Korupcija na švedskom stolu

Petar Fehir
Autor 4.11.2018. u 12:18

Izdvajamo

  • Do sada se mislilo da neprikosnoveno „pravo“ na podmićivanje imaju samo veliki (slučaj Telia, SAAB), i kada je to u širem društvenom interesu, ali se sada i u Švedskoj korupcija spušta na zemlju. A ni Šveđani nisu imuni od utjecaja podivljalog liberalnog propalizma, gdje novac postaje najpopularniji svetac. No, kada će nas i da li Šveđani stići drugo je ptanje. Nama su ti čipovi davno ugrađeni. Kod nas se i mito i korupcija serviraju za švedskim stolom.

Povezani članci

Korupcija na švedskom stolu

Photo: Fredrik Sandberg/TT

Ni Šveđani nisu imuni od utjecaja podivljalog liberalnog propalizma, gdje novac postaje najpopularniji svetac

Dugo je preovladavao mit kako su mito i korupcija u Švedskoj strane, gotovo nepoznate, riječi. No, kako se i u toj uređenoj skandinavskoj zemlji, pradomovini vikinga, ”sve mijenja, osim kamenja”, tome više nije tako.

Da se i prostim okom primjetiti da, posebno zadnjih decenija, (neki kažu, od dolaska vala izbjeglica s balkanskog poluotoka, devedesetih) Šveđani “brzo uče”.

Dok je nekad bilo nezamilivo da ti švedski majstor presloži krov ili popravi vešmašinu bez računa i obračunatog pedevea, danas, nakon narudžbe, sve češće slijedi pitanje: kako ćemo?

U usporedbi s rasprostranjenosti, pojavnim oblicima i vrjednosnim efektima korupcije u našim krajevima, Šveđani su i nadalje male bebe. No, male bebe  imaju sklonost da porastu, pa zašto tako ne bi bilo i u Švedskoj.

I tamo, kao i svugdje vrijedi ona da prilika stvara lopava, ali i da su lakomost I nezajažljivost jedne od ljudskih najsnažnijih pokretačkih snaga.

Tako Dagens nyheter, nezavisno liberalno glasilo, vodeće te vrste u Švedskoj, piše u osvrtu na istraživanje publicirano u, o toj temi, najpopularijem TV program, da dvije trećine švedskih komuna nije položilo koruptivni test. Da su, dakle, u njima zabilježene pojave koje se mogu podvesti pod mito i korupciju. Za sada su to, mjereno našim štapom, skromni pokloni; ulaznice za koncerte ili utakmice, poklon bon u prodavaonici alkoholnih pića ili građevinski materijal za vikendicu. Ali, oni stariji će se sjetiti da je i kod nas tako počelo.

Prema indeksu korupcije, a koju je objavio Transparency Intrernational, Švedska stoji najgore od svih skandinavskih zemalja. Švedska je istovremeno primila najviše izbjeglica (oko 150 000 samo 2015. godine). Uzročno-posljedična veza se još javno ne istražuje, ali javnosti nije promakao ”posljednji” slučaj  iz Malmö-a, gdje je organizrana grupa ”preuzela” jednu ”stambenu zadrugu” i raznim koruptivnim akcijama je olakšala za nekoliko stotina mijuna kruna, a novac reiinvestirala u jednu od ”naših” zemalja.

Pažnju je izazvao i veliki broj lažnih faktura, koje su firme plaćale bez potrebne kontrole. Koliko je to bilo naivno i drsko pokazuje primjer gdje se jedna rola toalet papira znala naplaćivati i tisuću kruna.

Krivnja za takvo stanje se pripisuje naivnosti, nemaru i neodgovornosti. Opće je mišljenje da je to posao države, koja preko zakona i kontrolnih mehanizama treba spriječiti takve pojave. Zapriječene kazne su male i ”zastarjele”, pa je tako, za kazneno dijelo ”teškog podmićivanja” maksimalna kazna zatvora šest godina.

Najviše propusta ima u javnim djelatnostima, gdje je i kontrola najslabija. Posebno u nižim jedinicama lokalne samouprave koja odgovara za sedamdeset posto svih javnih djelatnosti. U njima je zaposleno preko milijun ljudi u oko dvije tisuće poduzeća. Pravila, na kojima se temelji kontrola rada ovih poduzeća temelji se na kreacijama iz 1862. godine!?

A od tada, složit ćemo se, i korupcija se umnogome „izgradila“.

Do sada se mislilo da neprikosnoveno „pravo“ na podmićivanje imaju samo veliki (slučaj Telia, SAAB), i kada je to u širem društvenom interesu, ali se sada i u Švedskoj korupcija spušta na zemlju. A ni Šveđani nisu imuni od utjecaja podivljalog liberalnog propalizma, gdje novac postaje najpopularniji svetac.

No, kada će nas i da li Šveđani stići drugo je ptanje. Nama su ti čipovi davno ugrađeni. Kod nas se i mito i korupcija serviraju za švedskim stolom.

Petar Fehir
Autor 4.11.2018. u 12:18