POLITIČARI U MOSTARU ZABORAVILI DA SU PRIJE GODINU DANA USVOJILI ZAKLJUČAK O POTREBI ODREĐIVANJA NOVE LOKACIJE ZA DEPONIJU

N.N
Autor 22.6.2022. u 11:06

POLITIČARI U MOSTARU ZABORAVILI DA SU PRIJE GODINU DANA USVOJILI ZAKLJUČAK O POTREBI ODREĐIVANJA NOVE LOKACIJE ZA DEPONIJU

Nepovjerenje građana prema vlasti je – treba li uopšte posebno napominjati – osnovano. I temelji se na dosadašnjem iskustvu, godinama ispraznih obećanja, obmana, “kupovanja vremena”, ali i na njihovim aktuelnim izjavama.

Prije nešto više od godinu dana, 10. juna 2021. godine, u četvrtom mjesecu od svog konstituisanja, Gradsko vijeće Grada Mostara održalo je tematsku sjednicu na temu Regionalna deponija Uborak-Buđevci.

Nakon obimne rasprave, započete s uvodnim izlaganjem gradonačelnika Maria Kordića, koji je istakao da je ovo jedna od glavnih tema i gorući problem u Gradu, rasprave u kojoj su učestvovali predstavnici gradske administracije, J.P  Deponija-Buđevac, firme ENOVA (koji su prezentovali Plan prilagođavanja Deponije), Fedralnog ministarstva okoliša i turizma, udruženja građana „Jer me se tiče“ i 15-ak vijećnika Gradskog vijeća, ta naknadnih izlaganja firmi zainteresovanih za posao oko provođenja Plana prilagođavanja, donesena su tri zaključka.

Prvi zaključak je da se u proceduri izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Mostara odredi nova lokacija za deponovanje otpada u Gradu Mostaru, a “ako bude potrebe inicirat će se prema višim nivoima vlasti izmjene i dopune prostornih planova HNK, FBiH i BiH u kojima bi se utvrdila lokacija za deponovanje otpada u Gradu Mostaru”.

Predsjedavajući Gradskog vijeća Salem Marić, zaključak je pojasnio riječima:

”Kad nađemo novu lokaciju moramo tražiti izmjenu Prostornog plana kako bi u naš gradski prostorni plan uvrstili tu lokaciju predviđenu za deponiranje”.

Drugi zaključak se odnosi na finansije potrebne za plan prilagođavanja i zatvaranja deponije:

„Grad Mostar će obezbjediti finansijska sredstva predviđena planom prilagođavanja ili prilagodbe upravljanja otpadom za regionalnu deponiju Uborak-Buđevci Mostar putem grant sredstava sa većih nivoa vlasti i međunarodnih finansijskih organizacija i kreditnim zaduženjima kod banaka.“

Treći zaključak je da gradonačelnik formira radnu grupu koju će sačinjavati predstavnici Odbora za stambeno-komunalne poslove i Gradske uprave, te vanjski saradnici iz oblasti zaštite životne sredine, ekologije, vodoprivrede i šumarstva, a koja će izvršiti analizu svih prezentacija i predložiti Gradskom vijeću Grada Mostara najpovoljniju opciju za Grad Mostar, a koja je u skladu sa Strategijom upravljanja otpadom FBiH. Zadatak radne grupe je i da prati daljnje aktivnosti na Deponiji Uborak-Buđevci, posebno po pitanju provođenja plana prilagođavanja upravljanja otpadom za regionalnu deponiju Uborak-Buđevci i da kvartalno izvještava Gradsko vijeće Grada Mostara o provedenim aktivnostima.

Godinu dana nakon ove sjednice i usvojenih zaključaka, evidentno je da je sva energija vlasti usmjerena na obezbjeđivanje sredstava za provođenje tzv Plana prilagođavanja. A da je prvi zaključak – o novoj lokaciji za deponiju – potpuno ugnorisan.

Umjesto da ispoštuju vlastite zaključke, koji su ujedno i zahtjev građana, gradske vlasti po ovom pitanju nisu uradile ništa. Po nedavnom priznanju samog Gradonačelnika “Četri mjeseca bukvalno sjedimo” (ne radeći ništa).

A podsjetimo, radi se o ključnom zahtjevu građana okupljenih oko udruženja “Jer nas se tiče”, koje se već godinama uporno bori za zatvaranje deponije na Uborku i izmještanje deponije na novu lokaciju. I zbog te borbe su izloženi različitim oblicima nasilja vlasti. Od brutalnog policijskog razbijanja protestne blokade deponije u decembru 2019., preko zastrašivanja privođenjima na saslušanja i individualnim i kolektivnom tužbom protiv Udruženja, prijetnji, pritisaka, do najnovijeg pokušaja iniciranja javnog linča, optužbama gradonačelnika da je za dugogodišnje nerješavanje vlasti problema deponije i potencijalni problem sa smećem u Mostaru u ovogodišnjoj turističkoj sezoni, zapravo krivo udruženje “Jer nas se tiče”.

A nepovjerenje građana prema vlasti je – treba li uopšte posebno napominjati – osnovano. I temelji se na dosadašnjem iskustvu, godinama ispraznih obećanja, obmana, “kupovanja vremena”, ali i na njihovim aktuelnim izjavama.

Sam gradonačelnik je, na jednoj od sjednica gradskog vijeća rezigniran što mu se ne vjeruje” izjavio: “Postoji mogućnost da se mi razumijemo da se ovo nikad gore ne riješi”. (pa je nejasno na čemu temelji svoje očekivanje da mu građani vjeruju).

A onda to povežemo sa izlaganjem direktora Deponije, na pomenutoj prošlogodišnjoj sjednici:

“Kao što ste već upoznati, u planu prilagođavanja navedena je varijanta izgradnja dodatne ćelije kao prijelaznog rješenja. Obzirom da je Grad Mostar izdvojio značajna sredstva i izvršio eksproprijaciju zemljišta na trenutnoj lokaciji deponije bio bi obezbjeđen prostor za zbrinjavanje u narednih 30 godina.”

I onda se ljudi zapitaju: Jel to tih “najmanje 5 godina” iz Plana prilagođavanja na kome insistira Gradonačelnik, a čije su provođenje, tužbom blokirali iz udruženja “Jer nas se tiče”?

Antikorupcija.info

N.N
Autor 22.6.2022. u 11:06