Nezavisni strukovni sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu HNK hitno traži od Vlade HNK-a početak pregovora o kolektivnom ugovoru

tačno.net
Autor 14.5.2020. u 14:33

Nezavisni strukovni sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu HNK hitno traži od Vlade HNK-a početak pregovora o kolektivnom ugovoru

foto: haber.ba/Arhiv

Nezavisni sindikat zaposlenika Sveučilišne Kliničke bolnice Mostar i Nezavisni strukovni sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu HNK koji predstavlja 11 organizacija (Kantonalna Bolnica Dr. Safet Mujić Mostar, Opća Bolnica Konjic, Dom zdravlja Mostar, Dom Zdravlja Rama, Dom zdravlja Stari Grad Mostar, Zavod za javno zdravstvo HNK/Ž, Dom zdravlja Čapljina, Dom zdravlja Jablanica, Dom zdravlja Stolac Uzunovići, Zavod za javno zdravstvo F/BiH – OJ Mostar, Dom zdravlja Prozor Šćipe) koji zajedno predstavljaju preko 2500 naših članova zajedničkim saopćenjem izražavaju veliko nezadovoljstvo i ogorčenje prema Vladi HNK/Ž i Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne skrbi HNK/Ž zbog smišljenog i namjernog odugovlačenja donošenja Rješenja o reprezentativnosti sindikata te otpočinjanje pregovora sa predstavnicima sindikata oko donošenja novog Kolektivnog ugovora za zdravstvo u HNK/Ž.

Ovim putem zahtijevamo od Ministarstva zdravstva rada i socijalne skrbi HNŽ da odmah postupi u skladu sa odredbama Zakona o radu i sindikatima konačno dostavi Rješenja o reprezentativnosti te pozivamo Vladu HNK/Ž da odmah započnemo proces pregovaranja novog Kolektivnog ugovora.

Mostar, 14.05.2020. godine

tačno.net
Autor 14.5.2020. u 14:33

Tacno.net Aplikacija

Aplikacija