Otvoren konkurs za upis studenata na prvu godinu akreditovanih osnovnih akademskih studija Umetnička igra

tačno.net
Autor 4.9.2018. u 10:27

Otvoren konkurs za upis studenata na prvu godinu akreditovanih osnovnih akademskih studija Umetnička igra

Institut za umetničku igru raspisuje konkurs za upis studenata na prvu godinu akreditovanih osnovnih akademskih studija Umetnička igra u školskoj 2018/19. godini.

Odseci za koje se raspisuje konkurs su Klasičan balet, Savremena igra, Koreografija, Baletska pedagogija, Pedagogija savremene igre i Narodna igra – scenska narodna igra i muzika.

Prijave za prijemni ispit se vrše on line na web stranici Instituta: www.iui.rs

Prijave za pripremnu nastavu se vrše putem maila: [email protected]

Pripremna nastava za klasičan balet i savremenu igru održavaće se od 10. do 15. septembra ove godine.

Pripremna nastava za scensku narodnu igru i muziku održavaće se od 15. i 16. septembra ove godine.

Cena pripremne nastave za klasičan balet, savremenu igru i narodnu igru – scensku narodnu igru i muziku iznosi 5.000 dinara. Ukoliko kandidat pohađa pripremnu nastavu, prijemni ispit je besplatan.

Prijemni ispit se sastoji iz praktičnog dela, testa opšte kulture i poznavanja engleskog jezika.

Praktičan deo prijemnog ispita podrazumeva sledeće:

 • Ispit iz klasičnog baletapodrazumeva exercises kod štapa i na sredini, allegro i exercises na prstima;
 • Ispit iz savremene igrepodrazumeva pod, vežbe na centru i improvizacije (profesor zadaje improvizaciju);
 • Ispit iz koreografijepodrazumeva koreografiju sa kratkim opisom do tri minuta (kandidat ne mora sam da izvodi koreografiju, može sam da izvodi, sam obezbeđuje muziku i sve što mu je potrebno za izvođenje koreografije);
 • Ispit iz pedgogijepodrazumeva obaveznu završenu srednju baletsku školu i exercises kod štapa, na sredini, allegro i exercises na prstima;
 • Ispit iz pedagogijesavremene igre podrazumeva pod, vežbe na centru i improvizacije (profesor zadaje improvizaciju);
 • Ispit iz narodne igre –scenske narodne igre podrazumeva praktičan prikaz određenog broja igara iz svih etnokoreoloških oblasti Srbije, obradu obrasca koraka u određenom broju taktova i pripremu koreografske minijature na određenu temu u trajanju od 2 do 3 minuta sa kraćim opisom.

Prijemni ispit (svi odseci) – polaganje testa opšte kulture i poznavanja engleskog jezika i biće održano 17. septembra 2018. godine.

Prijemni ispit za odsek klasičan balet i pedagogija klasičnog baleta održaće se 18. septembra 2018. godine.

Prijemni ispit za odsek narodna igra – scenska narodna igra i muzika održaće se 17. septembra 2018. godine.

Prijemni ispiti za odsek savremena igra, pedagogija savremene igre i koreografija održaće se 19. septembra 2018. godine.

Za polaganje prijemnog ispita se vrši uplata od 2.000 dinara (kandidati koji pohađaju pripremnu nastavu oslobođeni su plaćanja troškova prijemnog ispita).

Uplata se vrši na ž.r. Instituta broj: 265167031000009130; poziv na broj: JMBG kandidata.

RASPORED PRIJEMNIH ISPITA:

Test opšte kulture i poznavanje engleskog jezika (svi odseci polažu):

17. 09. 2018. godine u 15.00 časova; Kabinet 330– test opšte kulture (trajanje testa je 45 minuta);

18. 09. 2018. godine u 16.00 časova; Kabinet 313– testiranje nivoa znanja engleskog jezika.

Prijemni ispit za odsek Klasičan balet i Pedagogija klasičnog baleta:

18. 09. 2018. godine u 10.00 časova; Baletska Sala 307

Prijemni ispit za odsek Narodna igra – scenska narodna igra i muzika:

17. 09. 2018. godine u 14.00 časova; Baletska Sala 214

Prijemni ispit za odsek Savremena igra i Pedagogija savremene igre:

19. 09. 2018. godine u 10.00 časova; Baletska Sala 214.

Prijemni ispit za odsek Koreografija:

19.09. 2018. godine u 13.00 časova; Baletska Sala 214

NAPOMENA: Dokumentaciju iz srednje škole, koja podrazumeva 4 svedočanstva srednje škole (original ili overene kopije), diplomu srednje škole (orginal ili overna kopija), dostavićete dana kada budete dolazili na polaganje testa opšte kulture (17. 09. 2018. godine).

Svi studijski programi Instituta za umetničku igru su AKREDITOVANI.

Za sve dodatne informacije možete zakazati konsultacije svakog radnog dana od 9.00 do 17.00 telefonom 011 41 40 421 ili institutzaumetnickuigr[email protected].

To whom it may concern,

The application process to the Belgrade Dance Institute onto accredited BA programme Artistic dance for the 2018/2019 academic cycle is open.

The BA modules are: Classical ballet, Contemporary dance, Choreography, Classical ballet pedagogy, Contemporary dance pedagogy, and National dance and music.

Entrance Exam preparation classes for Classical ballet and Contemporary dance will be held from September 10th to 15th 2018.

Entrance Exam preparation classes for National dance and music will be held from September 15th to 16th 2018.

The entrance exam preparation classes’ fee for classical ballet, contemporary dance and national dance and music is 5,000 Dinars. If the candidate attends entrance exam preparation classes, the entrance exam free is weaved.

The classical ballet class consultations are held by Prof. Aleksandar Ilić, for the program Contemporary Dance – Prof. Urša Rupnik, for Choreography department – Prof. Dijana Milošević, and National dance and music – Prof. Dr. Vesna Bajić Stojiljković.

The entrance examination consists of a studio technique component, a general knowledge, and an English language proficiency test.

The studio technique entrance examination includes the following:

 • Classical ballet exam includes rod and center exercises, allegro, and pointe work exercises;
 • Contemporary dance exam includes floor, center, and improvisation exercises (the Professor assigns the improvisation);
 • Choreography exam includes a max. three-minute-long choreography with a short description (the candidate can choose whether to perform it himself/herself; provides the music and everything he/she needs for the choreography);
 • Pedagogy candidates need to have completed secondary ballet school education; rod and center exercises, allegro, and pointe work exercises;
 • Contemporary Pedagogy exam includes floor, center, and improvisation exercises (the Professor assigns the improvisation);
 • National dance exam includes a practical performance of a number of dances from all ethnochoreological areas of Serbia, step patterns in a given tact number, and preparation of a thematic two/three-minute-long choreographic miniature with a short description.

The entrance exam for all modules includes the general knowledge test and the English language competence test which will be held on September 17th, 2018.

The entrance exam for Classical ballet and classical ballet pedagogy will be held on September 18th, 2018.

The entrance exam for Folk dance – the stage folk dance and music will be held on September 17th, 2018.

The entrance exam for Contemporary dance, pedagogy of contemporary dance and choreography will be held on September 19th, 2018.

The entrance exam is 2,000 Dinars (candidates who attend preparatory classes are exempted from the payment of the entrance exam fees).

Payment is made to the following account of the Institute: 265167031000009130; Model: JMBG of the candidate (international candidates please inquire for instructions).

ENTRANCE EXAMS SCHEDULE:
General knowledge and English Language Competence Testing (All Departments):
17. 09. 2018 at 15.00; Classroom 330 – General knowledge test (duration of the test is 45 minutes).

18. 09. 2018 at 16.00; Classroom 313 – testing the level of competence of the English language.

Entry exam for the Classical ballet and Classical Ballet Pedagogy:
18. 09. 2018 at 10.00; Ballet Studio 307.

Entry exam for folk dance – the stage folk dance and music:
17. 09. 2018 at 14.00; Ballet Studio 214.

Entry exam for contemporary dance, pedagogy of contemporary dance:
19. 09. 2018 at 10.00; Ballet Studio 214.

Entrance Exam for Choreography: 19. 09. 2018 at 13.00; Ballet Studio 214.
NOTE: High School Documents, including transcripts should to be submitted on the day of general knowledge test (17. 09. 2018).

For any additional information, you can schedule consultations every working day from 09.00 to 17.00 at + 381 11 41 40 421 or [email protected]com.

First working day is September 3rd , 2018.

tačno.net
Autor 4.9.2018. u 10:27