Da li ste i vi spremni da se uključite?

tačno.net
Autor 28.7.2014. u 16:18

Izdvajamo

  • Nažalost, svjedočimo da je stanje u oblasti invalidnosti i dalje daleko od željenog ili čak i mogućeg. Na najnižem nivou, osobama sa invaliditetom uskraćena su mnoga ljudska prava, koja u velikoj mjeri određuju kvalitet života ovih ljudi. Prepušteni su sebi ili porodicama, koje, boreći se sa egzistencijalnim problemima, dobijaju još jedan veliki teret na svakodnevnom nivou. Teret sa kojim, najčešće, ne mogu da se izbore.

Povezani članci

Da li ste i vi spremni da se uključite?

Rušeći sve ove barijere možemo doći do cilja koji smo si zadali – poboljšanja položaja i kvaliteta života osoba sa invaliditetom,kroz usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa UN Konvencijom, jačanje kapaciteta organizacija osoba sa invaliditetom, njihovo umrežavanje i afirmaciju koncepta ljudskih prava.

Piše: Ana Kotur

Prva asocijacija na osobu sa invaliditetom uglavnom je sažaljenje, ograničena mogućnost ili pak, totalna nemoć, ali i izolacija, diskriminacija, pa i getoizacija. Ipak, ovdje smo da razbijemo takvu sliku i pokažemo da osobe sa invaliditetom mogu daleko više u odnosu na navedeno, pa čak i u odnosu na građane bez invaliditeta u našoj državi.

Bosna i Hercegovina, kao država koja je ratifikovala UN Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom, ima obavezu prema svojim državljanima sa invaliditetom da istu i provodi na svim nivoima i u svim mogućim oblicima.

Nažalost, svjedočimo da je stanje u oblasti invalidnosti i dalje daleko od željenog ili čak i mogućeg. Na najnižem nivou, osobama sa invaliditetom uskraćena su mnoga ljudska prava, koja u velikoj mjeri određuju kvalitet života ovih ljudi. Prepušteni su sebi ili porodicama, koje, boreći se sa egzistencijalnim problemima, dobijaju još jedan veliki teret na svakodnevnom nivou. Teret sa kojim, najčešće, ne mogu da se izbore. Na određenom nivou interakcije sa zajednicom, bilo na lokalnom ili višim nivoima, pokret osoba sa invaliditetom prepoznaje probleme u više sektora: zdravstvenoj zaštiti, obrazovanju, zapošljavanju, socijalnoj zaštiti, sportu i kulturi. Ovi problemi korijen imaju u krizi u kojoj se društvo nalazi, i to prvenstveno u moralnoj i  krizi ljudskosti, u kojoj nedostaje empatije, solidarnosti i poznavanja problematike invaliditeta.

Nasuprot ograničenjima koja su neminovna, ova tema nosi i jako širok spektar mogućnosti koje osobe sa invaliditetom trebaju i mogu da razvijaju na ličnom primjeru, šireći pozitivnu sliku i stvarajući osnov za interakciju i punu inkluziju u društvo, kojoj moraju doprinositi i aktivnosti zajednice.

Vođeni tim i takvim primjerima, koji se u BiH tek statističke greške u odnosu na uvriježenu sliku i predrasude prema OSI populaciji, pokrenuli smo portal koji se bavi isključivo osobama sa invaliditetom, problemima sa kojima se susreću i okvirima njihovog rješavanja.

Portal ukljuci.in od pokretanja do danas donio je veliki broj izuzetnih životnih priča, u kojima su osobe sa invaliditetom razbijale predrasude prema kompletnoj populaciji, dajući maksimum od sebe u svakoj od oblasti u kojoj djeluju. Donijeli smo i veliki broj dešavanja i aktivnosti kojima se bavio kompletan pokret osoba sa invaliditetom, pokazujući da je pitanje invalidnosti univerzalno, ljudsko i društveno pitanje, koje prevazilazi sve zadate granice. Pokazali smo i da se samo otvorenim razgovorom, dijalogom i spremnošću na suočavanje sa problemima, stvari mogu pomijerati iz statusa u kojem su sad, istovremeno rušeći barijere na koje osobe sa invaliditetom svakodnevno nailaze.

Rušeći sve ove barijere možemo doći do cilja koji smo si zadali – poboljšanja položaja i kvaliteta života osoba sa invaliditetom, kroz usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa UN Konvencijom, jačanje kapaciteta organizacija osoba sa invaliditetom, njihovo umrežavanje i afirmaciju koncepta ljudskih prava.

Ukljuci.in dio je projekta “IN – Implementacija UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u BiH” koji su kreirale pet organizacija civilnog društva, a čiji je nosilac Helsinški parlament građana Banja Luka sa partnerskim organizacija: Organizacija amputiraca „UDAS“ RS, Savez udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima RS, Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije BiH i Udruženje slijepih Kantona Sarajevo. Projekat je finansijski podržala Evropska unija.

Koliko osobe sa invaliditetom mogu, ali kako i sami možete doprinijeti njihovoj integraciji u zajednicu, pronaći ćete na www.ukljuci.in i na FB stranici https://www.facebook.com/pages/In-projekat/396081213871267?fref=ts.

Zavirite u svijet velike snage, volje i mogućnosti i srušite sve predrasude s kojima ste predugo živjeli!

tačno.net
Autor 28.7.2014. u 16:18

Tacno.net Aplikacija

Aplikacija