Povodom Svjetskog dana šuma: Zastupnica Sanela Klarić inicira rješenja u zakonskoj regulativi za gospodarenje šumama

tačno.net
Autor 21.3.2019. u 11:40

Povodom Svjetskog dana šuma: Zastupnica Sanela Klarić inicira rješenja u zakonskoj regulativi za gospodarenje šumama

Povodom 21. marta koji se obilježava kao Svjetski dan šuma, zastupnica Naše stranke u Parlamentu FBiH Sanela Klarić upozorava kako je potrebno hitno pristupiti regulaciji zakonskih i podzakonskih propisa koji regulišu gospodarenje našim šumskim bogatstvima. Šumama je potrebno posvetiti naročitu pažnju jer su jedan od naših najvažnijih prirodnih resursa, ali su ugrožene lošim gospodarenjem čemu pogoduje nepostojanje adekvatne pravne regulative.

Klarić naglašava kako je BiH potpisnica niza međunarodnih deklaracija o očuvanju životne sredine uključujući i Helsinšku deklaraciju o održivom gospodarenju šumama, ali se odredbe tih deklaracija često ignorišu i ne ugrađuju u naše zakone. Najbolji primjer takve prakse je činjenica da je Zakon o šumama FBiH godinama u proceduri ali niti jedan nacrt ovog zakona do sad nije bio u skladu sa kriterijima i standardima Helsinške deklaracije.

„Zakon o šumama se donosi prvenstveno iz potrebe da se osigura održivo gospodarenje šumama. Nažalost, kod nas se to svelo na pitanje koliko će ko novca izvući iz sektora šumarstva dok u isto vrijeme koristimo manje od 50 % ukupnog proizvodnog potencijala šumskih staništa“, kaže zastupnica Naše stranke.

Ona upozorava kako hitno treba pristupiti usvajanju Šumarskog programa FBiH čiji je nacrt Vlada FBiH usvojila, ali on nakon toga nije došao u parlamentarnu proceduru. Nakon usvajanja ovog dokumenta neophodno je uraditi novi nacrt zakona o šumama koji će biti usklađen sa međunarodnim standardima i koji će uvažiti preporuke usvojenog Šumarskog programa te uključiti lokalne stručnjake iz nauke i prakse. Kvalitetna izrada ovog zakona bi koštala svega oko 80,000 KM, što je zasigurno manje od cifre koju svakog dana izgubimo zbog nekvalitetnog upravljanja šumskim resursima.

„Briga o šumama nije važna samo za drvoprerađivače nego je važna uloga šuma u ekologiji, očuvanju klime, građenju, energetici… Mi u BiH se nikad nismo ozbiljno bavili ovom temom i ne postoji održivo i odgovorno upravljanje ovim resursom. Neophodno je objaviti rezultate inventure šuma, izvršiti njihovu sveobuhvatnu certifikaciju, uvesti transparentnost u gospodarenje šumama te spriječiti nekontrolisanu i ilegalnu sječu. Osim ovoga, potrebno je i prije donošenja zakona uspostaviti monitoring servis za zaštitu šuma na nivou FBiH, donijeti odredbe koje stimulišu preradu drveta i smanjuju izvoz sirovine te podići stepen iskorištenosti proizvodnog potencijala“, naglašava Klarić.

O spremnosti vladajućih struktura u FBiH da pristupe rješavanju problema u šumarstvu dovoljno govori činjenica da sredstva za izradu nacrta novog zakona u šumama nisu predviđena u Prijedlogu budžeta FBiH za 2019. godinu. Zbog toga je u ime Naše stranke zastupnica Sanela Klarić predložila amandman kojim se traženih 80,000 KM uzimaju sa stavke „Nabavka građevina“ i dodjeljuju stavci „Ugovorene i druge posebne usluge – Izrada nacrta Zakona o šumama Federacije Bosne i Hercegovine“ na kodu 6139.

„Izrada nove zakonske regulative u oblasti šumarstva je obiman posao ali odnekud se mora početi. Usvajanje ovog amandmana bi pokazalo volju vlasti u FBiH da pristupe rješavanju problema u ovoj oblasti“, zaključuje zastupnica Klarić.

Tagovi:
tačno.net
Autor 21.3.2019. u 11:40