Gradsko vijeće Mostara raspravljalo o radu gradonačelnika u 2009.

Autor 9.12.2010. u 14:32

Gradsko vijeće Mostara raspravljalo o radu gradonačelnika u 2009.

Gradsko vijeće Mostara na današnjoj je sjednici raspravljalo o Izvješću o radu gradonačelnika za 2009. godinu. Veći broj gradskih vijećnika uputio je primjedbe na izvješće, ističući kako je ono kasno izrađeno, s obzirom na to da se o njemu raspravlja na kraju 2010. godine, te da je nepotpuno.

Najveći broj primjedbi vijećnika odnosio se na neučinkovitost Gradske uprave, kao i na nedostatak komunikacije i koordinacije između gradskih službi.

Image

Iako je usvojeno kao točka dnevnog reda današnje sjednice, Gradsko vijeće se nije izjašnjavalo o rješenju o imenovanju Vijeća Prostornog plana Grada Mostara.

Naime, zbog neusuglašenosti stranačkih klubova o tome treba li se spomenuto vijeće proširiti na 23 u odnosu na sadašnjeg 21 člana, odlučeno je da se o ovoj točci raspravlja na idućoj sjednici. Inače, prvotni je prijedlog bio da Vijeće čini 9 članova i to iz struke, no nakon više intervencija Vijeće je prošireno na 17 a nakon toga i na 21 člana.

Image

Najnoviji prijedlog da se Vijeće proširi na 23 člana stigao je iz Kluba vijećnika Srba kako bi se mogla ispoštovati nacionalna struktura Vijeća, no veći dio stranaka danas nije bio za to da se to vijeće dodatno širi. Zbog toga je donošenje rješenja o imenovanju članova Vijeća odloženo za iduću sjednicu, do kada bi se stranke trebale dogovoriti o strukturi Vijeća.

Image

Gradsko vijeće na današnjoj je sjednici donijelo zaključak kojim se nalaže da se iz gradskog proračuna Izdvoji iznos od 8000 maraka za popravak nedavno izgorjele kuće povratnika Safeta Marića iz naselja Žulj. Ovaj slučaj, doveo je do inicijative da se pripremi odluka kojom će se u sličnim slučajevima, bez izjašnjavanja Gradskog vijeća, moći izdvojiti interventna sredstva iz gradskog proračuna.

Tagovi:
Autor 9.12.2010. u 14:32