„Jednakost je važna“

tačno.net
Autor 16.5.2018. u 09:42

„Jednakost je važna“

Fondacija Friedrich-Ebert, u saradnji sa Centrom za društvena istraživanja „Analitika“ objavljuje izvještaj o nejednakosti u jugoistočnoj Evropi.

Povodom održavanja Samita zemalja Zapadnog Balkana, koji će se održati u Sofiji 17. maja 2018. godine, Fondacija Friedrich-Ebert (FES) i Analitika bi Vam željeli skrenuti pažnju na novi regionalni izvještaj o nejednakosti u jugoistočnoj Evropi.

Na osnovu dostupnih podataka iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Makedonije i Srbije, izvještaj pokazuje da su nejednaknosti u dohocima među najvećima u Evropi. Glavni razlog za to su slaba tržišta rada u regiji, jer visoka stopa nezaposlenosti, kao i rad u prekarnim uslovima i na crno značajno doprinose nejednakosti. Štaviše, iako socijalna zaštita i porezni sistemi uglavnom neutraliziraju nejednakost, gotovo da ne postoje progresivni porezni sistemi koji bi olakšali poresko opterećenje za one lošijeg materijalnog stanja. Sistemi socijalne zaštite ne smanjuju nejednakost i siromaštvo u dovoljnoj mjeri. Nedostupnost kvalitetnog obrazovanja kao i nepostojanje jednakih šansi za sve u regiji povećavaju  nejednakost.

Uprkos ozbiljnim posljedicama nejednakosti, vlade u zemljama jugoistočne Evrope ne posvećuju dovoljno pažnje ovom problemu. Politike fleksibilnosti i deregulacije tržišta rada su ustvari povećale prekarni rad i u neznatnoj mjeri smanjile nezaposlenost. Ako se posmatraju socio-ekonomske reforme u integracijskom procesu ka Evropskoj uniji, onda se vidi da nema dovoljno mjera koje se bave ekonomskom nejednakošću.

Ključni uzroci nejednakosti prema ovom izvještaju su u oblastima  obrazovanja, zaposlenja, oporezivanja i socijalne politike.

Ključne preporuke ovog izvještaja možete pronaći na linku:

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/14451.pdf

Cijeli izvještaj je dostupan na linku:

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/14452.pdf

tačno.net
Autor 16.5.2018. u 09:42