Borba protiv korupcije

Novinar portala Tacno.net Predrag Blagovčanin dobio nagradu za najbolju istraživačku priču

tačno.net
Autor 15.7.2021. u 13:35

Novinar portala Tacno.net Predrag Blagovčanin dobio nagradu za najbolju istraživačku priču

Foto: Adi Kebo/Zurnal.info

Centar za razvoj medija i analize nastavio je tradiciju nagrađivanja istraživačkih novinara i promocije istraživačkog novinarstva o korupciji započetu prije devet godina. Tako je novinar portala Tacno.net Predrag Blagovčanin dobio nagradu za istraživanje za priču “Netransparentnost Ujedinjenih naroda: Kako je UNDP dijelio milione dolara pomoći BiH za borbu protiv COVID-19.“ 

UNDP BIH je kroz program „Odgovor na Covid 19“ nabavljao medicinsku opremu na krajnje netransparentan način. Budžetskim sredstvima građana ove države, kao i donacijama za borbu protiv pandemije, ova međunarodna organizacija favorizirala je pojedine dobavljače te sklapala ugovore sa firmama koje su bile uključene u afere koje su obilježile ovu godinu.

“Prije svega želim da se zahvalim žiriju koji je moj tekst o nabavkama medicinske opreme, koje je vršio UNDP, proglasio za jedno od najboljih istraživanja u protekloj godini. Želim, također, da se zahvalim kolegama sa portala Tačno.net na podršci u dosadašnjem radu. Ova nagrada bit će mi podstrek da se nastavim baviti pisanjem o korupciji koja je nažalost prisutna u svim segmentima u bosanskohercegovačkom društvu”, kazao je Blagovčanin.

Pored Blagovčanina, nagradu za najbolje istraživačke priče dobile su i novinarke Milena Mitrović i Sadeta Bajrović iz Centra za istraživačko novinarstvo te Semira Degirmendžić novinarka portala Fokus.

Milena Mitrović i Sadeta Bajrović dobile su nagradu za istraživačku novinarsku priču „Zaštićena područja bez zaštite“. Otkrile su kako se koncesijama štite „Pećina Ljubačevo“, endemske vrste u „Hutovom blatu“ i Nacionalni park „Sutjeska“. Šta se sve nelegalno gradi u Nacionalnom parku „Una“, Parku prirode „Blidinje“, Spomeniku prirode „Prokoško jezero“ i zaštićenom pejzažu „Trebević“. Koje nesređene imovinskopravne odnose i druge probleme imaju Spomenik prirode „Pećina Rastuša“, zaštićeno stanište „Gromiželj“, Spomenik prirode „Pećina Ledenjača“ i močvarni komleks “Bardača“.

„Ovim istraživanjem smo željeli i da posjetimo lično zaštićena područja i da se na terenu uvjerimo u kakvom su ona stanju. Ono što smo na terenu otkrili jeste da u većem dijelu tih zaštićenih područja su, prije svega, putevi nepristupačni, područja su zapuštena, zarasla u travu ili grmlje, ne postoje nikakve oznake ili obilježja da se radi o zaštićenim područjima, zbog čega smo i po nekoliko sati tražili neko zaštićeno prirodno dobro. Na terenu smo otkrili da je jedan od glavnih uzroka takvog lošeg stanja jaz između lokalne vlasti koja je određena za upravljača i viših nivoa vlasti koje su proglasili određeno područje zaštićenim“, rekla je Milena Mitrović.

„Najveća nagrada za novinare su efekti nakon objavljene priče, dakle, ukoliko se desi neka promjena na bolje u smislu promijene nekog propisa ili kažnjavanja odgovornih za propuste“, istakla je Sadeta Bajrović.

Semira Degirmendžić nagrađena je za novinarsko istraživanje „Ko je omogućio da se lijek za oboljele od COVID-19 nelegalno kupuje u sarajevskim apotekama“. Lijek Veklury remdesivir koji se koristi za liječenje oboljelih od COVID-19 prodavao se u nekoliko privatnih apoteka u Sarajevu iako nije smio. Ovaj lijek, kako otkriva novinarka portala Fokus.ba, izdaje se isključivo u zdravstvenim ustanovama i pod nadzorom ljekara.

„Čast i zadovoljstvo mi je što se i ove godine moj tekst našao među nagrađenim pričama o korupciji. Priča o nelegalnoj prodaji lijeka Remdesivir u apotekama u Sarajevu nastala je u okviru projekta Programa za istraživačko novinarstvo kao i mnoge druge priče o korupciji u Bosni i Hercegovini. Još jednom se zahvaljujem svima koji su prepoznali moju priču kao jednu od onih koje treba nagraditi, a naravno zahvaljujem se i mojim kolegama u redakciji Fokusa koji su mi uvijek snažna podrška”, rekla je Semira Degirmendžić.

Foto: Adi Kebo/Zurnal.info

Zurnal.info

tačno.net
Autor 15.7.2021. u 13:35