Posao završen: Odbor za podršku obnovi Partizanskog spomen groblja prestaje s radom

tačno.net
Autor 22.6.2018. u 18:35

Izdvajamo

  • Bešlić se čak oštro usprotivio i izboru Sergeja Šotrića za člana i predsjednika Odbora, iako se prethodno u kontaktu sa predstavnicima Centra za mir verbalno saglasio da Odbor može vlastitim inicijativama popunjavati svoje redove iz kruga odgovornih i autoritativnih građana i različitih nevladinih struktura i organizacija, posebno nakon činjenice da je odbor, usljed smrti, napustilo čak 6 redovnih članova. Podrška Bešlića je izostala i kasnije, nakon što je postalo svima jasno da će Odbor za podršku obnovi Partizanskog spomen groblja, predvođen Sergejom Šotrićem, uspjeti da zainteresuje i pokrene odgovorne strukture i adrese u Federaciji i BiH, kako bi se spomenik obnovio i sačuvao od daljih devastacija. Nema nikakve sumnje da su Bešlića na takav odnos motivirali politički razlozi. Sve to, međutim, nije imalo uticaja na uspješan tok i ishod naše zajedničke akcije Odbora da, zajedno sa Centrom za mir, i drugim strukturama, na čelu sa premijerima Denisom Zvizdićem i Fadilom Novalićem, svoj društveni zadatak obave na najbolji mogući način i kako se to i očekuje.

Povezani članci

Posao završen: Odbor za podršku obnovi Partizanskog spomen groblja prestaje s radom

Članovi Odbora za podršku obnovi kompleksa Partizanskog spomen groblja u Mostaru, na sjednici od 21. aprila usvojili su tekst Deklaracije, u kojoj je Odbor s velikim zadovoljstvom saopštio da su 9. maja 2018. godine završene temeljne faze obnove i rekonstrukcije na kompleksu spomenika.

Time je prema riječima predsjednika UO Centra za mir Alije Behrama, prestala i aktivnost Odbora, s čime su se svojim potpisima složili svi njegovi živi članovi. Nažalost, tokom posljednjih 15 godina pet članova Odbora napustilo je ovaj svijet, a jedan od njih danas je nedostupan.

– Danas s ovog mjesta apelujemo na Grad i Vladu FBiH koja je u skladu s Daytonom obavezna brinuti o nacionalnim spomenicima BiH, da otvorimo dijalog i u saradnji s građanima prezentiramo i na najbolji način koristimo ovaj značajan kompleks. Oživjeli smo još jedan gradski park, nakon što smo na istom mjestu prethodno zatekli džunglu. On je danas i potencijalna turistička destinacija, rekao je Behram, ističući da naredni koraci čekaju novi Odbor ili gradske službe.

– Ponosni smo i što je zahvaljujući Centru za mir, Partizansko groblje danas u gradskom budžetu i što ima redovnu higijenu kao nekad, dodao je Behram.

I predsjednik dosadašnjeg Odbora Sergio Šotrić ponosan je na ogroman posao koji je urađen.

– I ovog puta sam sretan što sam kao menadžer prihvatio posao i doveo ga do kraja. Danas sam pred vama drugačije odjeven, nisam u odjelu čime želim kazati da je posao završen. Ovo je spomenik koji danas živi. Gore su već turisti, mladi ljudi, šetači… Dosad je to bila džungla ili deponija. Moja funkcija od danas je “bivši predsjednik”, rekao je Šotrić.

U nastavku pročitajte i tekst Deklaracije:

Članovi Odbora za podršku obnovi kompleksa Partizanskog spomen groblja u Mostaru – Nacionalnog spomenika BiH, na sjednici održanoj 21.04.2018. godine u Mostaru, usvajaju tekst Deklaracije, kako sijedi:

– Odbor za podršku obnovi kompleksa Partizanskog spomen groblja u Mostaru – Nacionalnog spomenika BiH, sa velikim zadovoljstvom saopštava da će do 9. maja 2018. godine biti završene temeljne faze obnove i rekonstrukcije na kompleksu ovog spomenika, nakon velikih devastacija i višekratnih skrnavljenja spomeničkog kompleksa u proteklim godinama. Time se stvaraju uslovi da na ovom kompleksu na prigodan način toga dana bude obilježen Dan Evrope, o čemu će biti sačinjen poseban protokol.

– Podsjećamo da je graditeljska cjelina – Partizansko spomen groblje u Mostaru proglašeno nacionalnim spomenikom BiH u januaru 2006. godine, na sjednici Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika (na osnovu člana V, stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini), a na prijedlog Odbora za podršku obnovi kompleksa Partizanskog spomen groblja u Mostaru, na čijem čelu se nalazio Radmilo – Braca Andrić, sa ćlanovima Odbora: Bogdan Bogdanović, Alija Bijavica, Ekrem Krpo, Erna Cipra, Boris Podreka, Mustafa Selimović, Mumin Isić, Milovoj Gagro, Milica Dogan, Zdravko Gutić, Florijan Mićković, Tihomir Rozić, Amir Pašić, Darko Minarik.

– Odbor za podršku obnove Partizanskog spomen groblja u Mostaru formiran je 12.05.2003. godine a u proteklim godinama, u različlitim periodima, radio je na izreadi i kontroli projektne dokumentacije prema predloženim projektnimk rješenjima, te bio angažovan radi poticanja aktivnosti na otklanjanju posljedica prirodnih devastacija, kao i skrnavljenja dijelova spomeničkog kompleksa uzrokovanih djelima neodgovornih pojedinaca ili grupa. Odbor je, usljed smrti, napustilo šest članova: Ekrem Krpo, Boris Podreka, Erna Cipra, Bogdan Bogdanović, Alija Bijavica i Radmilo Braca Andrić.

– Prije svog fizičkog odlaska, tadašnji predsjednik Odbora za podršku obnovi Partizanskog spomen groblja, gospodin Radmilo Braca Andrić, održao je sastanak sa predstavnicima Centra za mir i multietničku saradnju, kada je zatražio da se aktivisti Centra maksimalno uključe i podrže rad Odbora. Centar za mir je tada delegirao svog člana i aktivistu, Sergeja Sergia Šotrića, koji je na sjednici Odbora, dana 11.10.2017. godine, voljom svih prisutnih članova, primljen za člana Odbora, a zatim jednoglasno i za predsjednika Odbora, umjesto pokojnog Radmila Brace Andrića, o čemu je Agencija „Stari Grad“, kao podrška Odboru, uredno obavijestila sve gradske institucije kao i Ured gradonačelnika.

– Neposredno nakon izbora za predsjednika, Sergej Sergio Šotrić je službeno kontaktirao predsjedavajućeg Vijća ministara BiH, gospodina Denisa Zvizdića, kao i premijera Vlade Federacije BiH, gospodina Fadila Novalića, koji su na njegovu inicijativu odgovorili promptno i pozitivno. Oba premijera su se svojim dolaskom u Mostar, dana 6.11.2017. godine, i lično uvjerili u velike razmjere devastacija na cijelom spomeničkom kompleksu, te su dali punu podršku radu Odbora, i obećali konkretne oblike saradnje i praktičnog djelovanja kako bi se ovaj nacionalni spomenik sanirao i što prije vratio građanima BiH i svijeta, sa idejom da ovo bude mjesto susreta i zbližavanja kultura i civilizacija Evrope i svijeta.

– Od novembra 2017. godine, do danas, na poticaj premijera Zvizdića i Novalića, te uz puni angažman članova Odbora za podršku obnovi kompleksa Partizanskog spomen groblja, zatim Centra za mir i multietničku saradnju, te svih brojnih prijatelja cijelog projekta, uspjeli smo realizirati u najkraćem mogućem roku temeljne faze obnove devastiranih dijelova spomeničkog kompleksa.

– Zahvaljujući našem ukupnom angažmanu, po prvi put u posljednjih desetak godina, nacionalni spomenik Patizansko spomen groblje u Mostaru, postalo je sastavnim dijelom zajedničke komunalne potrošnje u okviru gradskog budžeta Grada Mostara, čime su konačno stvoreni uslovi za njegovo redovno godišnje održavanje (sa stavkom od 30.000 KM za redovno čišćenje, plus još 30.000 KM za otklanjanje devastacija. Uporedo, brojni prijatelji projekta, potaknuti od federalnog i državnog premijera, dali su svoju saglasnost i obećali konkretno finansijsko učešće kako bi bili pokrenuti različiti oblici rekonstrukcije kroz više faza obnove devastiranih sadržaja spomenika.

– Odbor konstatuje da gradonačelnik Mostara, Ljubo Bešlić, u svim proteklim godinama nije pokazao očekivanu i poželjnu zainteresovanost da uopšte učestvuje u programima i podršci realizaciji zaključaka Odbora, niti se nakon višekratnih poziva, uopšte odazivao daučestvuje u radu Odbora ili na nekoj sjednici. On je bio vrlo jasan u stavu da je obnova Partizanskog spomen groblja u Mostaru „obaveza države“, odnosno federalnih organa vlasti, te da Grad Mostar „nema ništa“ sa procesom obnove i rekonstrukcije, iako nam je svima poznato da uništavanje sadržaja na spomeničkom kompleksu potiče od neodgovornih pojedinaca u našem gradu, te da Grad Mostar – kao vlasnik objekta i Grad u kome se nalazi nacionalni spomenik BiH, ne može dići ruke od stanja u kome se spomen kompleks nalazi.

– Bešlić se čak oštro usprotivio i izboru Sergeja Šotrića za člana i predsjednika Odbora, iako se prethodno u kontaktu sa predstavnicima Centra za mir verbalno saglasio da Odbor može vlastitim inicijativama popunjavati svoje redove iz kruga odgovornih i autoritativnih građana i različitih nevladinih struktura i organizacija, posebno nakon činjenice da je odbor, usljed smrti, napustilo čak 6 redovnih članova. Podrška Bešlića je izostala i kasnije, nakon što je postalo svima jasno da će Odbor za podršku obnovi Partizanskog spomen groblja, predvođen Sergejom Šotrićem, uspjeti da zainteresuje i pokrene odgovorne strukture i adrese u Federaciji i BiH, kako bi se spomenik obnovio i sačuvao od daljih devastacija. Nema nikakve sumnje da su Bešlića na takav odnos motivirali politički razlozi. Sve to, međutim, nije imalo uticaja na uspješan tok i ishod naše zajedničke akcije Odbora da, zajedno sa Centrom za mir, i drugim strukturama, na čelu sa premijerima Denisom Zvizdićem i Fadilom Novalićem, svoj društveni zadatak obave na najbolji mogući način i kako se to i očekuje.

– Nakon što 9. maja 2018. godine na kompleksu Partizanskog spomen groblja upriličimo svečanost povodom Dana Evrope, te građane Mostara i ukupnu javnost BiH, Evrope i svijeta obavijestimo o uspješno završenoj temeljnoj fazi obnove ovog nacionalnog spomenika, Odbor zaključuje da će tim činom biti stečeni svi uslovi da Odbor za obnovu završava svoju društvenu ulogu i zadaću u procesu rekonstrukcije i obnove.

– Taj zadatak trajne brige i nadzora po svim elementima zaštite, treba da preuzmu nadležbe gradske službe, u sinergiji sa ovlaštenim federalnim organima i službama a pod kontrolom Vlade Federacije BiH.

Takav pristup i obaveze nalaže i Odluka komisije za nacionalne spomenike BiH (Službeni glasnik BiH, broj: 90/06 – U tački III iste Odluke a u cilju trajne zaštite obuhvata, navedene su mjere zaštite, te nadležne institucije vezano za odobrenje svih radova na nivou Federacije BiH kao i slijed nadležnosti, koji bi se shodno Odluci trebalo u potpunosti ispoštovati.)

– U ovom stavu vrlo je važno podsjetiti i na pisani stav federalnog Ministarstva kulture i sporta, kao i federalnog Zavoda za zaštitu spomenika, koji su javnosti predočili stav da je potrebno da sve nadležne institucije zaštite i provođenja mjera zaštite nad nacionalnim spomenicima u BiH, u skladu sa Odlukom Komisije za nacionalne spomenike, izrade jasnu i dugoročnu strategiju obnove, zaštite i nadzora. Odbor u vezi sa ovim podsjeća i na jasnu obavezu federalnih organa vlasti, u Odluci komisije za nacionalne spomenike, u kojoj se kaže:

„Vlada Federacije BiH dužna je osigurati pravne, naučne, tehničke, administrativne i finansijske mjere za zaštitu, konzervaciju, prezentaciju i rehabilitaciju nacionalnog spomenika“.

– Odbor za podršku obnovi kompleksa Partizanskog spomen groblja u Mostaru podsjeća i na pismeni stav ministrice Federalnog ministarstva kulture i sporta, gospođe Zore Dujmović, kao i pomoćnice direktora federalnog Zavoda za zaštitu spomenika, gospođe Alme Ferizović Pavlović, koje su na pismeno traženje pojašnjenja našem Odboru u pismenoj formi i odgovorile, adresirajući jasno i nadležnosti. „Potrebno je hitno razmotriti obezbjeđenje spomenika uz obavezan fizički nadzor, kao i video nadzor, te iznalaženje trajnih rješenja za zaštitu i prezentaciju nacionalnog spomenika…“

– Nakon ovakvih jasnih obrazloženja o nadležnostima i obavezama koje proističu iz obaveza federalnih, odnosno državnih organa prema nacionalnim spomenicima u BiH, predsjednik Odbora Sergej Sergio Šotrić, kao i njegov tim, smatra da je ovim uspješnim aktivnostima završen njihov angažman u poslovima koji se tiču obnove i zaštite.

– Odbor i njegov predsjednik Sergej Šotrić, sa ovim u vezi, preporučuju i traže od svih nadležnih gradskih tijela vlasti Mostara, kao i nadležnih resornih organa, tijela i ustanova Grada, HNK, Federacije BiH, Komisije za nacionalne spomenike, da su upravo završenim procesom rekonstrukcije i obnove Partizanskog spomenika, stečeni svi uslovi za dalje aktivnosti Grada Mostara u cilju organizacije i afirmacije nacionalnog spomenika kao jedne od najvećih i najljepših kulturnih i turističkih vrijednosti za Grad Mostar, HNK kao i Federaciju, odnosno državu BiH. Smatramo da Partizansko spomen groblje treba da postane mjesto stalnih posjeta i susreta kako građana Mostara koji završenim procesom obnove ponovo dobijaju svoj dragi, prepoznatljivi i uljepšani park i šetnice, tako i turista, ali jednako tako i da slovi i postane reprezentativna kulturna pozornica grada i stjecište različitih kulturnih manifestacija i javnih događaja na njegovim izvornim pozornicama pod otvorenim nebom.

– Odbor za podršku obnovi kompleksa Partizanskog spomen groblja konstatuje da su svi do sada izvršeni radovi obavljeni u skladu sa validnom projektnom dokumentacijom po svim fazama obnove i rekonstrukcije, a koji su ovjereni od strane važećih federalnih i gradskih ustanova, te da su usaglašeni sa stavovima usvojenim na sastanku sa autorom spomen kompleksa, prof. Bogdanom Bogdanovićem, a koji je održan 18.05.2003.godine u Mostaru.

Do sada su izvršeni sljedeći radovi:

a)    Demontaža postojeće oštećene i nabavka, transport i ugradnja nove kamene kaldrme u ukupnoj površini od 271 kvadratnih metara površine (od cega je 10% nova kaldrma).

b)   Nabavka i postavljanje mrežaste ograde iz programa „Beka Faktor“ u dužini od 480 duznih metara.

c)    Obnova suvenirnice: enterijer, fasada, otvori i veći dio interijera.

d)   Čišćenje kamenih elemenata, skidanje svih grafita sa kamenih ploča i zidova, hemijsko čišćenje nedestruktivnom metodom, skidanje patine izazvane gljivicama sa kamenih ploča i zidova.

e)   Hortikultura: očišćeno 1900 kvadratnih metara zelenih površina obraslih u divlje žbunje i samorastuca stabla. Otklanjanje izgorjelih stabala. Sadnja 250 kvadratnih metara cvijeca (oko 1.250 komada cvijeca), kosenje 3000 kvadratnih metara trave + 1.250 kvadratnih metara trave na terasama, odklanjanje korova samonikle vegetacije i odvoz velikih kolicina zatecenog smetllja na deponiju.

f)    Nabavka i montaža šest (6) reflektora sa zaštitnom mrežom – na mjestima na kojima se nalazila ranija raasvjeta.

g)   Nabavka i montaža – na za to izgradjenim pripremeljenim temeljima – pet (5) rasvjetnih stubova sa rasvjetnim tjelima tipa led rasvjete.

h)   Iskopi za kablove i temelje za rasvjetu i kamere video nadzor (privremeno trinaest (13) kamera.

i)   Izrada, impregnacija i postavljanje 225 spomen ploča – kamenih cjetova sa natpisima. Jos je ostalo da se izradi, impregnira i postavi 183 spomen ploča.

j)    Stepenište: zamjenjeno nedostajučih stubišnih ploča i ugradnja sa cementnim ljepilom.

– Odbor za podršku obnovi Partizanskog spomen groblja u Mostaru koristi priliku da poslije uspješno urađenih poslova na adaptaciji i obnovi spomeničkih sadržaja ovog nacionalnog spomenika, zahvali svima koji su učestvovali – kao prijatelji projekta, kako bi ovaj kulturni i memorijski dragulj Grada, HNK i Federacije i države BiH, ponovo bio vraćen stari prepoznatljivi sjaj.

Posebna zahvalnost Odbora ide premijerima, gospodinu Denisu Zvizdiću i gospodinu Fadilu Novaliću, ministrima u Vladi Federacije i njihovim saradnicima, kao i svim drugim prijateljima projekta, na nesebičnoj podršci u obnovi spomenika, zatim gradskim, kantonalnim i federalnim strukturama koje su pokazale interes i pružile podršku u radu i aktivnostima Odbora.

– Odbor je čvrstog mišljenja da se i u Gradu Mostaru, na najodgovornijim mjestima, kao i u nadležnim gradskim službama, mora dogoditi kapitalna promjena odnosa prema ovom nacionalnom spomeniku, njegovoj obnovi, čuvanju, fizičkom i video nadzoru, imajući na umu da su se sve namjerne ili nenamjerne (prirodne) devastacije događale u Gradu i da su bile uslovljene neodgovornim odnosom i ponašanjem jednog broja naših sugrađana. Ne treba izgubiti iz vida da se jedan od najljepših spomenika antifašističkoj borbi, ne samo Mostara, nego i cijele BiH i regije, neodgovornim odnosom pojedinaca, ali i velikom šutnjom Grada i nečinjenjem da se vandalizmi suzbiju, spriječe i kazne, postao neprihvatljivo ruglo koje je neodgovornim ispisivanjem fašističkih grafita i poruka slalo svijetu ružnu sliku kako o Gradu tako i o svima nama.

– Pozivamo sve naše sugrađane da podrže aktivnosti Odbora koje su proteklih mjeseci išle u smjeru rekonstrukcije, obnove i zaštite našeg dragog istorijskog i memorijskog nacionalnog dobra, te da se aktivno uključe kako bi ga dodatno zaštitili, ali i redovno pohodili kao mjesto dragih susreta, viđenja, druženja i odmaranja. Obnovom koja traje i koja se uskoro privodi kraju, želimo da Gradu i svim građanima ponovo vratimo njegovo šetalište, drago mjesto kulturnih okupljanja i sadržaja, neopravdano otkinuti dio istorije i sjećanja svih Mostaraca.

– Pozivamo i sve obrazovne ustanove i institucije da u programima svog rada uključe i posjete uz održavanje časova istorije za mlade naraštaje, uz upoznavanje sa značajem ovog nacionalnog dobra koje čuva memoriju na najslavnije dane antifašističke borbe Grada i građana Mostara koji su dali na stotine života u narodnooslobodilaćkoj borbi na strani antifašističke koalicije Evrope i svijeta.

– Odbor za podršku obnovi kompleksa Partizanskog spomen groblja poziva i SABNOR, njegov nedavno formirani Odbor, kao i sve nevladine organizacije koje baštine vrijednosti antifašizma i čovjekoljublja, da razvijaju i da nastave sa prigodnim manifestacijama i obiljažavanjima sjećanja na tekovine antifašizma i na čuvanje i dalju brigu kroz organizovanje različitih akcija volontera i aktivista udruženja kako bi ovaj neprevasziđeni i dragocjeni kompleks, a uz to i nacionalni spomenik, trajno sačuvali i o njemu brinuli.

– U saradnji sa nadležnim federalnim, gradskim i kantonalnim organima i službama, Odbor će biti inicijator aktivnosti kako bi nacionalni spomenik BiH – Partizansko spomen groblje u Mostaru bilo upisalo na listu svjetskih spomenika pod okriljem Unesco-a.

– Odbor je utemeljio i posebnu plaketu „Partizansko spomen groblje“ koju će uskoro dodijeliti svim učesnicima projekta njegove obnove i rekonstrukcije.

(Vijesti.ba)

tačno.net
Autor 22.6.2018. u 18:35

Tacno.net Aplikacija

Aplikacija