Konkurs za najbolju fotografiju: Obilježite i vi Evropski dan samostalnog života osoba sa invaliditetom 5. maj

Stela Kapidžić
Autor 25.4.2018. u 09:23

Konkurs za najbolju fotografiju: Obilježite i vi Evropski dan samostalnog života osoba sa invaliditetom 5. maj

Obilježite i vi Evropski dan samostalnog života osoba sa invaliditetom 5. maj

In mreZa raspisuje konkurs za najbolju fotografiju – želeći da vas potaknemo da zajedno obilježimo ovaj dan pošaljite nam vašu fotografiju sa kojom podižete svijest o pravima osoba sa invaliditetom.

Proširite vijest o Evropskom danu samostalnog života osoba sa invaliditetom na društvenim mrežama. Koristite sljedeće hashtagove: #ILDAY18 #independentliving.

1. mjesto 100 km
2 i 3 mjesto 50 km

Fotografije slati na e-mail [email protected]

In Mreža žena BiH je neformalna grupa osnovana 2015.godine koja utiče na poboljšanje položaja i prava žena sa invaliditetom u društvu BiH.
Aktivnosti mreže
Zalaganje za prava žena
Zalaganje za unaprjeđenje društvenog položaja žena sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini
Zagovaranje mira, tolerancije, i nenasilja na svim poljima.

Stela Kapidžić
Autor 25.4.2018. u 09:23