Mostarci koji su protestovali protiv deponije Uborak uslovno kažnjeni sa po 500 KM

tačno.net
Autor 10.12.2021. u 09:18

Izdvajamo

  • “Iako je Grad Mostar isprva uvjetovao Udruženje povlačenjem tužbe prema Federalnom ministarstvu okoliša i turizma i tražio podršku Planu prilagodbe koji podrazumijeva rješenje problema deponije na Uborku ‘za 5 ili više godina’, te ponudio povlačenje tužbe protiv svojih građana, aktivisti nisu pristali na ucjenu, pa je tužba povučena s malo drugačijim ciljem ovaj put, a to je da se u javnosti aktivisti pokušaju prikazati kao nezahvalni, a Grad kao blagonaklon prema aktivistima.Iako je Grad možda očekivao da će Udruženje i iz zahvalnosti povući svoju tužbu protiv Plana prilagodne, Udruženje je imalo jednostavne i jasne zahtjeve za povlačenje tužbe, rok za zatvaranje deponije, ne duž od 5 godina, rok za sanaciju i rok za iznalaženje nove lokacije”, navode iz inicijative “Jer nas se tiče”.

Povezani članci

Mostarci koji su protestovali protiv deponije Uborak uslovno kažnjeni sa po 500 KM

foto: ŠG

Oko 60 građana Mostara okupljenih oko građanske inicijative “Jer nas se tiče”, koji su se protestima borili za izmještanje deponije Uborak, su uslovno kažnjeni sa po 500 KM po rješenju Općinskog suda u Mostaru.

Kako je u Rješenju navedeno, kazne će biti izvršene ako u roku od godinu od dana pravomoćnosti ovog rješenja počine novi prekršaj, koji se odnosi na njihovo ponovo iskazano nezadovoljstvo protestnim aktivnostima.

Predstavnici inicijative se terete da su odgovorni za počinjeni prekršaj po Zakonu o javnom redu i miru na način što su 6. decembra 2019. godine u 7:45 sati na javnoj površini u mjestu Vrapčići – Uborak onemogućili ulazak vozilima komunalnih preduzeća Grada Mostara u deponiju.

Iz udruženja tvrde da se radi o još jednom pokušaju sprečavanja aktivista u njihovom daljnjem djelovanju po pitanju izmještanja nelegalne deponije Uborak.

“Iako deponija nema okolinsku dozvolu, niti posjeduje mehanizme zaštite okoliša za razlaganje opasnog otpada, što je i bio povod našeg okupljanja, Općinski sud u svom rješenju ima poprilično paradokslane navode koji glase da sud uvažava činjenicu da deponija nema okolišnu dozvolu, ali da ta činjenica ne može osloboditi okrivljene odgovornosti za djelo koje im je stavljeno na teret prekršajnim nalogom već može samo uticati na vrstu i visinu sankcije”, poručili su iz građanske inicijative “Jer nas se tiče”.

Podsjećaju da su i prije postojali pokušaji da im se zabrane aktivnosti, te da je u julu 2021. stavljeno van snage rješenje Općinskog suda u Mostaru kojim je odbijen zahtjev Grada Mostara i četiri komunalna poduzeća da se Udruženju “Jer nas se tiče” zabrane bilo kakve aktivnosti kojima se onemogućuje nesmetano odlaganje otpada.

Ističu da su dodatno, pritisci na udruženje “Jer nas se tiče” nastavljeni u obliku tužbe od 700.000 KM protiv aktivista.

“Iako je Grad Mostar isprva uvjetovao Udruženje povlačenjem tužbe prema Federalnom ministarstvu okoliša i turizma i tražio podršku Planu prilagodbe koji podrazumijeva rješenje problema deponije na Uborku ‘za 5 ili više godina’, te ponudio povlačenje tužbe protiv svojih građana, aktivisti nisu pristali na ucjenu, pa je tužba povučena s malo drugačijim ciljem ovaj put, a to je da se u javnosti aktivisti pokušaju prikazati kao nezahvalni, a Grad kao blagonaklon prema aktivistima.Iako je Grad možda očekivao da će Udruženje i iz zahvalnosti povući svoju tužbu protiv Plana prilagodne, Udruženje je imalo jednostavne i jasne zahtjeve za povlačenje tužbe, rok za zatvaranje deponije, ne duž od 5 godina, rok za sanaciju i rok za iznalaženje nove lokacije”, navode iz inicijative “Jer nas se tiče”.

Predsjednik te inicijative Omer Hujdur ističe da se sada još jednom nalaze u situaciji da se pribjegava starim metodama zastrašivanja i pritisaka na Udruženje.

“Ljudi ovdje žive od malih plata i penzija, i ovim presudama u iznosu od 500 KM pokušavaju nas natjerati da odustanemo od naše borbe. Ovih godinu dana, želi da se iskoristi da Grad neometano provodi Plan prilagdbe protiv kojeg je pokrenut upravni spor pred Kantonalnih sudom u Sarajevu”, kazao je Hujdur.

Na kraju poručuje da će Udruženje protiv ovog rješenja podnijeti žalbu Kantonalnom sudu u Mostaru.

klix.ba

tačno.net
Autor 10.12.2021. u 09:18