UZ BLAGOSLOV GUVERNERA: Članica Vijeća Centralne banke Ankica Kolobarić bratu dodijelila posao od milion i po KM

Branka Mrkić-Radević
Autor 5.6.2019. u 09:20

UZ BLAGOSLOV GUVERNERA: Članica Vijeća Centralne banke Ankica Kolobarić bratu dodijelila posao od milion i po KM

“Domena” je građevinska firma iz Mostara. Mostarski “Alfa Therm” se bavi grijanjem i klimatizacijom. “Kamir” iz Širokog Brijega opremom tehničke zaštite. Ove tri firme povezuje zajednički posao koji su dobile za Centralnu banku BiH krajem 2015.

Iako se samo Domena bavi građevinskim radovima dobijaju posao obnove zgrade Glavne jedinice CBBiH Mostar. Vrijedan skoro milion i po KM. Firma Kamir iz Širokog Brijega koja dobija posao građevinskih radova, iako se uopće ne bavi time, paralelno dobija još jedan ugovor – posao vrijedan skoro 600 hiljada KM sa PDV-om – za tehnički nadzor.

Direktor Domene je Dragan Knezović – brat Ankice Kolobarić, članice Upravnog vijeća Centralne banke BiH. Za člana Upravnog vijeća CBBiH na mandatno razdoblje od šest godina Ankica Kolobarić imenovana je u julu 2015. U CB obnašala je dužnost viceguvernerke i interne revizorke.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača potpisao je guverner Senad Softić, predsjedavajući Upravnog vijeća Centralne banke. Nije želio govoriti za Žurnal, pa nije odgovorio na pitanja da li je znao za blisku rodbinsku vezu između članice Vijeća i izvođača radova, te da li je na bilo koji način reagovao na tu informaciju.
Iz šturog pisanog odgovora dostavljenog iz njegovog kabineta da se naslutiti da je za ovaj sukob interesa – ipak znao.
Centralna banka sve javne nabavke provodi u skladu sa zakonom, ustvrdit će. Nije bilo “ograničavajućih faktora” za zaključenje procesa nabavke, poručuje.
Optužbe koje se šire i putem anonimnih pisama postale su već uobičajene u ovoj instituciji, da se zaključiti iz dopisa Službe za odnose s javnošću. Krajnji cilj je, smatraju, diskreditacija institucije.

Sukob interesa

Ovo nije jedini ugovor koji je CB sklopila sa Domenom. Krajem 2016. godine iznenada se pojavljuje potreba za dodatnim građevinskim radovima. Iznos: blizu 130 hiljada KM, bez PDV-a. Nekoliko mjeseci prije toga – sitan ugovor od skoro tri hiljade KM.

Firma Domena u Mostaru

Ankica Kolobarić osnivačica je i članica Uprave Društva za reviziju Perla iz Sarajeva. Perla je revidirala rad nekih javnih institucija –  Zavoda zdravstvenog osiguranja KS, Srednjobosanskih šuma, JU Centra za sport i rekreaciju i Općine Stari Grad Sarajevo. Kao jednu od referenci društvo Perla navodi i reviziju Intesa San Paolo banke.

U dopisu upućenom članovima Upravnog vijeća Centralne banke upozoreno je da kao članica Upravnog vijeća CB ima na raspolaganju uvid u poslovanje banaka u BiH, čime je u direktnom sukobu interesa zbog svog stausa u Društvu Perla:
– Nije moguće utvrditi da tajne i poslovne informacije koje ima kao član Upravnog vijeća CB ne koristi tokom rada u Društvu za reviziju Perla – navodi se u anonimnoj prijavi.
Ankica Kolobarić nije u vrijeme nastajanja Žurnalovog teksta željela razgovarati sa novinarima o ovim navodima.

Mnogo posla i za Kamir

Otkako je dobila posao sa Domenom u Centralnoj banci, nabolje u saradnji sa istom institucijom kreće i firmi Kamir iz Širokog Brijega. Paralelno sa izvođenjem građevinskih radova ova firma a dobija i posao tehničke zaštite na novoj zgradi u Mostaru, sa PDV-om vrijedan blizu 600 hiljada KM.
Tako su radovi ovog bratsko-sestrinskog partnerstva CB koštali oko dva miliona KM. Od tada Kamir značajno prosperira u poslovima sa CB.
Evo nekih ugovora:
– u 10. mjesecu 2017. nabavka i ugradnja opreme tehničke zaštite za potrebe Centralnog ureda Centralne banke Bosne i Hercegovine – 164 hiljade KM.
– avgust 2017. – Nabavka i dogradnja sistema sigurnosti i zamjena dotrajale opreme – 98.157
– juni 2018. – Zamjena i nabava sistema kontrole pristupa i evidencije radnog vremena – 73.879.
– novembar 2016. – Nabavka roba – oprema tehničke zaštite u objektu Centralne banke BiH Glavne jedinice Sarajevo – 125 hiljada KM.

Od 2016. do kraja 2018. kompanija Kamir dobija brojne poslove u jedinicama u Mostaru i Sarajevu. Vrijednost tih ugovora, ne računajući posao od milion i po KM sa firmom Domena, iznosi oko 1,3 miliona KM, bez poreza.

zurnal.info

Branka Mrkić-Radević
Autor 5.6.2019. u 09:20