Pozivajući drugu stranu: Lokalni mediji i angažovanje dijaspore na Zapadnom Balkanu

tačno.net
Autor 19.3.2022. u 08:45

Pozivajući drugu stranu: Lokalni mediji i angažovanje dijaspore na Zapadnom Balkanu

“Dvodnevna konferencija Pozivajući drugu stranu: Lokalni mediji i angažovanje dijaspore na Zapadnom Balkanu danas je završena u Ulcinju. Događaj je organizovan u okviru projekta Media for All, dvogodišnjeg programa podržanog od strane Ujedinjenog Kraljevstva i implementiranog od strane British Council-a, BIRN-a, Thomson fondacije i INTRAC-a.

Dijaspora je, za mnoge lokalne i nezavisne medije, još uvek neistražen resurs. Prva istraživanja rađena na primeru albanske dijaspore pokazuju da je 16% ispitanika zainteresovano da finansijski podrži lokalne medije u nekadašnjoj domovini. Ova cifra predstavlja optimističan podatak za mnoge medije na Zapadnom Balkanu, a mnogi tokom Media for All projekta su odlučili da svoje biznis planove usmere upravo ka dijaspori. Tokom konferencije predstavili su rezultate koje su otvarili na ovom polju.

Konferenciju je otvorila Karen Medoks (Karen Maddocks), ambasadorka Ujedinjenog Kraljevstva u Crnog Gori: „Britanska vlada vidi snažan nezavisni medijski sektor kao važan element demokratskog društva. Kao novinari, odgovorni ste za to da ljudi i vlade u ovom regionu i šire imaju tačnu sliku o tome šta se dešava u vašim zemljama. Vaše izveštavanje osvetljava važna pitanja i pomaže da se donosioci odluka pozivaju na odgovornost. Zato se ovaj deo programa Media for All bavi razvojem poslovanja medija – fokusira se na to da vaš medij bude održi, tako da može da evoluira, raste i opstane u teškom i konkurentnom okruženju.“

Tokom dva dana, učesnici su mogli da prate diskusije o tipovima dijaspore, strategijama za njihovo identifikovanje i stvaranje partnerstava, kao i kratkim prezentacijama predstavnika medija, dobitnika granta, koji su predstavili svoje nove usluge i inovativne načine izveštavanja, poput mobilnog i video novinarstva, video serijala posebno kreiranih za dijasporu i drugo.

Od septembra 2019. godine do danas, projekat je pružio podršku za ukupno 85 medija na Zapadnom Balkanu u oblasti razvoja poslovanja, unapređenja dvosmerne komunikacije sa građanima i medijima, podrške omladinskim medijima i mladim novinarima i jačanja glasova žena unutar mediji i kao publike. Skoro jedna trećina podržanih medija u okviru Business Development grant šeme direktno ili indirektno targetirali su dijasporu u svojim poslovnim planovima.”, stoji u saopćenju.

tačno.net
Autor 19.3.2022. u 08:45