Pogledajte film “Arapsko proljeće u Zlatnoj dolini”

zurnal.info
Autor 18.7.2017. u 09:33

Pogledajte film “Arapsko proljeće u Zlatnoj dolini”

Da li vam je poznato da samo na području Ilidže i Visokog posluje više od 300 agencija za nekretnine čiji su vlasnici iz arapskih zemalja? Da li vam je poznato da je počela ili je u pripremi gradnja 80 stambeno-turističkih naselja na širem području Sarajeva koje finansiraju firme u vlasništvu državljana tih zemalja?

Stotine tih firmi je fiktivno registrovano samo da bi vlasnici ubrzano kupovali brojne nekretnine, kuće i zemljišta i to ona koja su u blizini vodenih tokova i izvorišta. Porijeklo tog novca za neke projekte još je predmetom istrage. Ko kupuje i gradi tolike stambene jedinice, za koje namjene i za koga, da li je posrijedi samo interes za turističku posjetu BiH ili postoji plan njenog naseljavanja?

Više o svemu u novom filmu iz serijala AFERA – “Arapsko proljeće u zlatnoj dolini”

(zurnal.info)

zurnal.info
Autor 18.7.2017. u 09:33

Tacno.net Aplikacija

Aplikacija