Odluka CIK-a: HDZ-u većina u federalnom i državnom Domu naroda

tačno.net
Autor 18.12.2018. u 12:07

Odluka CIK-a: HDZ-u većina u federalnom i državnom Domu naroda

Centralna izborna komisija (CIK) BiH danas je donijela odluku o popuni Doma naroda FBiH.Usvojen je prijedlog predsjednika CIK-a Branka Petrića sa pet glasova za i dva protiv.

Usvojeni prijedlog predviđa korištenje popisa iz 2013. godine i poštivanje principa 1/1/1.

Ovo u praksi znači da bi stranke okupljene oko HDZ-a BiH u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH mogle imati 12 od ukupno 17 delegata, što će im omogućiti poptunu kontrolu nad ovim Domom.

Također, iz brojke od 12 delegata proizilazi da bi stranke okupljene oko HDZ-a BiH u državnom Domu naroda mogle imati 4 delegata. Kako državni Dom broji tri Kluba od po pet delegata, sasvim je moguće da HDZ i SNSD u dva kluba imaju po četiri, odnosno ukupno osam delegata što je prosta većina u Domu naroda BiH.

Šta predviđa uputstvo CIK-a

Prema prijedlogu koji je danas uvojio CIK – USK bi delegirao dva Bošnjaka, jednog Hrvata, dva Srbina i jednog Ostalog.

Posavski kanton po jednog delegata iz reda svih konstitutivnih naroda.

Iz Tuzlanskog kantona bila bi delegirana tri Bošnjaka, jedan Hrvat, dva srpska delegata, te jedan iz reda Ostalih.

Zeničko-dobojski kanton bi imao po jednog delegata iz reda srpskog i hrvatskog naroda, jednog iz reda Ostalih, te tri Bošnjaka. Bosansko-podrinjski kanton imao bi pravo na po jednog delegata iz reda svih konstitutivnih naroda.

Iz Srednjo-bosanskog kantona delegirana bi bila tri delegata iz reda hrvatskog naroda, te po jedan iz reda bošnjačkog, srpskog i Ostalih.

HNK bi dao jednog Bošnjaka, tri Hrvata i dva Srbina.

Iz Zapadno-hercegovačkog kantona mjesta u Domu naroda FBiH dobio bi jedan Bošnjak, tri Hrvata i jedan Srbin.

Kanton Sarajevo delegirao bi po tri Bošnjaka i Srbina, dva delegata iz reda Ostalih, te jednog delegata iz reda hrvatskog naroda.

Dva delegata iz reda hrvatskog naroda bila bi izabrana iz Livanjskog kantona, dok bi preostala mjesta iz tog kantona popunila tri delegata iz reda srpskog naroda, te jedan iz reda bošnjačkog naroda.

(Vijesti.ba)

tačno.net
Autor 18.12.2018. u 12:07