Održan zajednički sindikalni sastanak NSCH i SDLSN u PCU Rijeka

NSCH
Autor 7.3.2018. u 09:31

Održan zajednički sindikalni sastanak NSCH i SDLSN u PCU Rijeka

Jučer, 06. ožujka 2018. godine u Rijeci, prostorijama Područnog carinskog ureda Rijeka, održan je zajednički sindikalni sastanak predstavnika Nezavisnog sindikata carinika Hrvatske i Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika (podružnica Pula, Zagreb i Rijeka) u organizaciji NSCH, na temu:

– Edukacije, specijalizacije i usavršavanja carinskih službenika

– Zaštita na radu s naglaskom na mobbinga i zlostavljanje službenika u službi

– Uzroci loših međuljudskih odnosa u PCU Rijeka

Prisutni su bili svi povjerenici podružnica iz Pule, Rijeke i Zagreb, kao i zainteresirani članovi. Slijedeći sastanak na istu temu održati će se u Zagrebu, Područnom carinskom uredu Zagreb. Članovi sindikata i povjerenici izložili su po pojedinim točkama i prezentirali probleme s kojima se susreću carinski službenici u službi.

Na edukaciju odlaze stalno jedni te isti službenici godinama, zaključuje se na skupu, dok se druge službenike u njihovim pravima onemogućuje i diskriminira, kojima se redovito daju na izvršenje poslovi koje uopće ne poznaju, što predstavlja jedan od oblika mobbinga. U godišnjim planovima za edukaciju po područnim carinskim uredima, kao i novom planu za 2018. godinu uopće ne spominju se službenici, nego samo broj izvršitelja, bez imena i prezimena službenika, gdje će sindikati tražiti da se to ispravi, odnosno da se u edukaciju po pojedinim područjima i specijalnosti uključe svi službenici, jer na to imaju zakonsko pravo.

Rukovoditelji su često osobe koji su namješteni putem podobnosti bez iskustva na poslovima i područjima na kojima nikad nisu radili, sve protivno pravilima po kojima trebaju postupati sve carinske službe EU iz posebnih pravila Deklaracije Svjetske carinske 2 organizacije, koju je Hrvatska prihvatila, objavila i ratificirala još 2003. godine, zbog pritiska sindikata i tadašnjeg štrajka carinika. To je ustvari jedan od oblika zlostavljanja službenika, gdje se stvaraju lažni “izvrsnici” i lažan sustav izvrsnosti.

Zaštita na radu u carinskoj službi skoro da i ne postoji, nema pravilnika o uporabi službenih vozila i plovila s vremenskim rokovima trajanja, nema pravilnika o zaštiti od prijetnje i napada na carinske službenike, postoje i vrše se prema službenicima različiti oblici diskriminacije, a postoji i višegodišnje zlostavljanje u službi određenih službenika. Službena vozila se raspadaju, prosječna starost im premašuje 15 godina, nema specijalnih vozila za prijevoz opasnih tvari, ni službenici nisu obučeni za rukovanje opasnim tvarima, a šalje ih se u inspekcijske nadzore, a isti nisu položili zaštitu na radu iz područja rukovanja opasnim tvarima.

Problemi i uzroci loših međuljudskih odnosa u službi prepoznati su i definirani zbog diskriminacije, koju potenciraju i provode osobe koje su dovedeni na položajna mjesta putem različitih podobnosti, uključujući nepotizam i političku podobnost, što je izvan pravila po kojim djeluju carinske službe članice EU i Svjetske carinske organizacije.

Nakon sastanka koji se planira održati u Zagrebu, sindikati će se obratiti Svjetskoj carinskoj organizaciji i Carinskoj službi Austrije, koja vrši edukaciju i obuku carinika iz Hrvatske, da bi ih upoznali s problemima koji se uporno skrivaju od javnosti.

NSCH
Autor 7.3.2018. u 09:31