“Pravo na grad”: Mulj sadrži jako opasne otrove, na razini bojnih

tačno.net
Autor 30.7.2019. u 16:37

“Pravo na grad”: Mulj sadrži jako opasne otrove, na razini bojnih

U OKC Abrašević u utorak je, u sklopu inicijative “Pravo na grad”, održana konferencija za medije “Kako zaustaviti laži i manipulacije nadležnih”, Mreže “Naše društvo”, na kojoj se govorilo o informacijama do kojih je Udruženje došlo u toku istraživanja i o načinu na koji se zbrinjava otpad na pročišćivačima koji se nalaze u južnom dijelu grada Mostara.

“Mulj se nalazi na otvorenome, da se zbrinjava, kako su rekli iz Gradske uprave, “solarnim načinom”, dakle sušenjem mulja na otvorenom. Rekli smo da ćemo u toku ove sedmice objaviti nešto više o skraćenicama koje su izazvale toliko bure od kraja maja mjeseca.  Obraćali su nam se ljudi iz Gradske uprave, govoreći da se ne radi o tim sadržajima, da se ne može odgonetnuti kakve su te skraćenice, a mi danas donosimo informacije kako je od sredine aprila mjeseca ove godine cijela Gradska uprava bila upoznata sa svim ovim sastojcima i tvarima koji su nađeni u mulju. U odluci gradonačelnika Grada mostara od 16. aprila, u kojoj se odlučuje da će se dati novac, tačnije procijeniti vrijednost nabavke od 6000 maraka, bez obračunatog PDV-a, i to na osnovu ukazane potrebe grada Mostara sa razlogom potrebe za žurnim mjerama vezanim za upravljanje, tretman i odlaganje mulja na mostarskim pročišćivačima. Dakle, 6000 maraka kako bi se napravila ova knjiga, a riječ je o Elaboratu koji je Grad Mostar naručio, pisan je kroz maj mjesec, da bi se u junu ukazao u ladicama Gradske uprave, što struka misli o tome kako upravljati, tretirati i odlagati mulj. U maju smo otvorili još jedan dokument, na čemu se bazira ovaj elaborat, dokument koji je analiza urađena od strane instituta u sarajevu, o tome da se kancerogene mutogene materije koje se nalaze u mulju u pročišćivačima”, izjavio je Husein Oručević.

U Elaboratu se takođe navodi kako je mulj jako teško zbrinuti jer se u njemu nalaze opasne i kancerogene i mutogene materije TPH, PCB, HCH. Sadržaj ovih spojeva mora se smanjiti da bi se nastali mulj uopće mogao zbrinuti. Također, u sastavu kanalizacije ispuštene su tvari i spojevi, koji su se na kraju procesa pročišćavanja otpadnih voda pojavili u povećanim koncentracijama, pa je potrebno nastali mulj pravilno zbrinuti ta otkriti izvore tvari i spojeva koji moraju ići na proces prethodnog pročišćavanja.

“Kolektuje se samo jedna trećina otpadnih voda u gradu, ostatak odlazi u Neretvu. Dakle, mi imamo dvije trećine tako da ne znamo što se uopšte nalazi u otpadnim vodama i kanalizaciji grada Mostara”, dodao je Oručević.

U Gradskoj upravi navode da je mulj bezopasan, dok postoji nalaz inspekcije o odlaganju mulja koji sadrži opasne otrove, koji se suše na suncu i sve otrovne čestice idu u zrak.

“Jedan od opasnijih spinova koji dolaze iz Gradske uprave je sljedeći: taj mulj je bezopasan i nije na deponiji, predsjednik vlade Novalić i ministrica Đapo takođe to ponavljaju, dok postoji nalaz inspekcije koji je poslat gradonačelniku Bešliću koji kaže – zetekli smo na licu mjesta kamion, kada je istovareno šest tona mulja na deponiju Uborak. Nalazi otrova takođe postoje, gradonačelnik ih negira. Ovo su sve jako opasni otrovi na razini bojnih, a oni se sada suše na suncu i sve te čestice idu u zrak.”

“Ono što mi tražimo je sljedeće: klasifikacija svih otpadnih voda u gradu Mostaru, jer mi još ne znamo koliko smo otrovani, znamo da jesmo, ali ne znamo kompletno koji su otrovi u pitanju i gdje se sve izvorišta nalaze. Mi zahtjevamo jednu ozbiljnu analizu da vidimo s čim se borimo. Tražimo detaljne sistematske preglede ljudi koji rade na pročistaču, možda je već i kasno, mi to ne znamo. Tražimo hitan izlazak na teren inspekcija, riječ je o više od tisuću tona mulja, što se s njim događa, gdje ga odvoze, nismo uspjeli da saznamo. Tražimo da inspekcija poštuje struku koja je vrlo jasno odredila sve što treba. Tražimo da inspekcija javno objavi sve ono do čega je došla. Ne želimo da se jako važne informacije za građane Mostara od nas kriju. Tražimo od uposlenika Gradske uprave da se odmah vrate na posao i da preuzmu odgovornost. Poručujemo šefovima stranaka HDZ-a i SDA da ove ljude isključe iz stranke, gradonačelnika sa zamjenikom, sa šefovima odjela, sa šefovima komunalnih poduzeća, koji su nas opljačkali većza tristo milijuna maraka, potrovali i prešućuju o namjeri daljeg trovanja, ili nek šefovi stranaka preuzmu odgovornost, druge nema”, izjavio je Marin Bago.

abrasmedia.info

tačno.net
Autor 30.7.2019. u 16:37