Kako se odvija privatizacija javnog i društvenog

Sanjin Šahmanović
Autor 5.5.2020. u 12:04

Kako se odvija privatizacija javnog i društvenog

Dobro da bi bilo dostupno široj zajednici njena svrha je upotpunjena ukoliko mu služi, to je ono čemu je prvobitno bila namijenjena, međutim pojave koje sam lično iskusio govore o oduzimanju i upravljanju istom na jednostran, vlasnički i krajnje neodgovoran način. Uz taj bahati, voždovski usud privatizacija pored privatizacije koja znamo šta je donijela, otima pred našim očima i ono malo kolektivnog duha koji se tako predstavlja zarad neke patetične ideje ili manipulacije od strane ojađene kaste.

Primjerice mjesta i konkursi koji se objavljuju za određene pozicije su jedan od oblika privatizacije i marginalizacije dobara i institucija od strane pojedinaca koji se vode partitokratskim mentalitetom i odlukama koje nisu jasne ni kandidatima niti javnosti koja se ne pita ili ne sudjeluje u propitivanju odnosa rukovoditelja i zaposlenih tih istih institucija. Navest ću  primjer predane dokumentacije  na tri pozicije koje su po karakteru posla slične, međutim sa različitim dodatnim obavezama koje treba ispuniti. Odbor ili ne znam šta već za poziciju za koju sam priložio dokument sa zvanjem i pozicijom koju traže u odluci 1-178-04/20 odgovaraju da nemam stručnu spremu, hmm tj. ako nemam za druge mada poprilično slične, po obrazovanju konkurentne pozicije, nemam ni za onu za koju sam predao valjan dokaz, tako da nema pristupa ni intervju. Kao drugi navodi se polaganje vozačkog ispita sa poslom koji se obavlja uredski. Postavlja se pitanje tko odlučuje iz pomenute institucije šta i kakve nebulozne odgovore ćete dobiti tj. nakoji način će vas eliminirati, Ili vam odbrusiti.

Eklatantno je to da u odluci ne stoji mogućnost žalbe, koja je zakonski obavezna, također traženi državni ispit koji se polaže uporedo nije naveden kao opcija ili eliminatoran. U usmenom razgovoru sa  J.U. Dom za djecu, postavlja se mogućnost žalbe tj. možete se žaliti ako vam ja kažem da se žalite, a ne po zakonu kao važećem za sve kandidate.

Duži je niz primjera o kojim govorim, premda postoje različite tehnike eliminacje kandidata u javnim institucijama koje su rezervirane za one koji su poslušni ili su već završili proces odabira, a javnost treba uznemiravati sa navodnim konkursima i proizvoljnim tumačenjem odredbi.

Tako primjerice društvena dobra i pozicije postaju privatna prčija pojedinaca koji hine da se bave strukom ili onim što se zove namjena iste. Upravo takva svijest autistično se obračunava sa svim što nema veze sa njihovim uskim, ograničenim svjetonazorom koji je formiran slično propagandnom djelovanju koji zatvara i kroji sudbinu ove zemlje.

Uvjeren sam da polagano dolazi kraj ovakvom ponašanju premda letargija ljudi i u ovoj kriznoj situaciji pokazuje da ništa osim izbora nema što bi pokrenulo mase na veću akciju.

U to sve treba uključiti i biro za odpošljavanje i „protjerivanje“ ono malo kandidata sa kojima ne znaju šta uraditi, pa evo šanse da pokušaju zaposliti preko 20,000 ljudi.

U ovom slučaju jedina kompetencija koju treba imati je kreativnost i tzv. snalažljivost, prije toga dobro zaključajte vrata i maske na glavu ne bili neko došao da se prijavi ili odjavi. Evo i mogućnosti za komunikaciju, sad ćemo vas eliminirati putem webinara, svi ste dobili link ako se ne uključite onda ste izgubili pravo da sudjelujete u igrokazu goniča i progonitelja.

Ne zaboravite da riječ kriza u osnovi znači šansa za nešto novo.

Sanjin Šahmanović
Autor 5.5.2020. u 12:04