Otvoreno pismo svim članicama PIC-a u BiH

SDU
Autor 28.10.2017. u 15:26

Otvoreno pismo svim članicama PIC-a u BiH

Svim akreditiranim ambasadorima zemalja članica PIC-a u Bosni i Hercegovini

“Uvažene ekselencije,

Svjedoci ste, kao i mi, da stanovnici Bosne i Hercegovine pod vlašću nacionalističkih elita u uslovima nesagledivih razmjera institucionalne korupcije i kriminala, nemaju evropske niti  zajedničke budućnosti.  Posljednji politički  konsenzus na ovim prostorima koji je ostvaren u Daytonu 1995. godine i oktroirani Ustav koji je sastavni dio Općeg okvirnog mirovnog ugovora za Bosnu i Hercegovinu je „mrtav“ i potrebno je naći nove elemente  konsenzusa koji bi ovo društvo usmjerio u novo evropsko razdoblje.

Na žalost, umjesto konstruktivnog političkog dijaloga i konsenzusa, namjerno se fingiraju politički sukobi i međunacionalne netrpeljivosti kako bi se na toj  osnovi  gradila izborna kampanja, politika sukoba. Tako stečena vlast omogućava nosiocima institucionalnog kriminala produžetak njihove kriminalne, koruptivne aktivnosti enormno bogaćenje  te uz manipulaciju kroz medije i pljačku javnih fondova i dobara.

Politička retorika, podsticanje na sukobe i mržnju,  stvaranje svijesti o beznađu i besperspektivnosti, održanje statusa qvo je jedini razlog i način zadržavanja privilegija i nelegalno stečene imovine.

Stoga, uvažene ekselencije,trebamo i Vašu pomoć.  Apeliramo na Vas da svojim utjecajem izvršite sistemski pritisak na aktuelnu vlast, direktno dajući potporu agencijama za zaštitu zakonitosti – policiji, tužilaštvu i sudstvu kako bi se ostvarila stvarna borba protiv sveprisutnog  institucionalnog kriminala i korupcije. U protivnom, politički utjecaj koji ima aktuelna vlast sa svojom nacionalitičkom mašinerijom paralizirat će i dalje djelovanje državnih institucija, posebno navedenih agencija za zaštitu zakonitosti –  ugrožavajući tako i njihovu nezavisnost i profesionalizam.

Pomozite nam, uvažene ekselencije da trenutni ustavni koncept suvereniteta triju naroda i njihovih partija, preoblikujemo u evropski model suvereniteta državnih institucija i građana. U protivnom, diktatura nacionalističkih lidera bez države, isključivo zbog izbjegavanja njihove krivične odgovornosti izazvat će raspad zemlje koji se, sigurno, neće desiti mirnim putem.

Plan je,  da svaka od sadašnjih nacionalističkih oligarhija silom zaokruži svoj teritorij i uspostavi vlastite agencije za zaštitu zakonitosti koji će onemogućiti  procesuiranje pojedinaca iz korumpirane i kriminilizirane vlasti i njihovih saradnika. Stoga, bilo kakva reforma ili put ka euroatlantskim integracijama za takve predstavlja noćnu moru, jer uspostavom pravne države i reformom ustava, politike, kao i njihovi protagonisti koje nemaju realne rezultate na ekonomskom i socijalnom polju već 25 godina, jednostavno će nestati sa političke scene.

Još jednom, uvažene ekselencije, tražimo od Vas, da pomognete sistemsku borbu protiv institucionalnog kriminala i korupcije i pripremite zemlju za normalno funkcioniranje što je suštinski zadatak Visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Ukoliko se to ne desi Bosna i Hercegovina će postati žrtva geopolitičkih kretanja u svijetu i za čas će se pretvoriti u novo krizno žarište sa nesagledivim posljedicama po ukupnu evropsku i svjetsku sigurnost.

Uvažene ekselencije, svaka vaša šutnja ili korištenje diplomatskih fraza biće direktno potpomaganje kriminala što proizvodi beznadežnost i izbornu apstinenciju, a to daje šansu uvijek istim nacionalitičkim elitamai političkim štetočinama da dođu do vlasti i moći te da tako zaštite  svoj imetak i izbjegnu krivičnu odgovornost.”

S izrazima dubokog poštovanja,

Predsjednik SDU BiH

Nermin Pećanac, dipl. prav.

Tagovi:
SDU
Autor 28.10.2017. u 15:26