Zakucala maca na vratanca, mostarskog Aluminija

Zakucala maca na vratanca, mostarskog Aluminija

Kako to mediji prenose, sutra radnici Aluminija, izlaze na masovni štrajk. Nezadovoljuni su svojom situacijom, te kako kažu, plaše se najcrnjeg scenarija, za njihovu opstojnost i firme Aluminij, u cjelini.

Navode, po izvještaju iz sindikata;

  • razlozi za stupanje u štrajk su: višemjesečna dugovanja za doprinose, razdvajanje kredita od plaće, neisplate jubilarnih nagrada radnicima, nedonošenje sistematizacije radnih mjesta i pravilnika o plaćama, loši i nesigurni uvjeti rada u proizvodnom sektoru, zapošljavanje novih radno-sposobnih djelatnika na radna mjesta na koja se mogu zbrinuti invalidi rada, te nezapošljavanje potrebnoga broja djelatnika u proizvodnom sektoru.

Međutim, naša šira, uspavana i bezbrižna javnost, treba da zna, da nikakav crnji scenarij ne može  biti, od onoga agresorskog, okupacionog i diskriminatorskog, koji se već desio, na grad Mostar i na ovu firmu Aluminij.

Najveći kriminal i pljačka državne imovine i diskriminacija radnika, na nacionalnoj osnovi, planetarnih razmjera, upravo se i desila u ovoj firmi, uz učešće struktura HDZ-a, njihovih čimbenika i bojovnika, uz potporu domaćih vlasti iz redova Bošnjaka, ulizica i podanika.

Godinama je ovaj „hercegovački div„ prema slavopojkama režimskih medija, širio laži, o njegovoj veličini, vrijednostima i prosperitetu na domaćem tržištu, kao najvećeg izvoznika i na svjetsko tržište.

U doba „gnusnog haranja„ i njihovog najvećeg kriminalca i lopova, Mije Brajkovića, uz pomoć svih plaćenih i korumpiranih medija, plele su se i lansirale, upravo lažne informacije o poslovanju ovoga „diva„, koji veoma brzo, na staklenim nožicama i pada na dno, sa najvećim iskazanim poslovnim gubicima, od preko 300 miliona maraka. Od „diva„ rađa se i postaje patuljak, koji, upravo, ulijeva i strahovanja zaposlenih radnika, da ih ne dočeka, taj crni i kobni trenutak, njihovog totalnog pada i propasti.

Velika je farsa i sve njihove obmane, naše javnosti, sa najavljenim i već viđenim njihovim štrajkovima, jer stanje i činjenice, u državi bez prava i pravde, kakva nam je ova naša „ je.ena„ Bosna i Hercegovina, ili ovaj njen dio „Herceg Bosne” gdje tako, siledžijski i kriminalno, upravlaju strukture HDZ-a i njihov doglavnik, orguljaš i gangaš, Dragan Čović, ništa se istinski i ne može desiti.

Po principu spojnih posuda, unutar ove „ de facto „ Herceg Bosne i njihovih „ herceg bosanskih „ firmi, Aluminija, EP’HB , ERONET-ai inih institucija vlasti, prelijevaju se, veoma tajnovito svi nastali, kriminalno-lopovski gubici, ali svakako uz pomoć „ ulizničke „ vlasti kod Bošnjaka.

Dakle, od premijera Edhema Bičakčića, do današnjeg Fadila Novalića, sve su vlade Fe3deracije, njihovi premijeri i ministri, bili, istinske kriminalne karike, ovoga aluminijskoga lanca.

Državni kapital je rasparčan, po scenariju 44%/44%/12 %, da bi i konačno, „borac za čovjeka i državu„, crvendać, premijer Nermin Nikšić, stavio „ljudožderima ustaško- nacionalističke ideologije i politike“ u ovoj firmi, sa Mijom Brajkovićem, na raspolaganje 44% kapitala, koji su po svojim aršinima, isti dodjelili, kao dionice, obilato hrvatima, mrvice Bošnjacima, a Srbima „duplo golo„.

Sudski proces, obespravljenih radnika, koji se vodi na našem sudu u Sarajevu, već treću godinu čekamo na neku presudu, koja je i ako je moguća, u ovome stranačkom uticaju i na naše sudstvo i tužilaštvo, bez postojanja, istinske pravne države.

Zahvaljujući, upravo, izdajničkoj politici u Bošnjaka u valsti, njihovom ulizničkom i podaničkom odnosu, prema državi i njenoj imovini, prema diskriminaciji Srba u Mostaru, Federaciji i firmi Aluminij, čuda se nastavljaju i dešavaju i dalje.

Umjesto, da poodavno donesu odluku, da ova firma ide u stečaj, njih ne interesuje i analiza bilansa i finansijske početne vrijednosti ove firme i sa time mnoga finansijska problematika, prihvatajući sve, prema svojim koalicionim dogovorima i podjelama, po principu, „Ko je šta jamio, jamio je„.

Upravo se to dešava i sa Aluminijem, zahvaljujući i hrvatskom uticaju u vlasti, sa lukavom podjelom nadležnosti, recimo, po vertikali cjeloviti resor finansija, pripao je strukturama HDZ-a, kao i mnogi drugi resori.Na kraju, krajeva, premijer Fadil Novalić i njegovi suludi ,ministri, dodjelili su i sva upravljačka prava nad Aluminijem, upravo0 kadrovima HDZ-a.

”Dok je globalno stanje ovako nestabilno, dok Aluminij ne restrukturira naslijeđena dugovanja i time riješi pitanje svoje likvidnosti i boniteta, teško možemo očekivati uspješno privlačenje stranih investitora, premda imamo strategiju i vrhunske planove izgradnje i razvijanja metaloprerađivačke industrije u svojemu dvorištu. Tek bi stvaranje dodane vrijednosti, odnosno viši stupanj obradbe našega metala donio boljitak i stabilnost ovoj industriji i ovomu podneblju, otvorio nova radna mjesta, čak i otvorio vrata strateškim investicijama u udvostručenje naših proizvodnih kapaciteta. No, za to treba stvoriti preduvjete, u čemu ovisimo o zdravorazumskomu pristupu državnoj zaštiti domaće ekonomije i strateških gospodarskih subjekata”, zaključio je Gadžić.

Veoma je interesantno rezonovanje, direktora firme Aluminija, gospodina Maria Gadžića;“ No, za to treba stvoriti preduvjete, u čemu ovisimo o zdravorazumskomu pristupu državnoj zaštiti domaće ekonomije i strateških gospodarskih subjekata”?/ završen citat /.

Da, tako je gospodine direktore, ali „ zdravorazumski „ totalno zaboravljate, da ste ovoj državi i njenim institucijama, apsolutno, zabranili svaki prilaz na kapije firme, sve do novembra mjeseca  2013 godine. Sada od te iste države, tražite i neku zaštitu domaće ekonomije i strateških subjekata. Vjerujem, da se u te strateške objekte i podrazumjevaju i obe Elektroprivrede, od kojih bi zahtjevali i jeftiniju isporuku električne energije i mnogo toga, još

Sada tek shvatate potrebu finalizacije proizvodnih kapaciteta, što bi značilo izgradnju kapaciteta, sa višom fazom prerade Aluminij.Sasvim logično i opravdana valorizacija utroška cijena električne energije i ekonomičnije poslovanje, sa pozit5ivnim rezultatima, upravo, je i sadržana u više faznoj proizvodnji.

Poznato mi je, kao inžinjer projektant, u Sektoru razvoja Aluminija, još u lijepa vremena, upravljanja, pok. Josipa Jole Muse, imali smo i pripremljene mnoge projekte, do praga realizacije, kako u Mostaru, tako i u Ljubuškom, u Čitluku, na Širokom i na drugim destinacijama.

Međutim, gospodine direktore Gadžiću, svi vaši prethodnici, sa Mijom Brajko0vićem na čelu, radije su pljačkali i činili kriminalne radnje, za sopstveni interes, no što ih je zanimao razvoj firme i njegova bolja budućnost.

Evo, ovih dana premijer Fadil Novalić i njegova vlada, dodjeljuje preko dva miliona maraka, radi uplate doprinosa radnicima, za navedeni period. Čija su to sredstva i kako ih tako ohlako može usmjeriti na takve rashode3, a ne pozabaviti se i uzrocima sa vinovnicima, velikih gubitaka.

Zašto, do danas vaš menadžment, sa Vladom, nije nikada raspravljao i o obeštećenju protjeranih radnika, posebno Srba.

Nije li sramotno od sindikata radnika, postavljati i neke svoje zahtjeve, kao isplate nekih jubilarnih nagrada, dok njihove bivše kolege, samo zato što su dru8ge nacionalnosti, mogu gladovati i bez posla biti.

Isto tako, problem im je i zapošljavanje i prekobrojnih, a ne smiju reći i iznijeti problem u stvaranju glasačke mašinerije, od strane HDZ-a i njegovog mentora, direktoru i vama, orguljaša, Dragana Čovića.

Sve u svemu, kako su to do sada i radili Bošnjaci u vlasti, nadati se, da će vam premijer Fadil Novalić i njegovi ministri „halaliti„ preostalih 44% kapitala države, koju inače intezivno rušite, pljačkate i potkradate, sa vašom HDZ-ovom ideološkom matricom, napravljenom u doba „oca nacije„ Franje Tuđmana i njegovih strateških interesa, kada je Aluminij u pitanju bio.