Naša stranka uputila izmjene Zakona o plaćama u organima vlasti: Ukidanje paušala i rigorozne mjere za zloupotrebu naknade za odvojeni život!

tačno.net
Autor 13.9.2017. u 14:55

Naša stranka uputila izmjene Zakona o plaćama u organima vlasti: Ukidanje paušala i rigorozne mjere za zloupotrebu naknade za odvojeni život!

Danas je zastupnik Naše stranke Dennis Gratz uputio u parlamentarnu proceduru prijedlog izmjena Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine. 

 

„Trenutno ja kao profesionalac – zastupnik koji prima plaću po tom osnovu, istovremeno kao dodatnu beneficiju ostvarujem takozvani paušal, kao neku vrstu naknade troškova za rad. To je potpuno neprihvatljivo i ja sam već jednom predlagao ukidanje ove beneficije, ali je bila odbijena zbog nekih navodno tehničkih smetnji za izglasavanje takve odluke. Sada idemo do kraja. Također, uvrstili smo pooštravanje uslova za ostvarivanje prava na naknadu za odvojeni život. Nakon CIN-ovog istraživanja gdje je potvrđeno koliko se ovo pravo zloupotrebljava u praksi, javnost je burno reagovala, ali su izostale konkretne mjere da se ta loše prakse zaustave“, kazao je Gratz.

 

„Zatražili smo uvođenje novčanih kazni za nepotpune ili neistinite podatake koje dužnosnik dostavi. Ako već nema interesa pravosuđa da krivično goni zastupnike za oštećenje narodne kase, barem neka postoji ovakva vrsta sankcije da ih obeshrabri u takvom postupanju“, zaključio je Gratz.

Tagovi:
tačno.net
Autor 13.9.2017. u 14:55