Izložba mladih autora i autorica “YEBIHA“

tačno.net
Autor 6.5.2017. u 10:20

Izložba mladih autora i autorica “YEBIHA“

U subotu, 06. maja 2017. godine od 18:00, u sklopu manifestacije “Dani Kantona Sarajevo“, u galeriji Collegium artisticum će biti otvorena Izložba mladih autora i autorica, pod nazivom “YEBIHA“ (Young Emerging B&H Artists).

Na izložbi će biti predstavljeni radovi 13 mladih bosanskohercegovačkih autora i autorica koji svojim individualnim ili zajedničkim djelovanjem i aktivnostima učestvuju u kreiranju kulturne i umjetničke scene našeg grada i države.

Naziv izložbe ima i simboličko značenje, upućuje na pojam slobode, promjene, pokretljivosti, avanture i dinamičnosti.

Akcenat izložbe je na procesualnosti, transformacijskom činu, intervencijama u prostoru, na stvaralačkoj i tragalačkoj igri, na znatiželji, preispitivanju i potrebi da se reaguje na aktuelne društvene problemske situacije koje oni kao mladi autori i autorice uočavaju i prepoznaju.

Na izložbi učestvuju:

ALDIN MUSTAFI

ANESA KADIĆ

AZRA SUBAŠIĆ

DAMIR ŠABIĆ

DŽENAN HADŽIHASANOVIĆ

LAMIJA HALILAGIĆ

MAJA SKENDEROVIĆ

MAK HUBJER

MARKO FRANČEŠEVIĆ

MIRZA RAHMANOVIĆ

NARDINA ZUBANOVIĆ

VANJA SOLAKOVIĆ

ZLATAN HADŽIFEJZOVIĆ

Kustosica izložbe:

SANELA NUHANOVIĆ

Tehnička postavka:

JASMIN OSMANKOVIĆ

Dizajn plakata:

MILA MELANK

Tagovi:
tačno.net
Autor 6.5.2017. u 10:20