Lord Ahmad od Wimbledona sastao se sa predstavnicima medija iz Bosne i Hercegovine

tačno.net
Autor 1.12.2021. u 12:39

Lord Ahmad od Wimbledona sastao se sa predstavnicima medija iz Bosne i Hercegovine

Foto: British Council BiH

Lord (Tariq) Ahmad od Wimbledona, britanski ministar u FCDO, sastao se jučer, 30. novembra, sa predstavnicima medija iz Bosne i Hercegovine koji učestvuju u programu Media for All.

Lord Ahmad se obratio grupi od sedamnaest medijskih kuća i drugih eksperata i ekspertica koji učestvuju u programu Media for All o podršci Ujedinjenog Kraljevstva slobodi medija i razgovarao o medijskoj slici, izazovima i mogućnostima s kojima se trenutno suočavaju nezavisni mediji širom BiH.

Lord Ahmad je izjavio da je Vlada Ujedinjenog Kraljevstva posvećena podršci nezavisnim medijima u BiH i na Zapadnom Balkanu.

“Program Media for All pokazuje da je neophodno da mediji budu finansijski održivi kako bi održali svoju nezavisnost, ali i da se moraju povezati sa svojom publikom i odražavati interese i brige svojih zajednica i pozivati vlasti na odgovornost. Ohrabren sam što vidim da je uloga žena, kao novinarki i profesionalaca, prepoznata u ovim medijima i da se daje podrška mladim novinarima i novinarkama da proizvode kvalitetan, etički i rodno osjetljiv sadržaj”, istaknuo je Lord Ahmad.

“Novinari i novinarke i medijski radnici i radnice igraju ključnu ulogu u demokratskim društvima tako što dijele vitalne informacije, otkrivaju korupciju i informišu građane i građanke”, rekla je ambasadorica Kathleen Kavalec, šefica Misije OSCE-a u BiH. Misija OSCE-a je posvećena podršci slobodnim medijima i ulozi medijskih radnika i radnica u BiH, zajedno sa Predstavnikom OSCE-a za slobodu medija.

Foto: British Council BiH

Larisa Halilović, liderka tima Media for All kazala je da su kroz program Media for All, opremljeni lokalni mediji alatima i resursima koji su im potrebni za razvoj i dijeljenje priča koje se povezuju sa njihovom publikom.

“Mogu izgraditi jake odnose i povjerenje. Ali podjednako važna je i uloga žena u medijima i društvu. S obzirom na to da su žene u medijskoj profesiji u većini i čine polovinu populacije, njihov glas se mora čuti i predstavljati jasno i ravnopravno. Naš rad sa mladim novinarima i novinarkama pomaže u razvoju njihovih vještina, a istovremeno pomaže u dijeljenju njihovih stavova i mišljenja, jer ih je potrebno čuti kao građane današnjosti i budućnosti”, dodala je liderka tima Media for All.

Program Media for All pruža stručno mentorstvo, obuku i podršku lokalnim i regionalnim medijima da se efikasnije angažuju sa svojom publikom. Cilj mu je promovirati kvalitetne, etičke, rodno osjetljive sadržaje i pojačati glasove žena, mladih i nedovoljno zastupljenih zajednica. Radeći sa novinarima i novinarkama, urednicima i urednicama, vlasnicima i vlasnicama i publikom širom Zapadnog Balkana, program pruža prilagođenu podršku poslovnom razvoju, poboljšava dvosmjernu komunikaciju sa građanima i građankama i medijima i podržava omladinske medije i novinare i novinarke širom Zapadnog Balkana.

British Council radi u partnerstvu sa Balkanskom istraživačkom mrežom (BIRN), Thomson Foundation i INTRAC-om na programu Media for All koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva.

tačno.net
Autor 1.12.2021. u 12:39