Bubalo, Mreža za izgradnju mira, i Sunita Dautbegović Bošnjaković, forumZFD.

Prezentacija Bosanskog atlasa ratnih zločina 1992-1995. u Mostaru je dio niza prezentacija koje su organizovane ove godine u Srbiji, Hrvatskoj i na Kosovu, a nastavljaju se po Bosni i Hercegovini. Nakon Mostara, prezentacija će biti održana 12. decembra u Sarajevu, čime će se i zvanično online pokrenuti Bosanski Atlas ratnih zločina.

Ono što Bosanski atlas ratnih zločina čini posebnim jeste činjenica da su događaji i lokacije, ne samo precizno označene na karti (tj. locirani u određenim ulicama ili poljima), već se nude i svi dodatni, u ovom času raspoloživi, dokumenti kao ilustracija o onome šta se desilo – npr. fotografje i video zapisi, sudske presude, izjave svjedoka, spomenici ili groblja. Štaviše, mjesta masovnih grobnica (gdje god da su tijela identifkovana) su povezana sa listom žrtava dobijenom iz baze podataka IDC-a.

Dodatno, obezbijeđena je i opcija pretraživanja svih žrtava i incidenata upisivanjem prezimena ili naziva mjesta (za događaje). Na Atlasu će biti javno dostupna i „Bosanska knjiga mrtvih“.

tačno.net
Autor 28.11.2019. u 15:53