Vrhovni sud Federacije: Dvije škole pod jednim krovom moraju biti ukinute

tačno.net
Autor 3.11.2014. u 15:13

Vrhovni sud Federacije: Dvije škole pod jednim krovom moraju  biti ukinute

Vrhovni sud Federacije BiH odbacio drugostepenu presudu Općinskog suda u Mostaru, i potvrdio prvostepenu presudu koja jasno kaže: 2 škole pod 1 krovom predstavljaju etničku sagregaciju učenika i takva praksa mora biti ukinuta.

Da podsjetimo: 2012. godine sutkinja Rabija Tanović Općinskog suda u Mostaru je presudila da je praksa ‘2 škole pod 1 krovom’ kršenje Zakona o zabrani diskriminacije. Ona je potvrdila da su Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK,  Osnovna škola Stolac i Osnovna škola Čapljina „organizovanjem škola na etničkom principu i donošenjem i implementacijom školskih planova i programa na etničkom principu odvajali učenike u školama na području Hercegovačko – neretvanskog kantona na temelju njihove etničke pripadnosti, čime su počinili diskriminaciju.“

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK dobilo je rok da je do 1. septembra 2012. ukine.  

Međutim, godinu dana kasnije Kantonalni sud u Mostaru donio je Rješenje kojim se ova presuda ukida. Razlog koji se navodi jeste ”neblagovremenost tužbe”. Vijeće Kantonalnog / Županijskog suda koje je donijelo ovo Rješenje činili su: sudija Zoran Krtalić, predsjednik vijeća, Vjera Puhalo i Angela Pušić, članice vijeća.

Naime, sud je prihvatio prigovor neblagovremenosti tužbe jer je organizacija Vaša prava, koja je podnositelj tužbe, osnovana prije nego što je Zakon o zabrani diskriminacije stupio na snagu (oktobar 2009. godine), odnosno jer tužba nije podnesena početkom (svake) školske godine ili prije, u vrijeme upisa, već tokom trajanja školske godine. O pitanjima diskriminacije i sagregacije, odnosno da li iste postoje ili ne u školama, se uopće nije ni raspravljalo.

Vaša prava BiH su uložila žalbu na presudu Vrhovnom sudu Federacije BiH, koji je potvrdio prvostepenu presudu donetu 2012. godine. Pogledajte i TV debatu na temu ”Dvije škole pod jednim krovom”, rađenu u saradnji sa TV Liberty.

Cijelu presudu i obrazloženje suda možete pogledati ovdje.

Diskriminacija.ba

tačno.net
Autor 3.11.2014. u 15:13