Kako su koruptivne aktivnosti oko izgradnje zgrade RTRS „pojele“ milione KM?

B1
Autor 27.6.2018. u 11:08

Kako su koruptivne aktivnosti oko izgradnje zgrade RTRS „pojele“ milione KM?

Foto: Erduan Katana (RFE/RL)

Izgradnja zgrade RTRS je jedna od najvećih aferi u Republici Srpskoj „zahvaljujući“ kojoj su milioni iz budžeta prešli u privatne, kumovske džepove.

Sve je počelo 2005. godine kada je Vlada Republike Srpske donijela odluku da izlazi iz posla izgradnje i adaptacije RTV doma i sve aktivnosti prebacuje na RTRS (Službeni glasnik br. 102, 10. 11.2005. godine). Samo dva dana nakon dolaska Milorada Dodika na vlast, 03. 03. 2006. Dragan Davidović, direktor RTRS, bez dozvole Upravnog odbora, potpisuje aneks 1 Ugovora o izgradnji RTV doma (potpisanog 10.01.2003. godine).

Iako je bilo prvobitno predviđeno da se adaptira kasarna koja je bila na tom mjestu, u aneksu Ugovora se to više ne spominje, nego se govori izgradnji novih zgrada, jer je, u međuvremenu, regulacionim planom predviđeno rušenje kasarni. Iz tog razloga, Davidović nije mogao ni potpisati aneks, već je imao obavezu da raspiše novi tender. To nije učinio, nego je 10.04. 2006. godine potpisao novi Ugovor o izgradnji RTV doma.

Novi ugovor o izgradnji, potpisan je, ni manje, ni više, nego sa Slavicom Stanković, direktoricom “Integre”, (suprugom Slobodana Stankovića, kuma Milorada Dodika). Ni o novom ugovoru UO RTRS nije raspravljao. Novim ugovorom se za RTRS obezbijeđuje novih 3.500 metara kvadratnih umjesto renoviranih kasarni. To je na prvi pogled povoljno za RTRS, međutim, radi se o zapravo fiktivnom ugovoru.

Naime, nisu precizirani ni rokovi u kojima se mora završiti izgradnja RTV doma, a iz ugovora se i ne vidi da će RTRS morati dati saglasnost na idejni i glavni projekat, kao što je to ranije bilo predviđeno. Ugovor zapravo je potpisan samo da bi se Stankoviću omogućilo da dokaže Gradskoj upravi da je izvođač radova RTV doma, (iako to u tom trenutku suštinski još nije bio, jer radovi nisu otpočeli, niti je Ugovorom precizirano kada će otpočeti) i na osnovu toga dobija dozvolu za gradnju svoje zgrade na onih 5.500 kvadratnih metara koje mu je dodijelila Vlada Republike Srpske.

Stanković je počeo izgradnju svoje zgrade, koju kasnije kupuje Vlada RS za apartmane ministrima i vladinim službenicima i plaća je 50 miliona KM. Tako je omogućeno Stankoviću da „legalno“ otme narodne pare. Dragan Davidović je zatim promijenio plan i traži dogradnju novih 1.750 kvadratnih metara, što bi sa onih ranije predviđenih 3.500 m2, ukupno iznosilo 5.250 kvadratnih metara RTV doma.

Na sjednici UO traži potpisivanje ortačkog ugovora izmedju RTRS-a i Integre, kojim bi RTRS dao pravo Integri da na RTRS-ovoj zemlji, koje joj je dodijelila Vlada RS (6500 m2), gradi poslovni objekat, a da zauzvrat pored već potpisanih 3.500 metara kvadrata napravi još 1.750 kvadrata.

Tačnije, on je tražio da RTRS novih 1750 m2 plati zemljom, odnosno sa dijelom od onih 6.500 metara kvadratnih, koji je ovoj kući dodijelila Vlada. To što je Davidović napravio bilo je nezakonito, ali zemlja, oko 5000 m2 koje RTRS daje “Integri”, košta mnogo više od izgradnje dodatnih 1.750 kvadrata.

Upravni odbor RTRS-a 27.06. 2006. godine konačno odbija Davidovićev plan: “UO ne prihvata prijedlog generalnog direktora RTRS-a za proširenje investicije sa 3500 m2 na 5250 m2 zbog predloženog načina finansiranja u Ugovoru o ortakluku sa “Integra inženjering”, navodi se u odluci UO i njome obavezuje menadžment da postupi po “Ugovoru koji je potpisan 10.04.2006. godine”, odnosno izgradnji 3500 m2.

Na sjednici održanoj 7.09. 2006. godine, UO daje nalog menadžmentu da napravi plan programskih potreba da se svi proizvodni kapaciteti smjeste u jednu zgradu površine 3.500 kvadrata. Na istoj sjednici donesena je i odluka da će se preostali dio prostornih potreba za optimalno funkcionisanje RTRS-a rješavati naknadnim tenderom u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, u sklopu kompleksa RTV doma.

Nakon toga dolazi do izbora novog UO na čijem čelu je Zoran Levi čija je kćerka tada bila savjetnik Dodika. Novi UO prihvata sve Davidovićeve zahtjeve i tako oštećuje RTRS za ravno 28 miliona maraka.

Naime, procijenjeno je da ukupna vrijednost izgradnje 3500 m2 RTV doma košta 4.400.000, pa je Davidović smatrao da je, (u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, koji omogućava potpisivanje aneksa u vrijednosti do 50 posto osnovnog Ugovora), imao pravo potpisati aneks na osnovni Ugovor o izgradnji dodatnih 1750 m2, što znači da je njihova vrijednost 2.200.000 KM.

Zemljište od 4000 m2, kojim je platio Stankoviću kao naknadu za izgradnju novih 1750 m2, prema tvrdnjama stručnjaka iz ove oblasti, vrijedi trideset miliona maraka.

UO RTRS-a je pristankom na Davidovićeve zahjtjeve prekršio brojne zakone. Prvo je, u skladu sa Zakonom, zemljište trebalo da se proda na tenderu, pa da se iz te novčane mase isplati Stankoviću za izgradnju dodatnih 1750 m2. Takođe je grubo prekršen i Zakon o Javnim preduzećima RS, koji u članu 40 (tačka đ) izričito zabranjuje kompenzacije Javnim preduzećima, a RTRS je registrovana kao Javno preduzeće.

Zakon-o-javnim-preduzecima-Republike-Srpske

Davidović je u izjavi RTRS-u 13.09.2007.potvrdio brojne nezakonitosti.

“Investicija je zatvorena na kompenzacionoj osnovi. Dakle ni jednu marku do sada na 5200 kvadrata koliko smo potpisali ugovor neće RTRS dati. Daće zemljište i zgrade u kojima je sada. I prije toga 2002 godine Vlada RS je odvojila 5000 kvadrata investitoru za izgradnju njihovih objekata”, rekao je Davidović.

rtrs_integra

Sve navedeno potvrđuje i izvještaj Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o radu RTRS-a

Izvještaj Glavnog revizora za 2006.RI041-07 .

U septembru 2007., Davidović ponovo krši zakon, kada Vladi Republike Srpske vraća zemljište bez ikakve naknade, koje je vlada 2002 dodijelila RTRS-u, a oni uknjižili na sebe. RTRS nikako nije mogao vratiti zemljište Vladi bez ikakve naknade. Pored toga, RTRS je prije vraćanja zemljišta Vladi, 3.650 m2 dao Stankoviću za dogradnju RTV doma. Što zapravo znači da Stankovićevo zemljište vraća Vladi Republike Srpske. Može se i zaključiti da je RTRS Vladi poklonio i onih 1.750 m2 koje treba dograditi bez ikakve naknade.

Nakon što je izvršeno nezakonito preknjižavanje, Vlada kreće u pljačku cca 30 miliona maraka narodnog novca koji ide u džepove Stankoviću i na račun “Integri”.

“Vlada RS je svojim zaključkom od 02.08.2007. godine, a na osnovu mišljenja Pravobranilaštva RS, dala saglasnost RTRS da može upisati založno pravo u korist zajmoprimca na nepokretnostima površine 6.500 m2 u cilju obezbjeđivanja kreditnih sredstava u iznosu od 15 miliona Eura… od Hypo Alpe Adria Leasing iz Sarajeva radi izgradnje RTV doma i poslovnog objekta”, navodi se u izvještaju glavnog revizora javnog sektora Boška Čeke.

Znači – Vlada RS i RTRS su garanti privatnoj firmi “Integra” za ovaj kredit, kojim je ona izgradila objekat na zemljištu koje je Dragan Davidović mimo svih zakona ustupio Stankoviću. Ovaj kredit je Integra vratila, tako što je prodala cca 6000 m2 poslovnog prostora u zgradi koju je izgradila na zemljištu RTRS Hipo lizingu, a onda je ovaj prostor Hipo lizing prodao Poreskoj upravi RS, za cca 33 miliona KM!

Izvještaj Glavnog revizora za 2008. rtrs_fin_2008

„Integra“ zapravo nije uložila ni marku u izgradnju svoje poslovne zgrade, a prodajući poslovne prostore institucijama RS, zaradila je desetine miliona.Jednostavnije rečeno: Vlada RS je dala RTRS besplatno zemljište, čiji su oni dio ustupili Integri za 2,2 miliona KM.

Nakon toga je Vlada RS odobrila da zemljište koje je ustupila RTRS, Stanković da pod hipoteku Hypo leasingu za 15 miliona evra.

Od tog novca Stanković je izgradio zgradu, prodao prostore Poreskoj upravi za cca 33 miliona KM i tako vratio kredit, a zemljište na kojem se nalaze RTV Dom i njegova poslovna zgrada nije više pod hipotekom. RTRS je ovim kriminalnim radnjama oštećena za 28 miliona KM, kolika je razlika između procijenjene vrijednosti zemljišta od Hipo lizinga i cijene nadogradnje sprata RTV doma.

Zahvaljujući Dodiku, Davidoviću i Stankoviću, za taj iznos je zapravo oštećen narod Republike Srpske, jer RTRS je javno preduzeće koje finansiraju i građani.

*Tekst je proizveden u okviru medijskog pool-a Mreže ACCOUNT (Antikorupcijska mreža organizacija civilnog društva)

b1info.ba

B1
Autor 27.6.2018. u 11:08