Kao odgovor na pandemiju COVID-19 Njemačka ambasada podržava Sigurnu kuću u Sarajevu sa 9.000 eura

tačno.net
Autor 9.6.2020. u 15:53

Kao odgovor na pandemiju COVID-19 Njemačka ambasada podržava Sigurnu kuću u Sarajevu sa 9.000 eura

Foto: Njemačka ambasada Sarajevo

Njemačka ambasadorica Margret Uebber predala je danas Sigurnoj kući donacije u vrijednosti od 9.000 eura. Donacija je dio njemačke podrške za suzbijanje pandemije COVID-19 u Bosni i Hercegovini. Zahvaljujući podršci Njemačke ambasade, do sada nekorištene prostorije u Sigurnoj kući će biti osposobljene, čime će biti uvećani prihvatni kapaciteti. Pored toga, donacija uključuje opremu poput posuđa, odjeće, opreme za bebe, aparate i pokućstvo.

„Nažalost, trenutno je velika potreba za Sigurnim kućama. Znamo da je porodično nasilje bilo u snažnom porastu za vrijeme pandemije i samoizolacije. Sigurne kuće nude zaštitu ženama i porodicama, koje nisu sigurne u svom vlastitom domu. Sigurne kuće imaju naravno ograničene prihvatne kapacitete i morale su zbog pandemije ispuniti veće higijenske standarde. Zbog toga mi je važno da predajom današnje donacije možemo dati podršku Sigurnoj kući u Sarajevu, kako bi mogla prihvatiti više žena i po potrebi ih i prostorno izolirati. Današnjom donacijom reagujemo direktno na razvoj događaja prouzrokovan pandemijom koronavirusa. Ali i nakon što smo prebrodili pandemiju, kapaciteti Sigurne kuće koji su uvećani zahvaljujući našoj podršci će stajati na raspolaganju, kako bi osigurali sigurnost i zaštitu ženama u BiH“, rekla je ambasadorica Uebber prilikom predaje donacije.

Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Jasna Agić ovim povodom je istakla: „Nasilje nije privatni već društveni problem, koji ne smijemo i ne možemo ignorisati već nam je dužnost da ga iskorijenimo. U obavezi smo od nasilja zaštititi naše kćerke, sestre, prijateljice, naše majke. Zahvaljujemo se Njemačkoj ambasadi i ambasadorici Margret Uebber na donaciji i podršci Sigurnoj kući kako bi lakše prevazišli probleme koji su izazvani pandemijom koronavirusom. Ministarstvo sufinansira boravak žrtava nasilja u Sigurnoj kući u Sarajevu, a nadamo se da ćemo u skorije vrijeme iznaći I rješenje njenog trajnog smještaja“.

„Posljedice izazvane pandemijom, odrazile su se i na Sigurnu kuću u finansijskom i organizacijskom planu. Sa pojavom epidemije, a zbog nedostatka prostora za izolaciju u cilju prijema novih korisnika, bili smo primorani zaustaviti prijem. Obratili smo se Njemačkoj ambasadi, te su predstavnici Ambasade, sa ambasadoricom Margret Uebber na čelu, odmah prepoznali problem i pružili podršku. Izražavamo duboku zahvalnost Ambasadi i ambasadorici. Omogućavanjem navedene podrške radu i funkcionisanju Sigurne kuće, obezbjediti će se žrtvama nasilja (ženama i djeci) sa kantona Sarajevo zaštita od nasilja i nastavak pružanja adekvatne podrške za iste, imajući u vidu da je Sigurna kuća Fondacije lokalne demokratije, jedina za područje Kantona Sarajevo“, naglasila je izvršna direktorica Fondacije lokalne demokratije Jasmina Mujezinović.

Njemačka ambasada u Sarajevu je kao reakciju na pandemiju virusa korona do sada dala podršku u iznosu od 39.000 eura. Njemački minister vanjskih poslova Heiko Maas je najavio da će se dodatnih 10 miliona eura staviti na raspolaganje za Zapadni Balkan.

tačno.net
Autor 9.6.2020. u 15:53