Parlamentarci i MKCK o međunarodnom humanitarnom pravu i ograničenjima ratovanja

tačno.net
Autor 21.9.2017. u 12:19

Parlamentarci i MKCK o međunarodnom humanitarnom pravu i ograničenjima ratovanja

Čak i ratovi imaju granice. One su definisane međunarodnim humanitarnim pravom, koje obavezuje na zaštitu svih ljudi koji ne sudjeluju u sukobu, kao i na ograničavanje sredstava i metoda ratovanja. Tokom sukoba u Bosni i Hercegovini su prekršene mnoge odredbe tog prava, a tiču se zaštite civilnog stanovništva, zarobljenih i ranjenih boraca, te onih koji im pružaju pomoć. Nedavna prošlost posebno obavezuje na održavanje svijesti o granicama ratovanja i na njihovu sprovedbu u domaće zakone.

S tim ciljem, danas je u Parlamentarnoj skupštini BiH predstavljen priručnik o međunarodnom humanitarnom pravu, izrađen od strane Međunarodnog komiteta Crvenog krsta (MKCK). Svrha priručnika je bliže upoznati parlamentarce sa ovom temom i ukazati na njihovu ulogu pri primjeni humanitarnog prava, posebno kroz usvajanje domaćih zakona. On takođe pruža detaljne informacije o mjerama koje države moraju preduzeti kako bi ispunile međunarodno preuzete obaveze. 

„Primjena i poštivanje međunarodnog humanitarnog prava nije samo pravno i tehničko pitanje. To je pitanje osnovnih ljudskih vrijednosti, koje dijele svi narodi i države, a vezano je za održavanje minimuma humanosti u ratu i oružanim sukobima“, istakao je u svom obraćanju parlmanetarcima Željko Filipović, šef delegacije MKCK-a u Sarajevu. „Zakonske obaveze i zabrane su od ključne važnosti, ali nisu dovoljne za zaustavljanje nasilja. Pravila moraju biti poznata i razumljiva, kako bi bila prevedena u odgovarajuće ponašanje na terenu“, dodao je on. Iz tog razloga je pri širenju znanja o međunarodnom humanitarnom pravu važno usko sarađivati sa vlastima, pripadnicima oružanih snaga i obrazovnim institucijama.

MKCK pomaže ljudima pogođenim oružanim sukobima širom svijeta, te nastoji da zaštiti njihove živote i dostojanstvo. Jedan od načina da se spriječi patnja u oružanim sukobima je jačanje humanitarnog prava i zagovaranje univerzalnih humanitarnih principa. U sklopu svog mandata, MKCK redovno podsjeća vlasti na njihove obaveze preuzete potpisivanjem Ženevskih konvencija.

Tagovi:
tačno.net
Autor 21.9.2017. u 12:19