Edukativni program “Slobodni glasovi: promicanje slobode izražavanja i slobode medija u BiH”

tačno.net
Autor 29.9.2017. u 15:11

Edukativni program “Slobodni glasovi: promicanje slobode izražavanja i slobode medija u BiH”

Foto: pixabay

Mediacentar Sarajevo poziva studente završne godine žurnalistike i komunikologije iz BiH da se prijave na edukativni program “Slobodni glasovi: promicanje slobode izražavanja i slobode medija u BiH”.

Program edukacije bit će održan u Sarajevu i pružit će studentima detaljan uvid u najvažnije aspekte prava na slobodu govora i izražavanja, kao i stanja slobode medija u BiH.

Koliko traje program?

Uvodni trening traje pet dana, od 20. do 24. oktobra 2017. godine. Praksa na partnerskim portalima – www.media.bawww.zurnal.infowww.cin.bawww.slobodnaevropa.org – traje ukupno tri sedmice, od 27. oktobra do 14. novembra 2017. godine.

Za sve učesnike programa, obezbijeđena je stipendija za pokrivanje putnih i troškova boravka u Sarajevu tokom treninga i prakse.

Prisustvo na svim fazama programa (trening i praksa) je obavezno.

O programu 

Trening obuhvata sljedeće module:

 • Sloboda izražavanja kao jedno od osnovnih ljudskih prava, sa posebnim osvrtom na BiH i regiju
 • Sloboda medija u BiH i regiji – glavni problemi i izazovi
 • Praktičan rad u multimedijalnoj redakciji – osnovna pravila i priprema za praksu
 • Prikupljanje podataka od javnog značaja, značaj data baza za istraživačko novinarstvo
 • Korištenje videa u istraživačkom novinarstvu

Trenerski tim se sastoji od iskusnih novinara i medijskih analitičara partnerskih online medija. Metodologija treninga je interaktivna, kako bi se učesnici što bolje pripremili za praksu na partnerskim portalima.

Također, tokom treninga, samostalno ili u timu, polaznici rade na produkciji priča i definisanju tema na kojima će raditi tokom prakse.

Prisustvo svim danima treninga (20.10. – 24. 10. 2017.) je obavezno.

Praksa traje tri sedmice (25.10. – 14.11.2017.) i svako od učesnika će provesti vrijeme u mediju kojeg izabere u skladu sa svojim interesovanjima i prethodnim iskustvom.

Partnerski mediji na programu su:

 • Radio Slobodna Evropa (TV Liberty, www.slobodnaevropa.org) na kojem ćete saznati više o upotrebi videa u produkciji istraživačkih priča.
 • Centar za istraživačko novinarstvo (www.cin.ba) sa čijim timom ćete saznati više o tome kako doći do podataka od javnog značaja u BiH, te kako nastaju i kako se koriste data baze u istraživačkom novinarstvu.
 • Žurnal (www.zurnal.info), online magazin u BiH, na kojem ćete steći praksu i vještine rada u multimedijalnoj redakciji.
 • MC Online (www.media.ba) je jedinstven portal u regiji čiji sadržaj prati razvoj online medija i medijskih politika u BiH i regionu. Praksa na ovom portalu će biti fokusirana na produkciju analitičkih tekstova koji se tiču slobode medija u BiH i regiji.

Na svakom od partnerskih portala, polaznici će raditi u saradnji sa mentorima iz same redakcije u kojoj se obavlja praksa.

Praksa je obavezna za sve polaznike programa.

Ko se može prijaviti i kako?

Pravo učestvovanja imaju studenti završnih godina novinarstva, medija i komunikologije iz BiH.

Neophodno je da:

 • poznajete engleski jezik;
 • poznajete osnovu multimedijalne produkcije;
 • da ste kompjuterski pismeni

Da biste se prijavili, potrebno je da pošaljete:

 • Uvjerenje da ste student/ica odsjeka za novinarstvo na nekom od fakulteta u BiH (BA, MA program) ili kopija indeksa
 • Popunjen aplikacioni formular, koji možete preuzeti ovdje
 • Razrađen scenario za priču na kojoj biste voljeli da radite tokom programa, a na osnovu formulara koji možete preuzeti ovdje

Prijave možete slati na email: [email protected], do 7. oktobra 2017. godine. 

Prijave koje stignu nakon navedenog roka, ili budu nepotpune, neće biti uzete u razmatranje.

media.ba

tačno.net
Autor 29.9.2017. u 15:11