Dunja Mijatović – nova povjerenica Vijeća Europe za ljudska prava

tačno.net
Autor 25.1.2018. u 10:11

Dunja Mijatović – nova povjerenica Vijeća Europe za ljudska prava

Parlamentarna skupština Vijeća Europe izabrala je jučer Dunju Mijatović za novu povjerenicu Vijeća Europe za ljudska prava. Tu će dužnost preuzeti 1. aprila 2018. godine na mandat od šest godina, bez mogućnosti obnove mandata.

Povjerenik Vijeća Europe za ljudska prava neovisna je i nepristrasna institucija koju je Vijeće Europe uspostavilo 1999. godine s ciljem promidžbe svijesti i poštivanja ljudskih prava u 47 država članica Vijeća Europe.

Dunja Mijatović, ekspertica za ljudska prava i medijske politike i jedna od osnivačica Regulatorne agencije za komunikacije BiH. Obavljala je i dužnost predstavnice za slobodu medija OSCE-a.

Za vrijeme mandata, kontinuirano je radila na rješavanju problema s kojima se nose novinari u regionu koji pokriva OSCE, od sigurnosti i radnih uslova novinara, do uloge novih tehnologija i procesa digitalizacije, a posljednjih godina posebnu pažnju posvetila je problemu online zlostavljanja novinarki i promovisanju njihove sigurnosti.

Za svoj rad nagrađena je Charlemagne medaljom za evropske medije, koja se dodjeljuje evropskim ličnostima koje su dale veliki doprinos u oblasti medija.

N1

tačno.net
Autor 25.1.2018. u 10:11