Ahmed Kosovac: Većini u Novom Sarajevu sintagma “garavi likovi” je prihvatljiva

tačno.net
Autor 6.12.2019. u 11:33

Ahmed Kosovac: Većini u Novom Sarajevu sintagma “garavi likovi” je prihvatljiva

Šef kluba vijećnika Naše stranke u Općinskom vijeću Novo Sarajevo Robert Pleše uputio je prijavu protiv općinskog i gradskog vijećnika Srđana Srdića nakon što je na sjednici OV grupu migranata nazvao “garavim likovima”.

“Ovakvo ponašanje vijećnika i vijećnica je neprihvatljivo i kršenje je Kodeksa ponašanja izabranih zvaničnika Općine Novo Sarajevo. Po primanju ovog predmeta Etička komisija je jednoglasno osudila ovaj vid komunikacije izabranih zvaničnika, te smo u skladu sa članom 27. Poslovnika Komisije izrekli usmenu opomenu vijećniku Srđanu Srdiću”, navodi Ahmed Kosovac, predsjednik Etičke komisije OV Novo Sarajevo

Iako je Komisija tražila da se na prvoj narednoj sjednici Općinskog vijeća Novo Sarajevo Općinsko vijeće informiše o ovom Zaključku Etičke komisije, što je u skladu s Poslovnikom o radu Etičke komisije, predsjedavajuća i rukovodstvo OV nije uputilo poziv šefovima klubova za kolegij na kojem bi se razmatralo uvrštavanje ove tačke na Dnevni red.

„Općinsko Vijeće nije informisano o našim odlukama, što odaje utisak da je većini u Novom Sarajevu sintagma ‘garavi likovi’ prihvatljiva”, kaže Kosovac.

Ovakav vid izražavanje tretiran je i u Krivičnom zakonu BiH (član 145a), kao i u Krivičnom zakonu FBiH (član 163), naveo je Pleše u svojoj prijavi.

tačno.net
Autor 6.12.2019. u 11:33

Tacno.net Aplikacija

Aplikacija